Elisabeth Selj

Dosent emerita
Bilde av Elisabeth Selj
English version of this page
Mobiltelefon 91325720
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 Oslo

Faglige kompetanseområder

    Skriving i norsk som andrespråk

    Tekstkompetanse i et andrespråksperspektiv

    Andrespråkslæring og andrespråksundervisning

 

 Undervisning

Jeg underviser innenfor studiefaget norsk som andrespråk,som har studietilbud både på bachelor- og på masternivå. Spesielt arbeider jeg her med emner som omhandler andrepråksopplæring : http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOAS2102/  og skriftkyndighet på andrespråk: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOAS2105/NOAS4105.

Videre underviser jeg i emner knyttet til fagstudiet i norsk språk spesielt utviklet for filologer fra utlandet.  Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT1110/   og tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT2112/

 

Bakgrunn

Jeg er dosent i norsk som andrespråk, knyttet til to avdelinger ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Norsk som andrespråk og Norsk for internasjonale studenter). Tidligere har jeg hatt et forskningsopphold ved Department of English as a Second Language, University of Indiana. Jeg har arbeidet med norsk og norsk som andrespråk ved høgskolene i Oslo, Hamar og Tromsø og ved universitetet i Groningen, samt i grunnskolen i Oslo. Jeg arbeider innenfor feltene andrespråkslæring, andrespråksopplæring og andrespråksskriving med fokus på både skoleelever og studenter.

 

 

Emneord: Norsk språk, Språklæring, Skolen, Andrespråkspedagogikk, Skriving
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. juni 2019 13:01

Prosjekter

  • Språklige minoriteter i akademia (SMiA). Akademisk literacy