Egil Kraggerud

Professor emeritus - Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk
English version of this page
Telefon +47-22442744
Brukernavn
Postadresse Pb. 1020 - Blindern 0315 OSLO
Emneord: Klassiske språk

Publikasjoner

 • Kraggerud, Egil (2022). Horace, S. 1.5.97–104. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. doi: 10.1080/00397679.2022.2090092.
 • Kraggerud, Egil & Welo, Eirik (2020). In the Wake of a Great Edition: Textual Notes on Sophocles’ Oedipus Tyrannos. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. s. 1–8. doi: 10.1080/00397679.2020.1735734.
 • Kraggerud, Egil & Welo, Eirik (2019). Textual Notes On Sophocles, Ajax. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. doi: 10.1080/00397679.2019.1582748.
 • Kraggerud, Egil (2017). Some New Vergilian Loci and Second Thoughts on Old Ones. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 91(1), s. 93–117. doi: 10.1080/00397679.2017.1350372.
 • Kraggerud, Egil (2016). Fors and Forte in Vergil and the Problem of A. 1. 377. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 90(1), s. 78–81. doi: 10.1080/00397679.2016.1235868.
 • Kraggerud, Egil (2016). Horace’s Archytas Ode Revisited: Is Carm. 1. 28. 32 Corrupt? Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 90(1), s. 82–84. doi: 10.1080/00397679.2016.1235870.
 • Kraggerud, Egil (2015). Ennius Ann. 579 Sk. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 89(1), s. 54–59. doi: 10.1080/00397679.2015.1030896.
 • Kraggerud, Egil (2014). Unfounded consensus: On vergil ecl. 6. 34; G. 1. 36; A. 1. 458. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 88(1), s. 70–79. doi: 10.1080/00397679.2013.819162.
 • Kraggerud, Egil (2014). Augustus Litteratus. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2, s. 74–81.
 • Kraggerud, Egil (2014). The distorted ode: On horace, Carm. 4.8. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 88(1), s. 89–125. doi: 10.1080/00397679.2014.964471.
 • Kraggerud, Egil (2013). Three Cases of Emendanda in Horace: Carm. 4. 8. 10; 4. 15. 31; Saec. 27. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 87(1), s. 134–147. doi: 10.1080/00397679.2013.802122.
 • Kraggerud, Egil (2013). ZEUGMA OR CORRUPTION? ON VERGIL'S AENEID 4. 375. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 87(1), s. 90–94. doi: 10.1080/00397679.2013.821239.
 • Kraggerud, Egil (2012). THE TRAGEDY OF LATINUS A CONJECTURE ON VERGIL, A. 7. 598-599. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 86(1), s. 111–117. doi: 10.1080/00397679.2012.700098.
 • Kraggerud, Egil (2012). FURTHER TEXTUAL ISSUES IN THE AENEID (2.749;5.300;9.539). Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 86(1), s. 102–110. doi: 10.1080/00397679.2012.691357.
 • Kraggerud, Egil (2012). COMMENTING ON VERGIL'S HYSTERON PROTERON. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 86(1), s. 118–144. doi: 10.1080/00397679.2012.700179.
 • Kraggerud, Egil (2011). Om et storverk i nordisk latinistikk + ordet superintendens. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179.
 • Kraggerud, Egil (2011). Den vanskelige begynnelse: klassisk filologi ved UiO fra 1813 til 1845. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 54–63.
 • Kraggerud, Egil (2011). Marginalia to a New Aeneis recensa. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 85(1), s. 210–225. doi: 10.1080/00397679.2011.631360.
 • Kraggerud, Egil (2011). Problems of Text and Interpretation in Vergil (Ecl. 1. 69, 4. 29 and A. 6. 561). Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 85(1), s. 189–193. doi: 10.1080/00397679.2011.631362.
 • Kraggerud, Egil (2011). The Obelized Amicē: Horace, Carm. 3. 2. 1. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 85(1), s. 184–188. doi: 10.1080/00397679.2011.631361.
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Berg, Thoralf; D'Amico, Giuliano; Edvardsen, Erik Henning & Eegholm-Pedersen, Svend [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2010). Ord og sakkommentarer. I Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Red.), Brev 1890-1905. Henrik Ibsens skrifter 15. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-18952-4. s. 57–558.
 • Kraggerud, Egil (2010). Vergil's Introduction to his Sixth Eclogue. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 84(1), s. 111–124. doi: 10.1080/00397679.2010.501214.
 • Kraggerud, Egil (2010). From 'Oxford Reds' (1964) to Horsfall (2008): The Text of Aeneid 2. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 84(1), s. 130–147. doi: 10.1080/00397679.2010.501219.
 • Kraggerud, Egil (2010). Textual Issues in Horace: Carm. 1. 28. 32 and 3. 14. 11. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 84(1), s. 125–129. doi: 10.1080/00397679.2010.501217.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Janss, Christian [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2009). Ord- og sakkommentarer. I Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-03-19013-1. s. 91–706.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 417–876.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 343–416.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 339–342.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Dikt : 1844-1906, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 7–335.
 • Kraggerud, Egil (2009). Barnets fødsel i Vergils 4. ekloge i grammatisk lys. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 34–40.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils & Gundersen, Dag [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13. Aschehoug & Co. s. 113–659.
 • Kraggerud, Egil (2008). Et sterkt eksempel på antikkresepsjon i norsk litteratur Sallust og Ibsen. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 50–57.
 • Kraggerud, Egil (2008). Fra en tekstkritiker i anledning av en ny "Vergilius". Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 59–67.
 • Kraggerud, Egil (2008). Tormod Torfaeus' Norwegian history as a publication project. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 87(3), s. 491–497.
 • Kraggerud, Egil (2002). Etterord: Jason og Medeia før Euripides. I Hagen, Alf van der (Red.), Euripides Medeia. De norske Bokklubbene. ISSN 82-525-4353-7. s. 109–118.
 • Kraggerud, Egil (2002). Vergiliana (II). What is Wrong with the Somni Portae? (Aen. 6.893-898). Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 77, s. 128–144.
 • Kraggerud, Egil (2002). Critica (III). Another Interpolation in Sallust's Bellum Catilinae? Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 77, s. 110–113.
 • Kraggerud, Egil (2000). Theoderiks tekst etter Storm. I Mortensen, Lars Boje; Skovgaard-Petersen, Karen & Ekrem, Inger Melsen (Red.), Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100-tallets Norge. Museum Tusculanum, København. ISSN 87-7289-616-7. s. 263–280.
 • Kraggerud, Egil (2000). Ingeborg Refling Hagen og Homer. I Steen, Gunnar A. (Red.), Eventyrets landeveier - Foredrag fra Ingeborg-dagene 1995. s. 132–147.
 • Kraggerud, Egil (2000). Den konfronterende kommentar: Ibsens Catilina og virkelighetens. I Kondrup, Johnny & Kynde, Karsten (Red.), Megen viden i forskellige hoveder. Om kommentering af nordiske klassikere. C.A. Reitzels Forlag, København. ISSN 87-7876-200-6. s. 138–157.
 • Kraggerud, Egil (2000). Were There Humanists in Norway? The Case of Johannes Nicolai (1538-1600). I Jönsson, A. & Piltz, Anders (Red.), Språkets speglingar. Festskrift till Birger Bergh. Klassiska institutionen och Antikmuseet, Lund. ISSN 91-87976-13-7. s. 548–554.
 • Kraggerud, Egil (2000). Innledning. I Aarnes, Asbjørn (Red.), Marcus Tullius Cicero: Samtaler på Tusculum, oversatt av O. Fjeld. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-17831-6. s. 7–17.
 • Kraggerud, Egil (2000). Etterord: Ciceros svanesang under Caesars diktatur (47-45 f.Kr.). I Aarnes, Asbjørn (Red.), Marcus Tullius Cicero: Samtaler på Tusculum, overs. av O. Fjeld. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-17831-6. s. 221–251.
 • Kraggerud, Egil (2000). Overs. av Augustin: Om Sjelens storhet, kap. 33, Den levende kjærlighets flamme. Kristen mystikk fra Augustin til vår tid. Gyldendal Norsk forlag. ISSN 82-05-26505-4. s. 43–49.
 • Kraggerud, Egil (2000). Overs. av Bernard av Clairvaux: Prekener over Høysangen, Preken VII, Den levende kjærlighets flamme. Kristen mystikk fra Augustin til vår tid. Gyldendal Norsk forlag. ISSN 82-05-26505-4. s. 70–76.
 • Kraggerud, Egil (2000). CRITICA (II): Potent Drugs? The Text of Horace Epod. 5.87f. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 75, s. 80–88.
 • Kraggerud, Egil (1999). Samson Eitrem and the death of Dido: A literary reappraisal of a magical scene. I Jordan, D.R.; Montgomery, Hugo J. C. & Thomassen, Einar (Red.), The world of ancient magic. Norwegian Institute at Athens. ISSN 82-91626-15-4. s. 103–113.
 • Kraggerud, Egil (1999). Hva slags epos er Aeneiden. Romansk Forum. ISSN 0804-6468. 10, s. 39–51.
 • Kraggerud, Egil (1998). Vergil Announcing the Aeneid. On Georg. 3.1-48. I Stahl, H.-P (Red.), Augustan Epic and Political Context. s. 1–20.
 • Kraggerud, Egil (1998). Vergiliana (1). On Text and Exegesis in Aen. IX. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 73, s. 94–115.
 • Kraggerud, Egil (1998). Critica (1). On the Vita Hadriani in the SHA. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 73, s. 133–138.
 • Kraggerud, Egil (1998). Gamle paranøtter fra Storms "Monumenta". Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 78–84.
 • Kraggerud, Egil (1998). Roma i tekst XXII: Bygrunnleggeren Aeneas - med og uten urbs (I). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 48–60.
 • Kraggerud, Egil (1998). Roma i tekst XXII: Bygrunnleggeren Aeneas - med og uten urbs (II). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2, s. 66–76.
 • Kraggerud, Egil (1997). Vergil, Homer og det mellomliggende. I Jensen, Minna Skafte (Red.), Homer gennem tiden. Historie eller fiksjon.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roggen, Vibeke; Kraggerud, Egil & Tosterud, Bjørg (2015). Latinsk ordbok: latin-norsk. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-02-42323-0. 996 s.
 • Kraggerud, Egil (2009). Med dikterne i Augustus' Roma. Novus Forlag. ISBN 9788270995240. 320 s.
 • Kraggerud, Egil & Welo, Eirik (2006). Mennesket – det minste og det største. Utvalgte foredrag fra Humanistisk Kollegium. Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur. ISBN 978-82-990518-4-2. 326 s.
 • Kraggerud, Egil (2002). Euripides. Medeia. De norske Bokklubbene. ISBN 82-525-4353-7. 118 s.
 • Kraggerud, Egil (2001). Faidon. Vidarforlaget AS. IV.
 • Kraggerud, Egil & Tosterud, Bjørg (1999). Eitrems Latinsk grammatikk (3. utg., 2. oppl.). Aschehoug & Co. ISBN 82-03-32251-4.
 • Frost, Tore; Kraggerud, Egil; Andersen, Øivind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar & Kolstad, Hans (1999). Platon. Sanlede verker. B.1. Vidarforlaget A/S, Oslo. ISBN 82-90016-79-4.
 • Frost, Tore; Kraggerud, Egil; Andersen, Øivind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar & Kolstad, Hans (1999). Platon. Samlede verker. B 1. Vidarforlaget A/S, Oslo. ISBN 82-90016-79-4.
 • Kraggerud, Egil & Tosterud, Bjørg (1998). ('Rektorordboken')Latinsk-Norsk Ordbok. Fjerde reviderte utgave. Cappelens ordbøker. ISBN 82-02-15499-5. 746 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kraggerud, Egil & Welo, Eirik (2018). Textual Notes on Sophocles, Ajax. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. doi: 10.1080/00397679.2019.1582748.
 • Kraggerud, Egil (2002). "Monumenta" anno MMII - Latinske kildeskrifter til norsk middelalder i ny drakt. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 87–89.
 • Kraggerud, Egil (2002). Res gerendae. En filologs avskjedsforelesning. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 59–66.
 • Kraggerud, Egil (2002). Dømt til døden: Sokrates og Boëthius. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 19(3), s. 11–14.
 • Kraggerud, Egil (2002). Vergils Georgica - en antikk høysang om landbruket. Årbok for Norsk landbruksmuseum. s. 11–19.
 • Kraggerud, Egil (2002). Funerære nøtter - Når de døde taler latin. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 82–84.
 • Kraggerud, Egil (2001). Review of Krister Östlund: Johan Ihre on the Origins and History of the Runes. Eranos. ISSN 0013-9947. 99(1), s. 54–62.
 • Kraggerud, Egil (2001). Latinnøtter 1458 og 1577. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 61–65.
 • Kraggerud, Egil (2001). Middelaldernøtter. Nuces Nidrosienses - en pilegrimssang for Olav i nytt lys. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 67–69.
 • Kraggerud, Egil (2000). Anm. av Liv Bliksruds Den smilende makten. Norske Selskab i København og Johan Herman Wessel (Aschehoug 1999). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 99–101.
 • Kraggerud, Egil (2000). Minneord om Inger Melsen Ekrem (29.4.1938-4.3.2000). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 44–49.
 • Kraggerud, Egil (2000). Flerguderi og opplysning i Augustus' Roma. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 69–78.
 • Kraggerud, Egil (2000). Nuces Norvegico-Latinae. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 92–94.
 • Kraggerud, Egil (1999). Theodoricus Scrutinized [review of: Theodoricus Monachus: Historia de antiquitate regum Norwagiensium. An Account of the Ancient History of the Norwegian Kings, ed. D. & I. McDougall, Lond. 1998]. Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. 11 (1998), s. 119–126.
 • Kraggerud, Egil (1999). Roma i tekst XXIV. Ovid på Forum Augustum - et 2000 års minne. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 68–80.
 • Kraggerud, Egil (1999). Thesaurus linguae Latinae centenarius. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 55–63.
 • Kraggerud, Egil (1999). Norske latinnøtter. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 77–79.
 • Kraggerud, Egil (1998). Latinsk ordbok i ny utgave. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2, s. 49–55.
 • Kraggerud, Egil (1998). Leiv Amundsen og Klassisk institutt in memoriam. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 36–38.
 • Kraggerud, Egil (1998). Middelalderlatinister i Tidemandsgate. (Minneord om Vegard Skånland 1923-1998). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2, s. 29–31.
 • Kraggerud, Egil (1998). Fotnoter fra en ikke-retoriker. Stemmer i tiden.. 1, s. 296–301.
 • Aspaas, Per Pippin; Kraggerud, Egil & Hansen, Lars Ivar (2012). Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts. University of Tromsø. ISSN 978-82-8244-065-3.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 2. apr. 2020 14:51