Mari Johanne Bordal Hertzenberg

Studiekonsulent for idéhistorie, antikk kultur og klassiske språk (permisjon)
Bilde av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
English version of this page
Telefon +47 22 85 76 39
Rom 317 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 (inngang fra Moltke Moes vei)
Postadresse Pb. 1020 Blindern 0315 Oslo

Jeg er i permisjon.

Ved spørsmål knyttet til studier i idéhistorie kan du kontakte Eirik Finne.

Ved spørsmål knyttet til studier i antikkens kultur / klassiske språk kan du kontakte Erlend Bronken.

 

Før du kontakter meg

Du vil finne svar på svært mange spørsmål ved å orientere deg hos HF-studieinfo, andre sentrale kontaktpunkt, eller på UiOs sentrale studiesider.

Det er lettest å nå meg på e-post: m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no

Spørsmål om obligatorisk aktivitet og eksamen i idéhistorie, antikk kultur og klassiske språk rettes til eksamenskonsulent Eirik Finne.

Hvis du kontakter meg med spørsmål som krever at jeg sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

 • Fullt navn
 • Studentnummer (dette finner du i StudentWeb)
 • Studieprogram

Arbeidsområder

Program- og studiekonsulent for idéhistorie, antikk kultur og klassiske språk

 • Oppbygging og gjennomføring av studiene
 • Studieveiledning
 • Permisjon, redusert studieprogresjon, utsatt studiestart
 • Masteroppgaver: progresjon, utsatt innlevering
 • Opptak til masterprogram i klassiske språk
 • Opptak til emner i utlandet (ANT- og ROMA-emner)
 • Faglig-sosiale midler for programstudenter
 • Undervisningsplanlegging

Veiledning

Ønsker du veiledning? Send meg en e-post for å avtale tid eller kom innom kontoret mitt kl. 13-14 på tirsdager.  Skriv i e-posten hvem du er (fullt navn), studentnummer og hva du ønsker å snakke om.

Emneord: Latin, Gresk, Idéhistorie, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekvalitet, Emner

Publikasjoner

 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2015). Habere + pp and the origin of the periphrastic perfect. Journal of Latin Linguistics.  ISSN 2194-8739.  14(1), s 33- 63
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2014). "The valley" or "that valley"? Ille and ipse in the Itinerarium Egeriae, In Piera Molinelli; Pierluigi Cuzzolin & Chiara Fedriani (ed.),  Latin vulgaire - Latin tardif X. Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Bergamo, 5-9 septembre 2012.  Sestante edizioni.  ISBN 9788866421603.  kapittel.  s 873 - 892
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2012). The use and development of habere + infinitive in Latin: an LFG approach, In Ans van Kemenade & Nynke de Haas (ed.),  Historical linguistics 2009: Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-14 August 2009.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 4838 1.  artikkel.  s 373 - 398
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2011). Classical and Romance usages of ipse in the Vulgate. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  3(3), s 173- 188
 • Haug, Dag Trygve Truslew; Jøhndal, Marius; Eckhoff, Hanne Martine; Welo, Eirik; Hertzenberg, Mari Johanne Bordal & Müth, Angelika (2009). Computational and Linguistic Issues in Designing a Syntactically Annotated Parallel Corpus of Indo-European Languages. Revue TAL.  ISSN 1965-0906.  50

Se alle arbeider i Cristin

 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2015). Third person reference in Late Latin: demonstratives, definite articles and personal pronouns in the Itinerarium Egeriae. Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-037836-8.  369 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2012). 'The valley' or 'that valley'? Ille and ipse in the Itinerarium Egeriae.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2012). 'The valley' or 'that valley': Ille and ipse in the Itinerarium Egeriae.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2012). Third person reference in the Itinerarium Egeriae: with a particular view to demonstratives, null pronouns and bare NPs.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2011). Distinguishing between ille and ipse as demonstratives,definite articles and personal pronouns in Late Latin.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2011). On the development of Latin llle and ipse into definite articles and personal pronouns.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2011). Towards definite articles: ille and ipse in the Peregrinatio Aetheriae.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2010). Ipse i Peregrinatio Aetheriae: personlig pronomen og bestemt artikkel?.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2009). The use and development of habere + infinitive in Latin.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2009). The use of demonstratives as a strategy for rendering the Greek definite article in the Vulgate.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2009). The use of ipse in the Vulgate.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 29. apr. 2019 08:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter