Elisabeth Selj

Dosent emerita
Bilde av Elisabeth Selj
English version of this page
Mobiltelefon 91325720
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 N-0313 Oslo
Postadresse ILN Postboks 1102 Blindern N-0317 Oslo

Faglige kompetanseområder

    Skriving i norsk som andrespråk

    Tekstkompetanse i et andrespråksperspektiv

    Andrespråkslæring og andrespråksundervisning

 

 Undervisning

Jeg underviser innenfor studiefaget norsk som andrespråk,som har studietilbud både på bachelor- og på masternivå. Spesielt arbeider jeg her med emner som omhandler andrepråksopplæring : http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOAS2102/  og skriftkyndighet på andrespråk: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOAS2105/NOAS4105.

Videre underviser jeg i emner knyttet til fagstudiet i norsk språk spesielt utviklet for filologer fra utlandet.  Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT1110/   og tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv: http://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NORINT2112/

 

Bakgrunn

Jeg er dosent i norsk som andrespråk, knyttet til to avdelinger ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Norsk som andrespråk og Norsk for internasjonale studenter). Tidligere har jeg hatt et forskningsopphold ved Department of English as a Second Language, University of Indiana. Jeg har arbeidet med norsk og norsk som andrespråk ved høgskolene i Oslo, Hamar og Tromsø og ved universitetet i Groningen, samt i grunnskolen i Oslo. Jeg arbeider innenfor feltene andrespråkslæring, andrespråksopplæring og andrespråksskriving med fokus på både skoleelever og studenter.

 

 

Emneord: Norsk språk, Språklæring, Skolen, Andrespråkspedagogikk, Skriving

Publikasjoner

 • Selj, Elisabeth (2021). Språklige minoriteter i auditoriet. Utfordringer, håndtering og muligheter. Københavnerstudier i Tosprogethed. ISSN 0901-9731. 12, s. 56–84.
 • Selj, Elisabeth (2019). Språklige minoriteter i auditoriet (SmiA): Utfordringer, håndtering og muligheter. UNIPED. ISSN 1500-4538. 42( 4-2019), s. 381–399. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Selj, Elisabeth (2019). Å lese og å arbeide med fagtekster på andrespråket. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-61583-3. s. 178–200.
 • Selj, Elisabeth (2015). Elevtekster, teksttyper og skriveopplæring i yrkesfag. I Golden, Anne & Selj, Elisabeth (Red.), Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48966-3. s. 163–182.
 • Selj, Elisabeth (2015). Skrivekyndighet og de nye skriverne i utdanningssystemet. I Golden, Anne & Selj, Elisabeth (Red.), Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48966-3. s. 11–31.
 • Selj, Elisabeth (2010). Challenges in narrative writing in Norwegian as a second language. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227. 5(2), s. 35–59.
 • Alver, Vigdis Rosvold & Selj, Elisabeth (2008). Å lese fagtekster på andrespråket. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27707-9. s. 107–129.
 • Selj, Elisabeth (2008). Skriving når norsk er andrespråk. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27707-9. s. 131–156.
 • Selj, Elisabeth & Alver, Vigdis (2008). Å lese fagtekster på andrespråket. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27707-9. s. 107–129.
 • Selj, Elisabeth (2008). Minoritetselevene, språket og skolen. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27707-9. s. 13–46.
 • Selj, Elisabeth (2004). Skriving som en dynamisk prosess i andrespråksfaget. I Selj, Elisabeth; Ryen, Else & Lindberg, Inger (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-21772-5. s. 187–214.
 • Selj, Elisabeth & Lindberg, Inger (2004). Minoritetselevene, språket og skolen. I Selj, Elisabeth; Ryen, Else & Lindberg, Inger (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-21772-5. s. 19–76.
 • Selj, Elisabeth (2002). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne, MONS 9. Utvalgte artikler fra Det niende møtet om norsk språk i Oslo 2001. Novus Forlag. ISSN 82-7099-357-3. s. 198–110.
 • Selj, Elisabeth (1999). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.
 • Selj, Elisabeth (1998). Lesetilnærminger. Utfordringer i møte med episke tekster. I Aambø, Reidun (Red.), Litteraturmøte. Cappelen forlag, LNU.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Selj, Elisabeth (2019). Skriving på andrespråket. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-61583-3. s. 152–177.
 • Selj, Elisabeth (2019). Minoritetselevene, språket og skolen. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-61583-3. s. 11–39.
 • Selj, Elisabeth (2015). Skriving på norsk som andrespråk Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.
 • Selj, Elisabeth (2015). Minoritetsstudentens møte med universitetsfagene. Kan vi som faglærere tilrettelegge for bedre læring?
 • Selj, Elisabeth (2014). Min vei til dosentopprykk.
 • Selj, Elisabeth (2014). Elevtekster i yrkesfag på videregående skole.
 • Selj, Elisabeth (2014). Fra primærdiskurs til sekundærdiskurs når norsk er andrespråk.
 • Selj, Elisabeth (2014). Opplæring i akademisk skriving for internasjonale studenter.
 • Selj, Elisabeth (2014). Når norsk ikke er morsmelkmål.
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag på videregående skole. Skriveoppgaver, krav og mestring i yrkesfagene.
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag. Analyse av elevtekster.
 • Selj, Elisabeth (2013). Skriving i yrkesfag på videregående skole.
 • Selj, Elisabeth (2013). Ikke morsmål, ikke andrespråk men norsk 3? Fagforståelse og språkutvikling i klasserommet. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. s. 44–52.
 • Selj, Elisabeth & Ryen, Else (2012). Andrespråksskriving i yrkesfag.
 • Selj, Elisabeth (2011). Skriving og skriveopplæring på universitetet når norsk er andrespråk.
 • Selj, Elisabeth (2011). Grammatikkens posisjon i andrespråksopplæring.
 • Selj, Elisabeth (2010). Skriving på universitetet og studieerfaringer hos/med andrespråksstudenter.
 • Selj, Elisabeth (2009). Noen sentrale utfordringer ved narrativ skriving når norsk er andrespråk.
 • Selj, Elisabeth (2007). Forgrunn, bakgrunn og tempus i narrative andrespråkstekster.
 • Selj, Elisabeth (2007). Grep om tiden i andrespråkstekster. Struktur og tempus.
 • Selj, Elisabeth (2002). Texts in Norwegian as a second language by the young second generation.
 • Selj, Elisabeth (2001). Uttrykk for logiske relasjoner i norsk som andrespråk hos voksne.
 • Selj, Elisabeth (2000). Uttrykk for logiske relasjoner hos voksne med norsk som andrespråk.
 • Selj, Elisabeth (1999). Elevtekster og skriving i norsk som andrespråk.
 • Selj, Elisabeth; Brautaset, Anne; Grimstad, Birgitte Fondevik; Husby, Olaf & Nistov, Ingvild (2005). Rapport fra referansepanelet for norsk som andrespråk og norsk for utenlandske studenter. UHR.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. juni 2019 13:01

Prosjekter