Kjell Eyvind Johansen

Bilde av Kjell Eyvind Johansen
English version of this page
Telefon +47 22855724
Mobiltelefon +47 93012339
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Jeg ble dr philos i filosofi i 1986 ved Universitetet i Oslo på en avhandling om Søren Kierkegaard. Jeg har også senere publisert en del arbeider om Kierkegaard og beslektede emner, blant annet om man kan bestemme seg for å tro og om forholdet mellom kjærlighet og grunner. I de senere år har jeg også arbeidet med emner i normativ etikk og metaetikk, som forholdet mellom deontologiske og teleologiske teorier, partikularisme og moralsk ansvar. For tiden (2013) er jeg opptatt av spørsmålet om moralsk relativisme kan være en holdbar teori. I de senere år har jeg hatt kurs i nyere filosofihistorie (Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Husserl, Heidegger, Sartre) og emner i metaetikk (moralsk konstruktivisme, moralsk realisme og moralsk relativisme). Til examen philosophicum foreleser jeg om utilitarisme og relativisme.

Emneord: Filosofi, Ex.phil.
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 6. apr. 2020 16:13