Hanne Katrine Lindemann

Studieleder
Bilde av Hanne Katrine  Lindemann
English version of this page
Telefon 22 85 84 36
Rom 343 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstjernes hus 3. etasje
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
  • Arbeidsleder for studieadministrasjonen på IFIKK

Programansvar for bachelorstudiet i filosofi og bachelorstudiet i filosofi, politikk og økonomi

  • Veiledning og oppfølging av studenter fra opptak til uteksaminering
  • Permisjon, deltid og utsatt studiestart
  • Arbeidslivsrelevans
  • Kvalitetssikring

VERV

  • Medlem av fakultetsstyret ved HF fra 01.01.2011 til 31.12.2018
  • Medlem av tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger ved HF fra 01.01.2011 til 31.12.2018
  • Verneombud ved IFIKK (vara) i perioden 01.01.2013 - 22.04.2014
Emneord: Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Studieveiledning, Mottak av studenter
Publisert 2. juni 2010 11:58 - Sist endret 21. juni 2022 14:57