Kjell Madsen

Førstelektor - Filosofi (emeritus)
Bilde av Kjell Madsen
Telefon 22855725
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo
Emneord: Filosofi, Ex.phil.

Publikasjoner

Flammen og hjulet. Et essay om indisk filosofi 1995
Meditasjonens filosofi. 2001

 • Madsen, Kjell (2014). Selvbevissthet i indisk belysning. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Madsen, Kjell (2010). Det som gjelder : noen refleksjoner omkring filosofisk kanon. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  45(4), s 253- 266
 • Madsen, Kjell (2010). Kulturell støtte til et svakt demokrati. Case study: Thomas Mann i Weimar-republikken. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (3), s 248- 257
 • Madsen, Kjell (2010). Thomas Mann om Josef og Farao : og monoteismens stilling til friheten. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  115(3), s 278- 289
 • Madsen, Kjell (2010). Ubehaget ved sivilisasjonen : Thomas Mann og et fiendebilde fra det 20. århundret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(2/3), s 124- 132
 • Madsen, Kjell (2009). Tribunaliseringen og det post-sekulære i litteraturen. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  114(1), s 69- 81
 • Madsen, Kjell (2008). Behovet for det usammenlignbare. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  43(3), s 202- 215
 • Madsen, Kjell (2007). Frihet. En amerikansk sorg. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  23(4), s 429- 443
 • Madsen, Kjell (2007). Liberalt forsvar mot radikal islamisme. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  112(6), s 495- 505
 • Madsen, Kjell (2006). Høy alders tyngde. Om religion i det offentlige rom. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  1, s 47- 60
 • Madsen, Kjell (2006). Schelling. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  1, s 137- 144
 • Madsen, Kjell (2005). Gudinnens Mefisto, I: John Ole Askedal & Christian Janss (red.),  Over alle tinder. Goethe og Faust.  Vidarforlaget AS.  ISBN 82-7990-028-4.  kapittel.  s 102 - 115
 • Madsen, Kjell (2005). De dødes nærvær. Et tema i Tomas Tranströmers lyrikk. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  (Årg. 8, nr 2), s 107- 113
 • Madsen, Kjell (2005). Forståelsens lys og mørke. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (Årg. 40, nr 3), s 181- 193
 • Madsen, Kjell (2004). Aksept av drømmende ufrihet, I: Asbjørn Aarnes (red.),  Dryadens hind. Om et dikt av Emil Boyson.  Vidarforlaget AS.  ISBN 82-7990-017-9.  kapittel.  s 61 - 69
 • Madsen, Kjell (2004). En søvnløs dikter søker sin våkenhet refleksjoner omkring Alf Larsens Nattetanker. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning.  ISSN 0013-0818.  (H. 1), s [3]-16
 • Madsen, Kjell (2003). Sikring i det fremmede? Noen merknader til Egil A. Wyllers "Enhet og annethet". Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2/3), s 105- 118
 • Madsen, Kjell (2002). Ubehaget ved påstanden og de musiske lettelser. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2000). Guruen og røyskatten. Dyreetikk i indisk perspektiv, I:  Dyreetikk.  Fagbokforlaget.
 • Madsen, Kjell (2000). Om dharma. Vår lösen : kristen kulturtidskrift.  ISSN 0346-4679.
 • Madsen, Kjell (2000). On Dharma. Hindi:Language, Discourse, Writing, Vol 1 No 2.
 • Madsen, Kjell (1999). Det stille sinn. Vår lösen : kristen kulturtidskrift.  ISSN 0346-4679.  nr. 5, s 324- 331

Se alle arbeider i Cristin

 • Madsen, Kjell (2003). Elden och hjulet en essä om indisk filosofi. Bokförlaget Nya Doxa.  ISBN 91-578-0428-1.  272 s.
 • Madsen, Kjell (2001). Meditasjonens filosofi. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18428-6. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Madsen, Kjell (2017). En idoldyrkers bekjennelse. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  2017(2), s 72- 80
 • Madsen, Kjell (2017). Kunsten å (ikke) innynde seg. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2017). Mens vi vener på neste angrep. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2017). Snøfall i politikkens landskap. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2016). Deconstruction. Let's have some fun.. Minerva (nettutgaven).
 • Madsen, Kjell (2016). Glimt av selvinnsikt. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2016). Hva er populisme?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Madsen, Kjell (2016). Revidert livskunst. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2016). Skyld i mange variasjoner. Minerva (nettutgaven).
 • Madsen, Kjell (2016). Å snakke fint om kroppen. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2016). Ønsketenkning. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2015). Den muslimske slavemoralen. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2015). Galskap nærmer seg.. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2015). Journalismens siste kampsak. Minerva (nettutgaven).
 • Madsen, Kjell (2015). Melankoli. Minerva (nettutgaven).
 • Madsen, Kjell (2015). Og bakom synger ursexismen. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2015). Ren bevissthet i indisk filosofi.
 • Madsen, Kjell (2015). Toleransens glatthet. Minerva (nettutgaven).
 • Madsen, Kjell (2015). Valgfrihet - tro og overtro. Minerva (nettutgaven).
 • Madsen, Kjell (2014). Den gode pisk (om sivilisasjon og dekadanse). Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2014). Estetisk verdi. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2014). Etter en vandring i Vigelandsparken (en metafysisk humoreske). Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (2)
 • Madsen, Kjell (2014). Gudstanken, gudskraften, karma (om hinduisk teologi). Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  (02), s 63- 69
 • Madsen, Kjell (2014). I lys av lidenskaper. Minerva (nettutgaven).
 • Madsen, Kjell (2014). Mannens vei til skjønnhet. Minerva (nettutgaven).
 • Madsen, Kjell (2014). Munro og humaniteten (Om Alice Munro). Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2013). Helter og monstre. En kulturhistorisk skisse. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2013). Hva er moralisme?. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2013). Om tilgivelse. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2013). Så du tror du kjenner annerledeslandet? Om Ellen Einans lyrikk. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2013). Tolstoj og kunsten. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2012). Beretningen om en gunstig krise. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2012). Folkets mange ansikter. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2012). Gud er tankens avgrunn. Om teologi i 19 punkter. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2012). Menneskeforaktens kunst. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.  3, s 90- 96
 • Madsen, Kjell (2012). Respekt?. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2011). Det autoritært liberale. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.
 • Madsen, Kjell (2011). En svensk mester. Tomas Tranströmer. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2011). Livet er ikke en bruksgjenstand. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.
 • Madsen, Kjell (2011). Tanker om det totalitære. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2011). Ydmykhet: Underlig comeback for gammel dyd. Minervanett.
 • Madsen, Kjell (2010). Godhetens granskende blikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Madsen, Kjell (2010). "Mennesket er født fritt." Om frihetens metafysikk. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842. . doi: nettutgaven
 • Madsen, Kjell (2010). Romantikkens triumf. Mer om multikulti. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842. . doi: nettutgaven
 • Madsen, Kjell (2010). "Skjønnheten er viktigst" Om Olav Strømme i Stenersenmuseet. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842. . doi: nettutgaven
 • Madsen, Kjell (2009). Farvel til det flerkulturelle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Madsen, Kjell (2009). Kulturalismens elendighet. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.
 • Madsen, Kjell (2009). Om kulturalisme og multikulturalisme.
 • Madsen, Kjell (2009). om multikulturalisme.
 • Madsen, Kjell (2008). Natur i by og skrift/Natur og fornuft i Oslo. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (4), s 44- 49
 • Madsen, Kjell (2008). Staten, nasjonen og jeg. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.
 • Madsen, Kjell (2008). Toleransens grenser. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Madsen, Kjell (2008). meditasjon og filosofi. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  (3), s 34- 38
 • Madsen, Kjell (2008). det konstante forfall. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.
 • Madsen, Kjell (2007). farvel til historiefilosofien. Minerva (Oslo).  ISSN 0805-7842.
 • Madsen, Kjell (2006). Arbeidets plass i livet.
 • Madsen, Kjell (2006). Flere tanker om religion i det offentlige rom.
 • Madsen, Kjell (2006). On death and personal identity.
 • Madsen, Kjell (2002, 01. mai). Om Gandhi. [Radio].  NRK P2 : Verdibørsen P2. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2002, 01. august). Om grådighet. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2002). Om kritisk tenkning. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2002). Om meditasjonens filosofi. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2002, 01. januar). Om trøst. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell & Hauge, Marius (2002). Another passage to India. Ragtime.  ISSN 1171-6983.  8(nr.2) Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2001, 01. august). Om Alan Watts. [Radio].  NRK P2 : NRK. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2001, 01. april). Om meditasjonens filosofi. [Radio].  NRK P2 : NRK. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2001). Våkenhet i livets alvor. Nationen.  ISSN 0805-3782. Vis sammendrag
 • Madsen, Kjell (2000). Andti-cartesianisme, dydsetikk og naturen som helhet i indisk filosofi.
 • Madsen, Kjell (2000). Mahabharata.
 • Madsen, Kjell (2000). Om Pär Lagerkvists drama "Bøddelen".
 • Madsen, Kjell (2000). Om meditasjonens filosofi.
 • Madsen, Kjell & Heyerdahl, Grete Børsand (2000, 01. april). Fjellvettreglene som allegorier. [Radio].  NRK P2 : NRK P2.
 • Madsen, Kjell (1999). En samtale om indisk filosofi.
 • Madsen, Kjell (1999, 15. februar). Goethes Faust: Humanitetens ugjennomsiktige kraft. [Radio].  Oslo : Nationaltheatret.
 • Madsen, Kjell (1999, 01. desember). Meditasjon. [Radio].  Oslo : NRK P2.
 • Madsen, Kjell (1999). Philosophy of Meditation.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 6. apr. 2020 16:15