Hanne Katrine Lindemann

Studieleder
Bilde av Hanne Katrine  Lindemann
English version of this page
Telefon 22 85 84 36 (for tiden ikke tilgjengelig på telefon pga. hjemmekontor. Send e-post.)
Rom 343 GM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstjernes hus 3. etasje
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
  • Arbeidsleder for studieadministrasjonen på IFIKK

Programansvar for bachelorstudiet i filosofi og bachelorstudiet i filosofi, politikk og økonomi

  • Veiledning og oppfølging av studenter fra opptak til uteksaminering
  • Permisjon, deltid og utsatt studiestart
  • Arbeidslivsrelevans
  • Kvalitetssikring

VERV

  • Medlem av fakultetsstyret ved HF fra 01.01.2011 til 31.12.2018
  • Medlem av tilsettingsutvalget for vitenskapelige stillinger ved HF fra 01.01.2011 til 31.12.2018
  • Verneombud ved IFIKK (vara) i perioden 01.01.2013 - 22.04.2014
Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning, Opptak, Mottak av studenter, Kompetansesamtale, Studiekvalitet
Publisert 2. juni 2010 11:58 - Sist endret 14. okt. 2020 10:18