Kjell Eyvind Johansen

Bilde av Kjell Eyvind Johansen
English version of this page
Telefon +47 22855724
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Filosofi

Jeg ble dr philos i filosofi i 1986 ved Universitetet i Oslo på en avhandling om Søren Kierkegaard. Jeg har også senere publisert en del arbeider om Kierkegaard og beslektede emner, blant annet om man kan bestemme seg for å tro og om forholdet mellom kjærlighet og grunner. I de senere år har jeg også arbeidet med emner i normativ etikk og metaetikk, som forholdet mellom deontologiske og teleologiske teorier, partikularisme og moralsk ansvar. For tiden (2013) er jeg opptatt av spørsmålet om moralsk relativisme kan være en holdbar teori. I de senere år har jeg hatt kurs i nyere filosofihistorie (Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Husserl, Heidegger, Sartre) og emner i metaetikk (moralsk konstruktivisme, moralsk realisme og moralsk relativisme). Til examen philosophicum foreleser jeg om utilitarisme og relativisme.

Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

"Tid i teori og praksis" i: Agora, nr 4, 2011: 190-203.

"Metaetikk" i: Tekster i etikk. Exphil II, red. A. Pedersen IFIKK, UiO 2009.

"Hva er deontologisk etikk?" i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr 4, 2002: 260-83.

"Fear and Trembling - The Problem of Justification", i: British Journal for the History of Philosophy 10 (2) 2002: 261-276.

"Straff som et moralsk problem" i: Straff i det norske samfunnet, red. Espen Schaanning, Oslo Humanist forlag, 2002.

Innføring i etikk, (med Arne Johan Vetlesen) Oslo Universitetsforlaget 2000.

"Review of Kierkegaard Studies: Yearbook 1996, and Kierkegaard Studies: Yearbook 1997, ed. Niels Jørgen Cappelørn and Herman Deuser, de Gruyter" i: Kierkegaardiana 20, Reitzel, Copenhagen 1999.

"Kierkegaard on Religious Belief and Risk" i: Kierkegaardiana 19, Reitzel, Copenhagen 1998.

"The Problem of Knowledge in the Ethics of Kierkegaard's Works of Love", i: Kierkegaardiana 17, Reitzel, Copenhagen 1994.

Etikk - en innføring, red. Kjell Eyvind Johansen, Cappelen Oslo 1994.

 

 

 

 

  • Johansen, Kjell Eyvind (1999). Review of Kierkegaard Studies: Yearbook 1996 and Kierkegaard Studies: Yearbook 1997, de Gruyter 1996 and 1997 in: Kierkegaardiana 20, Copenhagen 1999, pp. 279-292. Kierkegaardiana. ISSN 0075-6032. 20, s. 279–292.
  • Johansen, Kjell Eyvind (1998). Kierkegaard on Religious Belief and Risk; Kierkegaardiana 19 Copenhagen 1998. Kierkegaardiana. ISSN 0075-6032. 19, s. 43–58.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

  • Johansen, Kjell Eyvind (2000). Etikk i et pluralistisk samfunn.
  • Johansen, Kjell Eyvind (2000). Etikk i et pluralistisk samfunn.
  • Johansen, Kjell Eyvind (2000). Argumentasjon og relevans. Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie. ISSN 0806-3656. 3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 6. apr. 2020 16:13