Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos and Natural History edited by Liv Emma Thorsen, Karen A. Rader og Adam Dodd

Boka inneholder ni artikler om representasjon og utstilling av dyr fra tidlig moderne tid til isbjørnen Knut. Den er et resultat av det NFR-finansierte prosjektet "Dyr som ting og dyr som tegn" som har vært ledet av Liv Emma Thorsen. I tillegg til henne er bidragsytere fra IKOS Brita Brenna, Guro Flinterud og Lise Camilla Ruud.

Boka gir interessant ny innsikt og analyse av forholdet mellom mennesker og dyr. De ulike artiklene viser eksempler på hvordan dette forholdet har blitt konstruert gjennom objektifisering av dyr i utstillinger - som "eksemplarer" og ikke som individer. Samtidig får forfatterne vist hvor viktige dyr er og har vært for menneskene, og gjennom denne boka blir dyrene synlige som individer med sin egen iboende verdi.

Contents

List of Illustrations

Acknowledgments

Introduction: Making Animals Visible

Adam Dodd, Karen A. Rader, and Liv Emma Thorsen

Part I Preserving

1 Six Monstrous Pigs: Animal Monsters and Museum Practices in the Eighteenth-Century El Real Gabinete de Historia Natural

Lise Camilla Ruud

2 The Frames of Specimens: Glass Cases in Bergen Museum Around 1900

Brita Brenna

3 Preserving History: Collecting and Displaying in Carl Akeley’s In Brightest Africa

Nigel Rothfels

 

Part II Authenticating

4 The Pleasure of Describing: Art and Science in August Johann Rösel von Rosenhof’s Monthly Insect Entertainment

Brian W. Ogilvie

5 Images, Ideas, and Ideals: Thinking with and about Ross’s Gull

Henry A. McGhie

6 A Dog of Myth and Matter: Barry the Saint Bernard in Bern

Liv Emma Thorsen

 

Part III Interacting

7 Popular Entomology and Anthropomorphism in the Nineteenth Century: L. M. Budgen’s Episodes of Insect Life

Adam Dodd

8 Interacting with The Watchful Grasshopper; or, Why Live Animals Matter in Twentieth-Century Science Museums

Karen A. Rader

9 Polar Bear Knut and His Blog

Guro Flinterud

About the Contributors

Index

Published Dec. 16, 2013 11:29 AM - Last modified Dec. 16, 2013 11:30 AM