Elisabeth Selj

Image of Elisabeth Selj
Norwegian version of this page
Phone +47 22854289
Room 411
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 oSLO

Publications

 

 

Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. (Hovedredaktør, sammen med E. Ryen.)Cappelen Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-02-27707-9) 318 s.

Minoritetselevene, språket og skolen. I boka nevnt over, s. 13-46.

Skriving når norsk er andrespråk.I boka nevnt over, s. 131-156.

Å lese fagtekster på andrespråket.(Sammen med V. Alver) I boka over,  s. 107-129.

Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne. I: MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001. Novus Forlag 2002 ISBN 82-7099-357-3, s. 198-110.

Lesetilnærminger. Utfordringer i møte med episke tekster. I Aamli, R (red.): Litteraturmøte. LNU7Cappelen 1998. ISBN82-456-0543-3, s.40 - 62.

Ta spranget. Norsk samtidslitteratur i utvalg. (Red. sammen med E. Maagerø.) Yrkeslitteratur as 1994 ISBN 82-584-0149-1. 368 s.

Ta spranget. Lærerens bok - metode og elevoppgaver. (Sammen med E. Maagerø.) Yrkeslitteratur as 1995 ISBN 82-584-0201-3. 85 s.

Vi og byen vår. O-fag og norsk for elever i 2.-4. klasse med norsk som andrespråk. Universitetsforlaget 1985. ISBN 82-00-07450-1. 96 s.

Vi og byen vår. Lærerveiledning med oppgaver. ISBN 82-00-02602-7. 127 s.

 • Selj, Elisabeth (2019). Språklige minoriteter i auditoriet (SmiA): Utfordringer, håndtering og muligheter. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  42(4-2019), s 381- 399 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-05 Full text in Research Archive.
 • Selj, Elisabeth (2019). Å lese og å arbeide med fagtekster på andrespråket, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61583-3.  Kapittel.  s 178 - 200
 • Selj, Elisabeth (2015). Elevtekster, teksttyper og skriveopplæring i yrkesfag, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  kapittel 9.  s 163 - 182
 • Selj, Elisabeth (2015). Skrivekyndighet og de nye skriverne i utdanningssystemet, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kapittel 1.  s 11 - 31
 • Selj, Elisabeth (2010). Utfordringer ved narrativ tekstskriving når norsk er andrespråk :. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  5(2), s 35- 59 Show summary
 • Alver, Vigdis Rosvold & Selj, Elisabeth (2008). Å lese fagtekster på andrespråket, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  -.  s 107 - 129
 • Selj, Elisabeth (2008). Minoritetselevene, språket og skolen, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  1.  s 13 - 46 Show summary
 • Selj, Elisabeth (2008). Skriving når norsk er andrespråk, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  6.  s 131 - 156 Show summary
 • Selj, Elisabeth & Alver, Vigdis (2008). Å lese fagtekster på andrespråket, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  5.  s 107 - 129 Show summary
 • Selj, Elisabeth (2004). Skriving som en dynamisk prosess i andrespråksfaget, I: Elisabeth Selj; Else Ryen & Inger Lindberg (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21772-5.  artikkel.  s 187 - 214
 • Selj, Elisabeth & Lindberg, Inger (2004). Minoritetselevene, språket og skolen, I: Elisabeth Selj; Else Ryen & Inger Lindberg (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21772-5.  artikkel.  s 19 - 76
 • Selj, Elisabeth (2002). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne, I:  MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-357-3.  s 198 - 110 Show summary
 • Selj, Elisabeth (1999). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (22) Show summary
 • Selj, Elisabeth (1998). Lesetilnærminger. Utfordringer i møte med episke tekster, I: Reidun Aambø (red.),  Litteraturmøte.  Cappelen forlag, LNU. Show summary

View all works in Cristin

 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (red.) (2019). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61583-3.  304 s.
 • Golden, Anne & Selj, Elisabeth (red.) (2015). Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  255 s.
 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (red.) (2008). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  318 s.
 • Selj, Elisabeth; Ryen, Else & Lindberg, Inger (red.) (2004). Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21772-5.  328 s.

View all works in Cristin

 • Selj, Elisabeth (2019). Minoritetselevene, språket og skolen, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61583-3.  Kapittel.  s 11 - 39
 • Selj, Elisabeth (2019). Skriving på andrespråket, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61583-3.  Kapittel.  s 152 - 177
 • Selj, Elisabeth (2015). Minoritetsstudentens møte med universitetsfagene. Kan vi som faglærere tilrettelegge for bedre læring?. Show summary
 • Selj, Elisabeth (2015). Skriving på norsk som andrespråk Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.
 • Selj, Elisabeth (2014). Elevtekster i yrkesfag på videregående skole.
 • Selj, Elisabeth (2014). Fra primærdiskurs til sekundærdiskurs når norsk er andrespråk.
 • Selj, Elisabeth (2014). Min vei til dosentopprykk.
 • Selj, Elisabeth (2014). Når norsk ikke er morsmelkmål. Show summary
 • Selj, Elisabeth (2014). Opplæring i akademisk skriving for internasjonale studenter.
 • Selj, Elisabeth (2013). Ikke morsmål, ikke andrespråk men norsk 3? Fagforståelse og språkutvikling i klasserommet. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 44- 52
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag på videregående skole.
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag på videregående skole. Skriveoppgaver, krav og mestring i yrkesfagene.
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag. Analyse av elevtekster.
 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (2012). Andrespråksskriving i yrkesfag.
 • Selj, Elisabeth (2011). Grammatikkens posisjon i andrespråksopplæring.
 • Selj, Elisabeth (2011). Skriving og skriveopplæring på universitetet når norsk er andrespråk.
 • Selj, Elisabeth (2010). Skriving på universitetet og studieerfaringer hos/med andrespråksstudenter.
 • Selj, Elisabeth (2009). Noen sentrale utfordringer ved narrativ skriving når norsk er andrespråk. Show summary
 • Selj, Elisabeth (2007). Forgrunn, bakgrunn og tempus i narrative andrespråkstekster. Show summary
 • Selj, Elisabeth (2007). Grep om tiden i andrespråkstekster. Struktur og tempus. Show summary
 • Selj, Elisabeth; Brautaset, Anne; Grimstad, Birgitte Fondevik; Husby, Olaf & Nistov, Ingvild (2005). Rapport fra referansepanelet for norsk som andrespråk og norsk for utenlandske studenter.
 • Selj, Elisabeth (2002). Texts in Norwegian as a second language by the young second generation. Show summary
 • Selj, Elisabeth (2001). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne. Show summary
 • Selj, Elisabeth (2000). Uttrykk for logiske relasjoner hos voksne med norsk som andrespråk. Show summary
 • Selj, Elisabeth (1999). Elevtekster og skriving i norsk som andrespråk.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:14 PM - Last modified Nov. 8, 2018 9:52 AM