Erik Mørstad

Bilde av Erik Mørstad
English version of this page
Telefon +47 22855567
Mobiltelefon 90724482
Rom 525 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Forskning og faglige interesser

 • Fransk film og filmhistorie
 • Modernismens kunst og teori etter 1857 og billedkunst i det 20. århundre frem til samtidskunsten
 • Praktisk leksikografi
 • Kunstsosiologi
 • Fagansvarlig, Store norske leksikon

Pågående forskning

Nathalie Heinichs kunstsosiologi.

Bakgrunn

 • Dr.philos., UiO
 • Mag.art., UiO
 • Cand.mag., UiO (allmenn litteraturvitenskap, idéhistorie, kunsthistorie, nordisk språk og litteratur)
 • Jeg har arbeidet ved Norsk Billedhoggerforening, Vigeland-museet, Munch-museet, Statens lærerhøgskole i forming (Oslo), Arbeiderbladet, Universitetet i Oslo (kommentarer til prosjektet Henrik Ibsens Skrifter).

Undervisning

Bachelornivå

Masternivå

Emneord: Kunsthistorie, Modernisme, Munch, Nathalie Heinich, Henrik Ibsen, Gustav Vigeland

Publikasjoner

 • Mørstad, Erik (2013). Edvard Munchs tidlige tegneundervisning, I: Magne Roger Bruteig (red.),  Munch på papir.  Munch-museet, Mercatorfonds.  ISBN 9788293140283.  Kapittelnummer 3.  s 80 - 87
 • Mørstad, Erik (2013). Munch and the Literary. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (4), s 206- 217
 • Mørstad, Erik (2012). Christian Krohgs Albertine og fransk litteratur. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 146- 153
 • Mørstad, Erik (2012). Krohg og Brandes: vennskap og faglig dialog, I:  Christian Krohg. Bilder som griper.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-067-5.  Kapittel.  s 87 - 100
 • Mørstad, Erik (2012). Munch's Impact on Europe, In Hubert Van Den Berg; Irmeli Hautamäki; Benedikt Hjartarson; Torben Jelsbak; Rikard Schönström; Per Stounbjerg; Tania Ørum & Dorthe Aagesen (ed.),  A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925.  Rodopi.  ISBN 9042036206.  Part 1.  s 81 - 90
 • Mørstad, Erik (2011). Magne Malmangers "Norsk kunstdebatt ved modernismens terskel". Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 100- 109 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2011). Munchs modernisme, I:  Norsk avantgarde.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-649-0.  5.  s 55 - 67 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2011). Werenskiolds modernisme, I: Øystein Ustvedt & Marianne Yvenes (red.),  Erik Werenskiold 1855-1938.  Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-058-3.  6.  s 71 - 81
 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2010). Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 277 - 345
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 343 - 416
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Dikt : 1844-1906, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 7 - 335
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 339 - 342
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per & Aarseth, Asbjørn (2009). Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer, I:  Dikt : 1844-1906.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190087.  Kommentarer.  s 417 - 876
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Ord- og sakkommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  s 91 - 706
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Lille Eyolf : 1894, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 363 - 474
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Wiger, Ellen; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Fruen fra havet : 1888, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-0319005-6.  s 413 - 562
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav & Ystad, Vigdis (2009). Hedda Gabler : 1890, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 7 - 228
 • Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2009). Byggmester Solness : 1892, I:  Hedda Gabler : 1890.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203190063.  Kommentarer.  s 229 - 362
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna & Ystad, Vigdis (2008). Kjærlighedens komedie : 1862, I:  Kjærlighedens komedie : 1862.  Aschehoug & Co.  Kommentarer.  s 57 - 335
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Samfundets støtter : 1877, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7.  Aschehoug & Co.  s 7 - 183
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis & Aarseth, Asbjørn (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13.  Aschehoug & Co.  s 113 - 659
 • Mørstad, Erik (2008). Billedkunst og kulturhistorie, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 7.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  Ord- og sakkommentarer.
 • Mørstad, Erik (2008). "Din hud mot min" - et maleri av Inger Sitter, I: Ulla Uberg (red.),  Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-997799-0-6.  6.  s 48 - 51
 • Mørstad, Erik (2008). Edvard Munch: Dannelse og utdannelse. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  91(1), s 18- 31
 • Mørstad, Erik (2008). Edvard Munchs første skoleår: lærere og lærebøker i tegning, I: Ydstie Ingebjørg & Mai Britt Guleng (red.),  Munch blir "Munch". Kunstneriske strategier 1880-1892.  Labyrinth Press.  ISBN 9788290128604.  1.  s 20 - 33
 • Mørstad, Erik (2008). Kommentarer til Ibsens brev, I:  Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Brevmottagere.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  Ord- og sakkommentarer.
 • Mørstad, Erik (2008). Naum Gabo i Kristiania, I: Ulla Uberg (red.),  Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-997799-0-6.  3.  s 28 - 34
 • Mørstad, Erik (2007). (Kommentarer, uten tittel) Bidrag til kommentarer til Brand og Peer Gynt, manus 15 sider, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter, bind 5, kommentarbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-18990-3.  Kommentarer.
 • Mørstad, Erik (2007). The Improvisations of Edvard Munch. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 138- 159
 • Mørstad, Erik (2006). "Badende menn": Kroppspolitikk, kroppsteknikk og kroppspleie, I: Ingebjørg Ydstie & Karen E. Lerheim (red.),  Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-1930.  Labyrinth Press.  ISBN 82-90128-50-9.  Kapittel.  s 65 - 74
 • Mørstad, Erik (2006). Foreword, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Forord.  s 3 - 3
 • Mørstad, Erik (2006). Gabo-konstruert hode nr. 2. Billedkunst.  ISSN 0908-0465.  14(2), s 3- 5
 • Mørstad, Erik (2006). Introduction, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Innledning.  s 7 - 14
 • Mørstad, Erik (2006). Responding til "Self-Portrait with Cigarette": a case history, In Erik Mørstad (ed.),  Edvard Munch. An Anthology.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  Kapittel.  s 87 - 120
 • Mørstad, Erik (2006). Henrik Ibsen i Dresden 1852: I billedgalleriet vindusmotivet. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  89(3), s 146- 161
 • Mørstad, Erik (2005). Dynamisk og oversiktlig om et komplisert emne: Atle Næss, Munch. En biografi. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 118- 126
 • Mørstad, Erik (2005). Fasettert, men usammenhengende bilde av Edvard Munch. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  88(4), s 267- 273
 • Mørstad, Erik (2005). Il linguaggio formale di Edvard Munch: formule e caricature, I: Øivind Storm Bjerke & Achille Bonito Oliva (red.),  Munch 1863-1944.  Skira.  ISBN 88-7624-237-6.  Kapittel.  s 41 - 55
 • Mørstad, Erik (2005). Kommentarer, I: Vigdis Ystad & Narve Fulsås (red.),  Henrik Ibsens skrifter b.12.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19010-3.  Kapittel.
 • Mørstad, Erik (2005). Nesch og Winge. En analyse av monumentalverkene "Sildefiske" og "Båtfrise", I: Arnt Normann Fredheim & Karen Lerheim (red.),  1905-1935 Ekspresjon! Edvard Munch - tysk og norsk kunst i tre tiår.  Labyrinth Press.  ISBN 82-90128-49-5.  Kapittel.  s 83 - 110
 • Mørstad, Erik (2004). Christian Krohg i Skagen: et norsk perspektiv, I: Annette Johansen & Mette Bøgh Jensen (red.),  Christian Krohg og Skagen.  Skagens Museum og Lillehammer Kunstmuseum.  ISBN 87-91048-04-4.  kapittel.  s 12 - 22
 • Mørstad, Erik (2004). Kunstneren som motiv: 1878-1900. Teoretisk og ikongrafisk kontekst, I: Janike sverdrup Ugelstad (red.),  Portrett i Norge.  norsk folkemuseum.  ISBN 82-7393-143-9.  1.  s 14 - 37
 • Mørstad, Erik (2004). Edvard Munchs Livsfrise: Struktur, kontekst og kritikk. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (Årg. 87, nr 3), s 122-155 : ill. Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2004). Edvard Munchs maleri Aske: analyse, tolkninger og kontekst. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 38- 53 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2004). Munch og Böcklin. En komparativ analyse. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (Årg. 87, nr 3), s 156-174 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munch under Medusas hode. En face.  ISSN 1502-7155.  (1), s 4- 17
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munchs bruk av slagskygger. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 66- 97
 • Mørstad, Erik (2002). Kjærlighetens forvandlinger, I: Karen Lerheim & Gunnar Sørensen (red.),  Edvard Munch. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918.  Munch-Museet og Labyrinth Press, Oslo.  s 85 - 93
 • Mørstad, Erik (1999). Freud og Michelangelos Moses. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (1), s 2- 29 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (1999). Freud og Michelangelos Moses. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 74- 98 Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (1998). Jung og Picasso - Henderson og Pollock. Jungianismen som billedanalytisk verktøy. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (1), s 18- 59 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Vibeke Waallann; Mørstad, Erik; Sauge, Birgitte & Yvenes, Marianne (2012). Christian Krohg. Bilder som griper. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  ISBN 978-82-8154-067-5.  208 s.
 • Mørstad, Erik; Berg, Thoralf; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Wiger, Ellen Nessheim & Ystad, Vigdis (2009). Henrik Ibsens skrifter, bind 8. Aschehoug & Co.  592 s.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18993-7.  860 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M.; Solberg, Olav & Dingstad, Ståle (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18995-1.  780 s.
 • Mørstad, Erik (red.) (2007). Malerileksikon. Motivtyper, teorier og teknikker. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-283-0.  309 s.
 • Mørstad, Erik (red.) (2007). Skulpturleksikon. Billedhuggerkunstens begrepsverden. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-284-7.  141 s.
 • Mørstad, Erik (ed.) (2006). Edvard Munch. An Anthology. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-231-8.  225 s.
 • Mørstad, Erik (2003). Håndbok for hovedfagsstudenter. Kunsthistorie, IAKK, UiO.  ISBN 82-91391-12-2.  59 s.
 • Mørstad, Erik (2000). Visuell analyse. Metode og skriveråd. Abstrakt forlag.  ISBN 82-7935-010-1.  112 s. Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (1996). Malerileksikon. Teknikker, motivtyper og estetikk. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0596-4.  327 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Mørstad, Erik (2016). Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser.
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian & Solberg, Olav (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, I:  Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-19007-0.  Innledninger og kommentarer.  s 95 - 153
 • Mørstad, Erik (2009). Leksikalske innførsler, kommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 9 : Innledninger og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18999-9.  Hedda Gabler.
 • Mørstad, Erik (2009). Leksikalske kommentarer, I: Narve Fulsås & Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer.  Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-03-19013-1.  Brev 1880-89.
 • Mørstad, Erik (2009). Sakkommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Henrik Ibsens skrifter 11 : innledning og kommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18943-2.  Digte.
 • Mørstad, Erik (2008). Kommentarer, I: Vigdis Ystad (red.),  Innledninger og kommentarer til "Svanhild", "Kjælighedens Komedie" og "Kongs-Emnerne".  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18987-6.  Del.
 • Mørstad, Erik (2008). Ord- og sakkommentarer, I:  Henrik Ibsens skrifter 13, brev 1871-1879, Ord- og sakkommentarer.  Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-18948-7.  Del.
 • Mørstad, Erik (2007). Edvard Munch som anomisk kunstner.
 • Mørstad, Erik (2007). Guest Editor: Editorial. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (3), s 137
 • Mørstad, Erik (2006). Edvard Munch´s Formulas: Aspects of the Formal Language.
 • Mørstad, Erik (2006). Henrik Ibsen i Dresden 1852.
 • Mørstad, Erik (2006). Ibsen + Michelangelo = Sant?. Vis sammendrag
 • Mørstad, Erik (2006). Ibsen og Michelangelos "Moses".
 • Mørstad, Erik (2006, 09. mars). Munch lagt under lupa.  Klassekampen.
 • Mørstad, Erik (2006). Naum Gabo in Norway. "Constructed Head no. 2", 1916/65.
 • Mørstad, Erik (2003). Dag Solhjell: Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (2), s 139- 142
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munchs Livsfrise som utstillingsprosjekt.
 • Mørstad, Erik (2003). Øivind Storm Bjerke: Niclas Gulbrandsen. Kunst og kultur.  ISSN 0023-5415.  (4), s 259- 261

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 27. sep. 2019 15:31