English version of this page

Trykking av masteroppgaven

Når oppgaven din er ferdig, skal den sendes til trykking.

Oppgaven din trykkes hos Reprosentralen

Hva dekker IFIKK?

  • Instituttet dekker trykking av 9 oppgaver ved reprosentralen. 5 av disse får du beholde selv.
  • Oppgaver i kunsthistorie og visuelle studier kan få dekket inntil 10 sider fargekopi. Ønsker du flere sider fargekopi, må du dekke det selv.
  • Vil du trykke oppgaven andre steder enn reprosentralen må du dekke det selv.

Etter trykking

  • du henter oppgavene selv på reprosentralen
  • du leverer 4 eksemplarer innen innleveringsfristen i IFIKKs ekspedisjon mellom 10 og 12. NB! Gjelder ikke vårsemesteret 2020!
  • du beholder 5 eksemplarer av oppgaven.
Publisert 16. sep. 2014 14:21 - Sist endret 29. juni 2020 07:47