Tone Greve Gedde

Image of Tone Greve Gedde
Norwegian version of this page
Phone +47 22854297
Room HW 413
Available hours etter avtale
Username
Visiting address Henrik Wergelands hus 4. etasje
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Publications

  • Ellingsen, Anne Elisabeth & Gedde, Tone Greve (1996). Et åpent eller skjult frieri? Om andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  (19)

View all works in Cristin

  • Gedde, Tone Greve (2017). Lave språkkrav til leger fra utlandet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(12) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0368
  • Gedde, Tone Greve & Ryen, Else (2014). Godt nok norsk? - språkkrav for sykepleierstudenter.
  • Gedde, Tone Greve & Ryen, Else (2013). Skriftlig produksjon på et andrespråk innenfor en faglig kontekst.
  • Gedde, Tone Greve (2007). Kollegaer fra andre land: språkkrav og kommunikasjon.
  • Ryen, Else & Gedde, Tone Greve (2003). Kompendium i norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger.
  • Gedde, Tone Greve (2002). Bilder av "den fremmede" i norsk litteratur etter 1970.
  • Gedde, Tone Greve (2002). Bildet av "den fremmede" i norsk litteratur etter 1970. Show summary
  • Ellingsen, Anne Elisabeth & Gedde, Tone Greve (1995). Andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:23 PM - Last modified Nov. 8, 2018 9:52 AM