English version of this page

Sensur og muntlig

Når du har levert masteroppgaven, setter IFIKK sammen en kommisjon til deg, og du blir innkalt til muntlig eksaminasjon.

Muntlig eksamen

 • Muntlig eksamen er en eksamen på lik linje med alle andre.
 • Tidspunkt for muntlig eksamen settes av instituttet.
 • Utsatt muntlig eksamen innvilges kun ved sykdom eller tilsvarende gyldig forfall.
 • Du får innkalling til din student-epost når kommisjon og tidspunkt for sensur og muntlig eksamen er fastlagt, senest en uke før eksaminering.
 • Muntlig eksamen har en varighet på inntil en klokketime, men er normalt på rundt 45 minutter.
 • Du velger selv om du ønsker å få vite karakteren gitt på masteroppgaven med en gang, eller om du vil ha den endelige karakteren til slutt.
 • Muntlig eksamen er justerende og består av en utspørring om masteroppgaven, samt en begrunnelse for karakterfastsettingen av masteroppgaven.
 • Begrunnelsen redegjør for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.

Begrunnelse

 • Du får muntlig begrunnelse på karaktersettingen under muntlig eksamen.
 • Du får i tillegg sendt skriftlig begrunnelse til din student-epost, noen dager etter eksaminasjonen

Vitnemål

 • Etter muntlig eksamen tar det 1-2 måneder før du får tilsendt vitnemålet.
 • Det er det Humanistiske fakultet som sender ut vitnemålet. Se utstedelse av vitnemål ved HF.
 • Vitnemålet sendes rekommandert i posten. Du må derfor ha oppgitt korrekt semesteradresse i StudentWeb og ha fullt navn på postkassen for at vitnemålet skal komme fram.
Publisert 16. sep. 2014 14:21 - Sist endret 20. mars 2019 16:13