Inger Julie Nygaard Preus

Universitetslektor - Filosofi (emeritus)
Bilde av Inger Julie Nygaard Preus
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

 P.t. forskningsfri: Arbeider med en avhandling om nestekjærliget, hva den innebærer, dens historiske røtter og hvordan nestekjærlighet kan være kvinnefiendlig og kvinneundertrykkende.

 

Mag. art. i filosofi.

Har arbeidet ved Barnevernsakademiet i Oslo (etikk og livssyn). Universitetslektor ved Universitetet i Oslo (examen philosophicum).

Emneord: Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 23. juni 2017 14:29

Prosjekter