Erik Mørstad

Bilde av Erik Mørstad
English version of this page
Mobiltelefon 90724482
Rom 525 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Forskning og faglige interesser

 • Fransk film og filmhistorie
 • Modernismens kunst og teori etter 1857 og billedkunst i det 20. århundre frem til samtidskunsten
 • Praktisk leksikografi
 • Kunstsosiologi
 • Fagansvarlig, Store norske leksikon

Pågående forskning

Nathalie Heinichs kunstsosiologi.

Bakgrunn

 • Dr.philos., UiO
 • Mag.art., UiO
 • Cand.mag., UiO (allmenn litteraturvitenskap, idéhistorie, kunsthistorie, nordisk språk og litteratur)
 • Jeg har arbeidet ved Norsk Billedhoggerforening, Vigeland-museet, Munch-museet, Statens lærerhøgskole i forming (Oslo), Arbeiderbladet, Universitetet i Oslo (kommentarer til prosjektet Henrik Ibsens Skrifter).

Undervisning

Bachelornivå

Masternivå

Emneord: Kunsthistorie, Modernisme, Munch, Nathalie Heinich, Henrik Ibsen, Gustav Vigeland

Publikasjoner

 • Mørstad, Erik (2013). Edvard Munchs tidlige tegneundervisning. I Bruteig, Magne Roger (Red.), Munch på papir. Munch-museet, Mercatorfonds. ISSN 9788293140283. s. 80–87.
 • Mørstad, Erik (2013). Munch and the Literary. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 206–217.
 • Mørstad, Erik (2012). Krohg og Brandes: vennskap og faglig dialog, Christian Krohg. Bilder som griper. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISSN 978-82-8154-067-5. s. 87–100.
 • Mørstad, Erik (2012). Christian Krohgs Albertine og fransk litteratur. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 146–153.
 • Mørstad, Erik (2012). Munch's Impact on Europe. I Van Den Berg, Hubert; Hautamäki, Irmeli; Hjartarson, Benedikt; Jelsbak, Torben; Schönström, Rikard; Stounbjerg, Per; Ørum, Tania & Aagesen, Dorthe (Red.), A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925. Brill|Rodopi. ISSN 9042036206. s. 81–90.
 • Mørstad, Erik (2011). Munchs modernisme, Norsk avantgarde. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-649-0. s. 55–67.
 • Mørstad, Erik (2011). Werenskiolds modernisme. I Ustvedt, Øystein & Yvenes, Marianne (Red.), Erik Werenskiold 1855-1938. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISSN 978-82-8154-058-3. s. 71–81.
 • Mørstad, Erik (2011). Magne Malmangers "Norsk kunstdebatt ved modernismens terskel". Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 100–109.
 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf & Gervin, Karl [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2010). Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner, Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19007-0. s. 277–345.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Janss, Christian [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2009). Ord- og sakkommentarer. I Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-03-19013-1. s. 91–706.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2009). Fruen fra havet : 1888. I Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter 8. Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-0319005-6. s. 413–562.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 417–876.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 343–416.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 339–342.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve & Gervin, Karl [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2009). Dikt : 1844-1906, Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190087. s. 7–335.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag & Jakobsen, Arnbjørn [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2009). Lille Eyolf : 1894, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. s. 363–474.
 • Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer & Mørstad, Erik [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Byggmester Solness : 1892, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. s. 229–362.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn & Kruken, Kristoffer [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2009). Hedda Gabler : 1890, Hedda Gabler : 1890. Aschehoug & Co. ISSN 9788203190063. s. 7–228.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils & Gundersen, Dag [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2008). Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter : Innledning og kommentarer : 13. Aschehoug & Co. s. 113–659.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils & Gundersen, Dag [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2008). Samfundets støtter : 1877, Henrik Ibsens skrifter : Innledninger og kommentarer : 7. Aschehoug & Co. s. 7–183.
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen & Fulsås, Narve [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2008). Kjærlighedens komedie : 1862, Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co. s. 57–335.
 • Mørstad, Erik (2008). Naum Gabo i Kristiania. I Uberg, Ulla (Red.), Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling. Unipub forlag. ISSN 978-82-997799-0-6. s. 28–34.
 • Mørstad, Erik (2008). "Din hud mot min" - et maleri av Inger Sitter. I Uberg, Ulla (Red.), Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling. Unipub forlag. ISSN 978-82-997799-0-6. s. 48–51.
 • Mørstad, Erik (2008). Edvard Munchs første skoleår: lærere og lærebøker i tegning. I Ingebjørg, Ydstie & Guleng, Mai Britt (Red.), Munch blir "Munch". Kunstneriske strategier 1880-1892. Labyrinth Press. ISSN 9788290128604. s. 20–33.
 • Mørstad, Erik (2008). Kommentarer til Ibsens brev, Henrik Ibsens skrifter, brev 1871-1879, Brevmottagere. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-18948-7.
 • Mørstad, Erik (2008). Billedkunst og kulturhistorie. I Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter bind 7. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-18995-1.
 • Mørstad, Erik (2008). Edvard Munch: Dannelse og utdannelse. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 91(1), s. 18–31.
 • Mørstad, Erik (2007). (Kommentarer, uten tittel) Bidrag til kommentarer til Brand og Peer Gynt, manus 15 sider. I Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter, bind 5, kommentarbind. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-18990-3.
 • Mørstad, Erik (2007). The Improvisations of Edvard Munch. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 138–159.
 • Mørstad, Erik (2006). Foreword. I Mørstad, Erik (Red.), Edvard Munch. An Anthology. Unipub forlag. ISSN 82-7477-231-8. s. 3–3.
 • Mørstad, Erik (2006). Introduction. I Mørstad, Erik (Red.), Edvard Munch. An Anthology. Unipub forlag. ISSN 82-7477-231-8. s. 7–14.
 • Mørstad, Erik (2006). Responding til "Self-Portrait with Cigarette": a case history. I Mørstad, Erik (Red.), Edvard Munch. An Anthology. Unipub forlag. ISSN 82-7477-231-8. s. 87–120.
 • Mørstad, Erik (2006). "Badende menn": Kroppspolitikk, kroppsteknikk og kroppspleie. I Ydstie, Ingebjørg & Lerheim, Karen E. (Red.), Livskraft. Vitalismen som kunstnerisk impuls 1900-1930. Labyrinth Press. ISSN 82-90128-50-9. s. 65–74.
 • Mørstad, Erik (2006). Gabo-konstruert hode nr. 2. Billedkunst. ISSN 0908-0465. 14(2), s. 3–5.
 • Mørstad, Erik (2006). Henrik Ibsen i Dresden 1852: I billedgalleriet vindusmotivet. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 89(3), s. 146–161.
 • Mørstad, Erik (2005). Nesch og Winge. En analyse av monumentalverkene "Sildefiske" og "Båtfrise". I Fredheim, Arnt Normann & Lerheim, Karen (Red.), 1905-1935 Ekspresjon! Edvard Munch - tysk og norsk kunst i tre tiår. Labyrinth Press. ISSN 82-90128-49-5. s. 83–110.
 • Mørstad, Erik (2005). Il linguaggio formale di Edvard Munch: formule e caricature. I Bjerke, Øivind Storm & Oliva, Achille Bonito (Red.), Munch 1863-1944. Skira. ISSN 88-7624-237-6. s. 41–55.
 • Mørstad, Erik (2005). Kommentarer. I Ystad, Vigdis & Fulsås, Narve (Red.), Henrik Ibsens skrifter b.12. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-19010-3.
 • Mørstad, Erik (2005). Fasettert, men usammenhengende bilde av Edvard Munch. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 88(4), s. 267–273.
 • Mørstad, Erik (2005). Dynamisk og oversiktlig om et komplisert emne: Atle Næss, Munch. En biografi. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 118–126.
 • Mørstad, Erik (2004). Christian Krohg i Skagen: et norsk perspektiv. I Johansen, Annette & Bøgh Jensen, Mette (Red.), Christian Krohg og Skagen. Skagens Museum og Lillehammer Kunstmuseum. ISSN 87-91048-04-4. s. 12–22.
 • Mørstad, Erik (2004). Kunstneren som motiv: 1878-1900. Teoretisk og ikongrafisk kontekst. I Ugelstad, Janike sverdrup (Red.), Portrett i Norge. norsk folkemuseum. ISSN 82-7393-143-9. s. 14–37.
 • Mørstad, Erik (2004). Edvard Munchs maleri Aske: analyse, tolkninger og kontekst. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 38–53.
 • Mørstad, Erik (2004). Edvard Munch´s Frieze of Life: Structure, Context, and Critique. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415.
 • Mørstad, Erik (2004). Munch og Böcklin. En komparativ analyse. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415.
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munchs bruk av slagskygger. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 66–97.
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munch under Medusas hode. En face. ISSN 1502-7155. s. 4–17.
 • Mørstad, Erik (2002). Kjærlighetens forvandlinger. I Lerheim, Karen & Sørensen, Gunnar (Red.), Edvard Munch. En rekonstruksjon av utstillingen hos Blomqvist 1918. Munch-Museet og Labyrinth Press, Oslo. s. 85–93.
 • Mørstad, Erik (1999). Freud og Michelangelos Moses. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 2–29.
 • Mørstad, Erik (1999). Freud og Michelangelos Moses. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 74–98.
 • Mørstad, Erik (1998). Jung og Picasso - Henderson og Pollock. Jungianismen som billedanalytisk verktøy. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 18–59.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Vibeke Waallann; Mørstad, Erik; Sauge, Birgitte & Yvenes, Marianne (2012). Christian Krohg. Bilder som griper. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISBN 978-82-8154-067-5. 208 s.
 • Mørstad, Erik; Berg, Thoralf; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone; Mundal, Else & Wiger, Ellen Nessheim [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Henrik Ibsens skrifter, bind 8. Aschehoug & Co. 592 s.
 • Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Solberg, Henninge M. & Taugbøl, Stine Brenna (2008). Henrik Ibsens skrifter 6. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18993-7. 6(2). 860 s.
 • Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Fulsås, Narve; Kruken, Kristoffer; Modalsli, Tone & Mørstad, Erik [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2008). Henrik Ibsens skrifter 7. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-18995-1. 7(2). 780 s.
 • Mørstad, Erik (2007). Skulpturleksikon. Billedhuggerkunstens begrepsverden. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-284-7. 141 s.
 • Mørstad, Erik (2007). Malerileksikon. Motivtyper, teorier og teknikker. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-283-0. 309 s.
 • Mørstad, Erik (2006). Edvard Munch. An Anthology. Unipub forlag. ISBN 82-7477-231-8. 225 s.
 • Mørstad, Erik (2003). Håndbok for hovedfagsstudenter. Kunsthistorie, IAKK, UiO. ISBN 82-91391-12-2. 59 s.
 • Mørstad, Erik (2000). Visuell analyse. Metode og skriveråd. Abstrakt forlag. ISBN 82-7935-010-1. 112 s.
 • Mørstad, Erik (1996). Malerileksikon. Teknikker, motivtyper og estetikk. Ad Notam Gyldendal. ISBN 82-417-0596-4. 327 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone & Eegholm-Pedersen, Svend [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2010). Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman, Henrik Ibsens skrifter 10. /Innledninger og kommentarer. /John Gabriel Borkman og Når vi døde vågner. Tekstbind. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-19007-0. s. 95–153.
 • Mørstad, Erik (2009). Leksikalske kommentarer. I Fulsås, Narve & Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter bind 14. Innledning og kommentarer. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-03-19013-1.
 • Mørstad, Erik (2009). Sakkommentarer. I Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter 11 : innledning og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-18943-2.
 • Mørstad, Erik (2009). Leksikalske innførsler, kommentarer. I Ystad, Vigdis (Red.), Henrik Ibsens skrifter 9 : Innledninger og kommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-18999-9.
 • Mørstad, Erik (2008). Ord- og sakkommentarer, Henrik Ibsens skrifter 13, brev 1871-1879, Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-18948-7.
 • Mørstad, Erik (2008). Kommentarer. I Ystad, Vigdis (Red.), Innledninger og kommentarer til "Svanhild", "Kjælighedens Komedie" og "Kongs-Emnerne". Aschehoug & Co. ISSN 978-82-03-18987-6.
 • Mørstad, Erik (2007). Guest Editor: Editorial. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415.
 • Mørstad, Erik (2007). Edvard Munch som anomisk kunstner.
 • Mørstad, Erik (2006). Ibsen + Michelangelo = Sant?
 • Mørstad, Erik (2006). Munch lagt under lupa. [Avis]. Klassekampen.
 • Mørstad, Erik (2006). Henrik Ibsen i Dresden 1852.
 • Mørstad, Erik (2006). Edvard Munch´s Formulas: Aspects of the Formal Language.
 • Mørstad, Erik (2006). Naum Gabo in Norway. "Constructed Head no. 2", 1916/65.
 • Mørstad, Erik (2006). Ibsen og Michelangelos "Moses".
 • Mørstad, Erik (2003). Dag Solhjell: Formidler og formidlet. En teori om kunstformidlingens praksis. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 139–142.
 • Mørstad, Erik (2003). Øivind Storm Bjerke: Niclas Gulbrandsen. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 259–261.
 • Mørstad, Erik (2003). Edvard Munchs Livsfrise som utstillingsprosjekt.
 • Mørstad, Erik (2016). Edvard Munch: Formative år 1874-1892. Norske og franske impulser. 07 Oslo Media.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 27. sep. 2019 15:31