Berit Synnøve Thorbjørnsrud

Image of Berit Synnøve Thorbjørnsrud
Norwegian version of this page
Room 367 PAM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Ongoing Project:

The Unknown Story: Christians in The Arabian Peninsula

«There are two stories of Middle Eastern Christianity”, according to Anglican bishop Michael Lewis, but “one of them is barely known” (2016).  While it is generally well known  that Christianity risks becoming “a rarity, a memory, or a theme-park tourist attraction” in countries like Iraq, Syria, Israel/Palestine,  few, apart from those directly involved, seem aware of the development in the Arabian Peninsula, where the numbers of worshippers are “astonishing”.

This project is about this other, largely unknown, story about Christians in the Arabian Peninsula. While most recent studies are about Christians migrating from the Middle East and the reasons why, this is a study on Christians migrating to the Middle East and how they are working to reestablish Christianity as a living faith on what has been considered uniquely Islamic territory for more than a thousand years.

Academic Interests

I have a multidisciplinary background with specialization in social anthropology, history of religion and Egyptology. My research has mainly focused on Christian minority groups in the Middle East and in Norway. Presently I’m doing a study on the re-establishment of Christianity in the Arabian Peninsula. Previously I have done studies on the revival in the Coptic Orthodox Church in Egypt; Coptic gender roles; Coptic concepts of the body and their use of body changing techniques. In Norway I have done studies on the Eastern Orthodox Church: nationalism and universalism in the diaspora; religious leaders and power; religion and material culture, etc. Among other things I have also worked on the construction of Muslim women in Norwegian/Western popular literature.

Teaching and Tutoring 

Ongoing research

Where Christianity flourishes? The ’new Christians’ in the Arabian Peninsula 

Higher Education and Employment History

I joined the Department of Culture Studies and Oriental Languages as an Associate Professor in 2002.  From 2000-2002, I worked as an Associate professor at Development studies, Oslo University College. From 1992-99, I was a fellow at Middle East Studies.

My mag.art. degree is in social anthropology (1989), with the dissertation: Girls of Messiah: Revival in the Coptic Orthodox Church, and my Dr.art. is in history of religion (1989) with the dissertation Controlling the Body to Liberate the Soul: towards an Analysis of the Coptic Orthodox Concept of the Body (University of Oslo).

I have been responsible for training students for the labor market, and I have designed, taught and evaluated courses for public servants in cross cultural communications. 

Books

Tags: Middle East, History of Religions, Islam, Gender Studies, CIMS

Publications

 • Thorbjørnsrud, Berit (2020) Mellom by og ørken: Kirkebygging på Den arabiske halvøy

 • Thorbjørnsrud, Berit (2019) Misjonærene på Den arabiske halvøy: få konvertitter, men mange venner.
 • Thorbjørnsrud, Berit (2018) Den glemte historien. Kristne på Den arabiske halvøy. Babylon. Nordisk tidsskrift for Midtøsten nr. 1
 • https://journals.uio.no/babylon/article/view/6321
 • Thorbjørnsrud, Berit (2015) Kristne i Emiratene: Kommet for å bli? Babylon. Nordisk tidsskrift for Midtøsten nr. 1-2
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). “The Problem of the Orthodox Diaspora” The Orthodox Church between Nationalism, Transnationalism and Universality. Numen.  ISSN 0029-5973.  62, s 639- 666
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Who is a convert? New members of the Orthodox Church in Norway. Temenos  ISSN 0497-1817.  51(1), s 37- 59
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests in Norway: serving or Ruling?, In Maria Hämmerli & Jean_Francois Mayer (ed.),  Orthodox Identities. Migration, Settlement and Innovation.  Ashgate.  ISBN 9781409467540.  10. s 191 - 212    
 • Thorbjørnsrud, Berit (2015) De kristne i Midtøsten: en innføring, kap. 1 i Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 1.  s 15 - 36
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Den arabiske halvøy: Der kristendommen blomstrer?, I: Berit S Thorbjørnsrud (red.),  De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48897-0.  Kapittel 11.  s 215 - 236
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). “The Problem of the Orthodox Diaspora” The Orthodox Church between Nationalism, Transnationalism and Universality. Numen.  ISSN 0029-5973.  62, s 639- 666
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Who is a convert? New members of the Orthodox Church in Norway. Temenos  ISSN 0497-1817.  51(1), s 37- 59
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests in Norway: serving or Ruling?, In Maria Hämmerli & Jean_Francois Mayer (ed.),  Orthodox Identities. Migration, Settlement and Innovation.  Ashgate.  ISBN 9781409467540.  10. s 191 - 212    
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Religiøse ledere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 6- 12
 • Thorbjørnsrud, Berit S & Døving, Cora Alexa (2012). Innledning, I: Cora Alexa Døving & Berit S Thorbjørnsrud (red.),  Religiøse ledere : makt og avmakt i norske trossamfunn.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01971-0.  Innledning.  s 7 - 26
 • Thorbjørnsrud, Berit (2012) Å løse – ikke binde. Ortodokse prester i de troendes tjeneste (2012), i Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn, Cora Alexa Døving & Berit Thorbjørnsrud (red.) Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01971-0.  3.  s 67 - 90
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). De kristne i Midtøsten: Kun på museum?, I: Peter Normann Waage (red.),  Midtøsten etter den arabiske våren.  Arneberg forlag.  ISBN 978-82-8220-066-0.  Artikkel.  s 15 - 57
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). For å bli lik Gud: Helliggjøring som livsprosjekt i Den ortodokse kirke. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. ISSN 0108-4453.  vol. II(58)
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2012). "Kulturrelativistene skjuler sannheten om muslimene", I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 15.  s 212 - 218
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2011). Ting med forvandlende kraft. Den ortodokse kirke i diaspora, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kap. 14.  s 273 – 289                  
 • Thorbjørnsrud, Berit (2009) Kulturelle forståelsesrammer (kap. 7) og Kultur, helse og sykdom (kap. 9) i Mellom mennesker og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene Brodtkorb, Elisabeth og Rugkåsa, Marianne (red.). Gyldendal Akademisk  (redigert utg. av bok med samme tittel utgitt i 2001).
 • Thorbjørnsrud, Berit (2008) "A house where war rages". Åndelig sykdom blant koptisk-ortodokse i Egypt, i Babylon: Tidsskrift om Midtøsten og Nord-Afrika, nr. 1 .
 • Thorbjørnsrud, Berit (2008) Våre hellige rom. seks religioner på vandring, i Tidsskrift for kulturforskning, vol. 7, nr. 2.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2008). Kritikk av relativismekritikken.Samtiden ISSN 0036-3928.  1(1), s 96- 104
 • Thorbjørnsrud, Berit (2007) Frihet, rettigheter og presters kjønn, i frihet, Universitetsforlaget, Thomas Hylland Eriksen og Arne Johan Vetlesen (red.)
 • Thorbjørnsrud, Berit (2005)  Innledning, i Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, Berit Thorbjørnsrud (red.) Abstrakt Forlag
 • Thorbjørnsrud, Berit (2005) Andre tros- og livssynssamfunn: en oversikt, i Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge, Berit Thorbjørnsrud (red.) Abstrakt Forlag
 • Thorbjørnsrud, Berit (2005) Feltarbeid: En personlig reise til innsikt, i Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer, Anders Gustavsson (red.) Høyskoleforlaget 2005
 • Thorbjørnsrud, Berit (2004) Motstand mot slør / motstand med slør, i Hijab i Norge: trussel eller menneskerett, Abstrakt Forlag 2004
 • Thorbjørnsrud, Berit (2001) Orientalisme; et innledende essay, i Orientalismen av Edward Said, Bokklubbens kulturbibliotek
 • Thorbjørnsrud, Berit (2001) The Relationship between Social Anthropology and History of Religion, i NUMEN, vol.48
 • Thorbjørnsrud, Berit (1998) Da kroppen ble forskningsobjekt: Hvor ble det av kjønn, smerte og glede? I Dugnad 1. Volum 24
 • Born in the Wrong Age: Coptic Women in a Changing Society, i Between Desert and City: The Coptic Orthodox Church Today, Novus Forlag 1997
 • Thorbjørnsrud, Berit Synnøve (2022). Toleranse: fredelig sameksistens på ulike vilkår? In Thorbjørnsrud, Berit Synnøve & Nordenson, Jon (Ed.), Globale Veikryss. Golfmonarkiene i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202757090. p. 207–232.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2020). Mellom by og ørken. Kirkebygging på Den arabiske halvøy. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 3, p. 242–264. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2020-03-07.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2020). Athenagoras I. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Pave Frans i Emiratene - et historisk viktig besøk? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 4, p. 338–354. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2019-04-06.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Koptere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Assyrere. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Misjonærene på Den arabiske halvøy: få konvertitter, men mange venner. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. ISSN 1504-6605. 73(2), p. 26–42. Full text in Research Archive
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Den glemte historien. Kristne på den arabiske halvøy. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 16(1), p. 8–21. doi: 10.5617/ba.6321. Full text in Research Archive
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Den ortodokse kirke i Norge. Nasjonalisme, transnasjonalisme og universalisme. In Aschim, Anders; Hovdelien, Olav & Sødal, Helje Kringlebotn (Ed.), Kristne migranter i Norden. Portal forlag. ISSN 9788283140934. p. 68–87.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kommet for å bli? : kristne i De arabiske emiratene. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. 13(1/2), p. 68–79.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristne i De arabiske emiratene: Kommet for å bli? Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. p. 68–79. doi: 10.5617/ba.4185.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). “The Problem of the Orthodox Diaspora” The Orthodox Church between Nationalism, Transnationalism and Universality . Numen. ISSN 0029-5973. 62, p. 639–666. doi: 10.1163/15685276-12341394.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Who is a convert? New members of the Orthodox Church in Norway. Temenos. ISSN 0497-1817. 51(1), p. 71–93. doi: 10.33356/temenos.49447.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Den arabiske halvøy: Der kristendommen blomstrer? In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. p. 215–236.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). De kristne i Midtøsten: en innføring. In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. p. 15–36.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox Priests in Norway: serving or Ruling? In Hämmerli, Maria & Mayer, Jean_Francois (Ed.), Orthodox Identities. Migration, Settlement and Innovation. Ashgate. ISSN 9781409467540. p. 191–212.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Religiøse ledere. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. p. 6–12.

View all works in Cristin

 • Thorbjørnsrud, Berit Synnøve & Nordenson, Jon (2022). Globale Veikryss. Golfmonarkiene i endring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202757090.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Kulturelle fortolkningsrammer. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205522176. 30 p.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-48897-0. 265 p.

View all works in Cristin

 • Thorbjørnsrud, Berit S (2020). Between desert and city. Building churches in the Arabian peninsula.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Kulturelle fortolkningsrammer. In Brodtkorb, Elisabeth & Rugkåsa, Marianne (Ed.), Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-52217-6. p. 211–250.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Kultur, helse og sykdom. In Brodtkorb, Elisabeth & Rugkåsa, Marianne (Ed.), Mellom mennesker og samfunn : sosiologi og sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-52217-6. p. 233–287.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Ortodokse bytter patriark. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Den eritreisk-ortodokse kirke i Norge. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Den etiopisk-ortodokse kirke i Norge. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Patriark Kirill. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Patriark Bartolomeus. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Overrasket over hvor raskt Bartholomeus anerkjente Den ortodokse kirke. [Newspaper]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Paven skal tale for |135 000 kristne om brobygging til islam. [Newspaper]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2019). Vil ha gravferd i helgene så religiøse minoriteter får gravlagt sine raskt. [Newspaper]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Kristne på Den arabiske halvøy: Glimt fra historien.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Hijab: verdens meste omdiskuterte tøystykke?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Den koptisk ortodokse kirke. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Den økumeniske patriark. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Autokefal. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Evangelismos Tis Theotokou. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Patriark. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Kirkens historie skrives på nytt. [Newspaper]. Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Boka Global kristendom: en vurdering.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Religiøse minoritetar ikkje trygge etter IS. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Norsk våpensalg til Oman. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2018). Vil forby ateisme. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Migration, transnationalism and The Orthodox Church.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Å løse, ikke binde. Prester i Den ortodokse kirke.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Hva er en hijab? [Radio]. P3.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Trakk forslag om forbud . [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Respekt for den syriske tragedien? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Bruker borgerkrig i moskeklage. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). 'Religion som spire til frihet'. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Historien om hijab. [Radio]. Norgesglasset, Nrk.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Hijab-debatten har endret seg. [Internet]. Nrk.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Støystykket. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Dette stemmer muslimveljarane. [Internet]. Framtida.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Hva er det med Hijab? [Radio]. Ekko, NRK.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Debatt om hijab i NRK . [Newspaper]. Aftenposten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Gjorde feltarbeid ikledd ­hijab. [Newspaper]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Vg får pepper for Skam-anmeldelse. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Dette sier forskning om å kommunisere med hijab. [Internet]. Forskning.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). 40% kvinner i styrene i alle trossamfunn?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Kristne i Midtøsten 2017.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Foreslår å bruke hijab i solidaritet. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Nikab: Den nye frontlinjen. [Newspaper]. Klassekampen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Terror mot kristne i Egypt. [Internet]. Aftenposten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). Angrep på koptiske kirker. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2017). 90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk av hijab selv. [Internet]. Filternyheter.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Kan de kristne i Midtøsten forsvinne?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). De kristnes kamp for tilhørighet i MIdtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Kristne minoriteter i MIdtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). The reemergence of Christian minorities in the Arabian Peninsula.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). De kristne i Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Kristne i Midtøsten: Hva skjer?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Minoritetsgrupper i Midtøsten.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). UD vil sikre bedre hjelp til kristne. [Newspaper]. Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Rekordmange kristne på flukt. [Newspaper]. Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2016). Forfølgelse av kristne i Midtøsten? [Radio]. Her & Nå.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Hva skjer med de kristne i Midtøsten?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristen flukt. [Business/trade/industry journal]. Forskerforum. Tidsskrift for forskerforbundet.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Oman. [Radio]. Radio NOVA.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Gamle kristne presses ut, nye lokkes inn. [Newspaper]. Dagen.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kristne er mer enn en truet art. [Newspaper]. Vårt land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Innledning. In Thorbjørnsrud, Berit S (Eds.), De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48897-0. p. 11–15.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Kontroversiell allianse Egypts president Abdel Fattah al-Sisi er blitt varmt omfavnet av den koptiske kirkens lederskap. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Terrorangrepet på koptere i Libya. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Niqabforbud er ikke i strid med loven. [Internet]. kifinfo.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Hva er en krenkelse? [Internet]. forskning.no.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2015). Krenkelser er ikke ytringsfrihet. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Kristne strømmer til Den arabiske halvøy. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Armageddon Hallelulja Dag Hoel. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. p. 148–149.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Dilemmas of attachment Bård Kartveit. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. p. 150–151.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Utskifting av kristne i MIdtøsten. [Business/trade/industry journal]. Apollon 4/2014.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Kristne i Midtøsten: offer for hva?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Pave øyner nytt håp for Egypt. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests: serving or ruling?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2014). Orthodox priests in Norway: serving or ruling?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Who are the converts to the Orthodox Church?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Borgerlig vielse for alle?
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Søker ungdom tilbake til 'gamle' kjønnsidealer? [Radio]. 17.30, P4.
 • Thorbjørnsrud, Berit S (2013). Nå kommer 'antifeminismen'. [Newspaper]. Vårt Land.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:13 PM - Last modified Sep. 8, 2022 4:54 PM