Aksel Øijord

English version of this page
Rom 411
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

For bakgrunn og interesser, se engelske sider.

Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

  • Øijord, Aksel (2019). On the ontology of colours: Are colours heterogeneous or homogeneous? Are they two-dimensional or three-dimensional? Oslo 07-Media. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 9. mars 2018 13:19