English version of this page

Towards a Defensible Platonism (CSMN) (avsluttet)

Dette prosjektet utforsket forholdet mellom objektive og subjektive aspekter ved matematisk erfaring.

Finansiering

Prosjektet var finansiert av John Templeton Foundation.

CSMN

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).

 

Les mer om prosjektet (engelsk)
 

 

Publisert 9. okt. 2020 10:43 - Sist endret 26. jan. 2021 14:53