Ingeborg Glambek

Professor emeritus
Bilde av Ingeborg Glambek
English version of this page
Mobiltelefon 99451025 99451025
Rom 552 GM
Brukernavn

Pågående forskning

 • Norsk arkitektur og design 1950-1970

Den norske modernismens design og arkitektur etter 2. verdenskrig har fått mye omtale, men har hittil vært gjenstand for overraskende lite forskning. Hensikten  med prosjektet er å gi større kunnskaper om og forståelse for denne perioden i norsk arkitektur og design, og gjerne avlive en del myter. Deltakere i nettverket er enkeltpersoner, eksperter og forskere, fra universiteter, museer og andre institusjoner.

Emneord: Kunsthistorie

Publikasjoner

 • Glambek, Ingeborg (2010). Historieforfalskning eller nytenkning?Nils Holters tilbygg og ombygging av Stortinget (1949-1959). I Johnsen, Espen (Red.), Brytninger. Norsk arkitektur 1945-65. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISSN 978-82-8154-054-5. s. 148–157.
 • Glambek, Ingeborg (2010). Kunstindustrimuseer og den kunstindustrielle bevegelse. I Rogan, Bjarne & Amundsen, Arne Bugge (Red.), Samling og museum. Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-610-0. s. 95–110.
 • Glambek, Ingeborg (2009). "Nordic Form" as seen from the Outside. The interpretation of Nordic design and architecture outside the region. I Høgsbro, Caroline Spliid (Red.), Nortopia. Nordic Modern Architecture and Postwar Germany. jovis Verlag GmbH. ISSN 978-3-86859-027-2. s. 18–29.
 • Glambek, Ingeborg (2005). Arts and Crafts in Norway. I Livingstone, Karen & Parry, Linda (Red.), International Arts and Crafts. Victoria and Albert Museum. ISSN 1851774467. s. 286–293.
 • Glambek, Ingeborg (2005). Nasjonale ambisjoner. I Balto, John Arne (Red.), Fortidsminneforeningen. Årbok 2005. Fortidsminneforeningen. s. 99–106.
 • Glambek, Ingeborg (2005). The Council Chambers in the UN Building in New York. Scandinavian Journal of Design History. ISSN 0906-3447. 15(15), s. 8–39.
 • Glambek, Ingeborg (2004). Å fremstille seg selv. I Ugelstad, Janike sverdrup (Red.), Portrett i Norge. norsk folkemuseum. ISSN 82-7393-143-9. s. 52–65.
 • Glambek, Ingeborg (2003). Kunstindustrimuseer. Opprettelse og opprinnelig formål, Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag. ISSN 82-7099-374-3. s. 228–244.
 • Glambek, Ingeborg (2002). Minna Kragelund, "Det gode håndvværk, tråden i dansk tradition"- reviewed by Ingeborg Glambek. Scandinavian Journal of Design History. ISSN 0906-3447. 12, s. 119–122.
 • Glambek, Ingeborg (2000). Fra selvportrett til egotripp. I Rekdal, Jan Erik & Sveen, Andreas (Red.), Masker. Sypress forlag, Oslo. ISSN 82-91224-28-5. s. 64–81.
 • Glambek, Ingeborg (2000). Den nordisk by - finnes den? Tijdschrift voor Skandinavistiek. ISSN 0168-2148. 21(1), s. 3–22.
 • Glambek, Ingeborg (1999). Kunstgewerbemuseen und die Beziehungen Deutschland-Norwegen. I Simensen, Jarle (Red.), Deutschland-Norwegen. Die lange Geschichte. Tano-Aschehoug, Oslo. ISSN 82-518-3940-8. s. 71–83.
 • Glambek, Ingeborg (1999). Kunstindustrimuseer og tysk-norske forbindelser. I Simensen, Jarle (Red.), Tyskland - Norge. Den lange historien. Tano-Aschehoug, Oslo. s. 61–71.
 • Glambek, Ingeborg (1999). Kunstindustri på verdensutstilling, Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Pax Forlag. ISSN 82-530-2081-3. s. 295–306.
 • Glambek, Ingeborg (1998). Arkitektur som ideologisk redskap. I Kolstad, Hans & Aarnes, Asbjørn (Red.), Den annen front. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-18051-5. s. 98–113.
 • Glambek, Ingeborg (1998). Maktens korridorer. I Christophersen, Cathrine Kullberg (Red.), Maktens korridorer - arkitektur som politikk. Norsk Form, Oslo . ISSN 82-452-0017-4. s. 59–61.
 • Glambek, Ingeborg (1996). "Scandinavian Design" - en kortvarig affære? I Halén, Widar (Red.), Art Deco. Funkis, Scandinavian Design. Orfeus Forlag a/s. ISSN 82-467-0010-3. s. 74–80.
 • Glambek, Ingeborg (1996). Jacob Falke og Justus Brinckmann, representanter for to stadier av den kunstindustrielle bevegelse. I Halén, Widar (Red.), Art Deco. Funkis, Scandinavian Design. Orfeus Forlag a/s. ISSN 82-467-0010-3. s. 31–47.
 • Glambek, Ingeborg (1995). Arkitektur og ideologi. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 12(3), s. 221–232.
 • Glambek, Ingeborg (1994). Museums of decorative art in the service of industry and public enlightenment. Scandinavian Journal of Design History. ISSN 0906-3447. 4, s. 108–113.
 • Glambek, Ingeborg (1993). Bernini- forholdet mellom skulptur og rom. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 76(4), s. 233–252.
 • Glambek, Ingeborg (1992). Funksjonalismen. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. 146, s. 11–22.
 • Glambek, Ingeborg (1991). Kunstpedagogikkens dilemma under modernismen. Konsthistorisk tidskrift. ISSN 0023-3609. LX(1), s. 56–60.
 • Glambek, Ingeborg (1991). "One of the age`s noblest cultural movements". On the theoretical basis for the Arts and Crafts movement. Scandinavian Journal of Design History. ISSN 0906-3447. 1, s. 47–76.
 • Glambek, Ingeborg (1987). Foreningen til fremme af kvindelig Haandværksdrift. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. s. 53–66.

Se alle arbeider i Cristin

 • Glambek, Ingeborg (2008). Selvportrett. En kunsthistorie. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-367-7. 149 s.
 • Glambek, Ingeborg (2008). Selvportrett. En kunsthistorie. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-367-7. 149 s.
 • Glambek, Ingeborg (1997). Sett utenfra. "Det nordiske" i arkitektur og design. Arkitektens forlag. Købehavn. 162 s.
 • Glambek, Ingeborg (1994). Om kunst de siste 200 år. Skolebokforlaget a/s. ISBN 82-7317-584-7. 182 s.
 • Glambek, Ingeborg (1988). Kunsten, nytten og moralen. Solum forlag a/s. ISBN 82-560-0502-5. 185 s.
 • Glambek, Ingeborg (1980). Funktionalismens gledestrålende smil. Byggekunst. ISBN 91-86050-00-1. 143 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Glambek, Ingeborg (2008). Portretter: Georg Sverdrup,Anton Martin Schweigaard, Lorentz Dietrichson, Gerhard von der Lippe Gran, Christopher Brøgger. I Uberg, Ulla (Red.), Kunst fra 100 rom. Verk fra Universitetet i Oslos kunstsamling. Unipub forlag. ISSN 978-82-997799-0-6.
 • Glambek, Ingeborg (2008). Kunstneres selvportretter. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3), s. 61–74.
 • Glambek, Ingeborg (2008). Om boka Selvportrett. En kunsthistorie. [Radio]. NRK.
 • Glambek, Ingeborg (2008). NRK. Kulturnytt. 26/12 2008. [Radio]. NRK. Marienlyst.
 • Glambek, Ingeborg (2005). Bibelske kvinneskikkelser i malerkunsten.
 • Glambek, Ingeborg (2005). Norske billedkonstneres bidrag til dekorativ kunst rundt århundreskiftet 1800-1900.
 • Glambek, Ingeborg (2005). Selvportretter gjennom kunsthistorien.
 • Glambek, Ingeborg (2005). Design på norsk. av Ole Rikard Høisæther. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 88(3), s. 194–195.
 • Glambek, Ingeborg & Myrtveit, Aase Cathrine (2005). Selvportrett og narcissime. [Radio]. NRK.
 • Glambek, Ingeborg (2005). Discovering the Nordic Barbarians. International Exhibitions and World Fairs 1900-1914.
 • Glambek, Ingeborg (2002). Karin Hellandsjø. Tegn. Jan Groths kunst. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 126–128.
 • Glambek, Ingeborg (2002). Minna Kragelund "Det gode håndværk". Scandinavian Journal of Design History. ISSN 0906-3447. 12(12), s. 119–122.
 • Glambek, Ingeborg (2002). Nordisk form i andres øyne. "Det nordiske" sett utenfra.
 • Glambek, Ingeborg (2000). Artists` selfportraits.
 • Glambek, Ingeborg (1999). Den nordiske by. Finnes den?
 • Glambek, Ingeborg (1994). Modernism`s art meditation, a paradox?2. Terskel : Threshold. ISSN 0802-7323. s. 102–110.
 • Glambek, Ingeborg (1990). Kunst, nytte og moral. Lorentz Dietrichson og kunstindustrien.
 • Glambek, Ingeborg (1980). Kunstnernes Hus og dets plass i norsk arkitekturhistorie. I Gjessing, Steinar (Red.), Kunstnernes Hus 1930-1980. Kunstnernes Hus, Oslo. ISSN 82-990642-0-1. s. 35–44.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. juni 2021 14:43