English version of this page

Skillet mellom etikk og politisk filosofi

Målet til prosjektet er å løse en uklarhet i etikkens rasjonelle grunnlag, og å vise hvordan etikken kan gjenopprette sin tilknytning til politisk filosofi.

En sykkel står ved en brygge, mens vi skimter folk som går forbi.

Foto: Anne Nguyen

Om prosjektet

Etikk og politisk filosofi er grunnleggende både for individers handlinger og for sosial samhandling, men filosofi i den kantianske tradisjonen har forsterket skillet mellom disse to områdene. Målet med prosjektet er å oppklare uklarheten i etikkens rasjonelle fundament, og vise hvordan den kan gjenopprette sin tilknytning til politisk filosofi.

Dette målet kan oppnås ved å analysere Alexander Gottlieb Baumgartens glemte, men viktige, innflytelse på hvordan Kant skiller etikk fra politisk filosofi, eller det Kant kaller dygdslæren fra rettslæren. Prosjektet søker også å vise at å utvikle et komplekst begrep om rettferdighet er viktig for å besvare spørsmål som oppstår i spenningsforholdet mellom etikk og politisk filosofi.

Varighet

Fra 01.09.21 til 31.08.23.


EU-flagget

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie avtale nr. 101027095.

Publisert 10. des. 2021 10:06 - Sist endret 10. des. 2021 10:06