Elisabeth Selj

Dosent emerita
Bilde av Elisabeth Selj
Mobiltelefon 91325720
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 Oslo

Faglige kompetanseområder

    Skriving i norsk som andrespråk

    Tekstkompetanse i et andrespråksperspektiv

    Andrespråkslæring og andrespråksundervisning

 

 Undervisning

Jeg underviser innenfor studiefaget norsk som andrespråk,som har studietilbud både på bachelor- og på masternivå. Spesielt arbeider jeg her med emner som omhandler andrepråksopplæring : http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOAS2102/  og skriftkyndighet på andrespråk: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOAS2105/NOAS4105.

Videre underviser jeg i emner knyttet til fagstudiet i norsk språk spesielt utviklet for filologer fra utlandet.  Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT1110/   og tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT2112/

 

Bakgrunn

Jeg er dosent i norsk som andrespråk, knyttet til to avdelinger ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Norsk som andrespråk og Norsk for internasjonale studenter). Tidligere har jeg hatt et forskningsopphold ved Department of English as a Second Language, University of Indiana. Jeg har arbeidet med norsk og norsk som andrespråk ved høgskolene i Oslo, Hamar og Tromsø og ved universitetet i Groningen, samt i grunnskolen i Oslo. Jeg arbeider innenfor feltene andrespråkslæring, andrespråksopplæring og andrespråksskriving med fokus på både skoleelever og studenter.

 

 

Emneord: Norsk språk, Språklæring, Skolen, Andrespråkspedagogikk, Skriving

Publikasjoner

 • Selj, Elisabeth (2019). Språklige minoriteter i auditoriet (SmiA): Utfordringer, håndtering og muligheter. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  42(4-2019), s 381- 399 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Selj, Elisabeth (2019). Å lese og å arbeide med fagtekster på andrespråket, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61583-3.  Kapittel.  s 178 - 200
 • Selj, Elisabeth (2015). Elevtekster, teksttyper og skriveopplæring i yrkesfag, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  kapittel 9.  s 163 - 182
 • Selj, Elisabeth (2015). Skrivekyndighet og de nye skriverne i utdanningssystemet, I: Anne Golden & Elisabeth Selj (red.),  Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  Kapittel 1.  s 11 - 31
 • Selj, Elisabeth (2010). Utfordringer ved narrativ tekstskriving når norsk er andrespråk :. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.  ISSN 0809-9227.  5(2), s 35- 59 Vis sammendrag
 • Alver, Vigdis Rosvold & Selj, Elisabeth (2008). Å lese fagtekster på andrespråket, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  -.  s 107 - 129
 • Selj, Elisabeth (2008). Minoritetselevene, språket og skolen, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  1.  s 13 - 46 Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (2008). Skriving når norsk er andrespråk, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  6.  s 131 - 156 Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth & Alver, Vigdis (2008). Å lese fagtekster på andrespråket, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  5.  s 107 - 129 Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (2004). Skriving som en dynamisk prosess i andrespråksfaget, I: Elisabeth Selj; Else Ryen & Inger Lindberg (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21772-5.  artikkel.  s 187 - 214
 • Selj, Elisabeth & Lindberg, Inger (2004). Minoritetselevene, språket og skolen, I: Elisabeth Selj; Else Ryen & Inger Lindberg (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21772-5.  artikkel.  s 19 - 76
 • Selj, Elisabeth (2002). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne, I:  MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-357-3.  s 198 - 110 Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (1999). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (22) Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (1998). Lesetilnærminger. Utfordringer i møte med episke tekster, I: Reidun Aambø (red.),  Litteraturmøte.  Cappelen forlag, LNU. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (red.) (2019). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61583-3.  304 s.
 • Golden, Anne & Selj, Elisabeth (red.) (2015). Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-48966-3.  255 s.
 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (red.) (2008). Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27707-9.  318 s.
 • Selj, Elisabeth; Ryen, Else & Lindberg, Inger (red.) (2004). Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-21772-5.  328 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Selj, Elisabeth (2019). Minoritetselevene, språket og skolen, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61583-3.  Kapittel.  s 11 - 39
 • Selj, Elisabeth (2019). Skriving på andrespråket, I: Elisabeth Selj & Else Ryen (red.),  Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-61583-3.  Kapittel.  s 152 - 177
 • Selj, Elisabeth (2015). Minoritetsstudentens møte med universitetsfagene. Kan vi som faglærere tilrettelegge for bedre læring?. Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (2015). Skriving på norsk som andrespråk Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.
 • Selj, Elisabeth (2014). Elevtekster i yrkesfag på videregående skole.
 • Selj, Elisabeth (2014). Fra primærdiskurs til sekundærdiskurs når norsk er andrespråk.
 • Selj, Elisabeth (2014). Min vei til dosentopprykk.
 • Selj, Elisabeth (2014). Når norsk ikke er morsmelkmål. Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (2014). Opplæring i akademisk skriving for internasjonale studenter.
 • Selj, Elisabeth (2013). Ikke morsmål, ikke andrespråk men norsk 3? Fagforståelse og språkutvikling i klasserommet. Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (1), s 44- 52
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag på videregående skole.
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag på videregående skole. Skriveoppgaver, krav og mestring i yrkesfagene.
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag. Analyse av elevtekster.
 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (2012). Andrespråksskriving i yrkesfag.
 • Selj, Elisabeth (2011). Grammatikkens posisjon i andrespråksopplæring.
 • Selj, Elisabeth (2011). Skriving og skriveopplæring på universitetet når norsk er andrespråk.
 • Selj, Elisabeth (2010). Skriving på universitetet og studieerfaringer hos/med andrespråksstudenter.
 • Selj, Elisabeth (2009). Noen sentrale utfordringer ved narrativ skriving når norsk er andrespråk. Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (2007). Forgrunn, bakgrunn og tempus i narrative andrespråkstekster. Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (2007). Grep om tiden i andrespråkstekster. Struktur og tempus. Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth; Brautaset, Anne; Grimstad, Birgitte Fondevik; Husby, Olaf & Nistov, Ingvild (2005). Rapport fra referansepanelet for norsk som andrespråk og norsk for utenlandske studenter.
 • Selj, Elisabeth (2002). Texts in Norwegian as a second language by the young second generation. Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (2001). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne. Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (2000). Uttrykk for logiske relasjoner hos voksne med norsk som andrespråk. Vis sammendrag
 • Selj, Elisabeth (1999). Elevtekster og skriving i norsk som andrespråk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. juni 2019 13:01

Prosjekter

 • Språklige minoriteter i akademia (SMiA). Akademisk literacy