Tone Greve Gedde

Universitetslektor emerita

Faglige interesser: Norsk som andrespråk. Skjønnlitteratur i tverrkulturelt perspektiv. Litteraturundervisning for utenlandske nordistikkstudenter. Norsk medisinsk fagspråk og kommunikasjon for utenlandske leger.

Bakgrunn: Undervisning i norsk språk og litteratur for utenlandske studenter ved UiO siden 1978. Lektor i norsk i Strasbourg, Frankrike 1995 - 1998.

Verv: Medlem av Rådet for norskundervisning ved utenlandske universiteter i Utenriksdepartementet 1998 - 2005.

Emneord: Norsk for internasjonale studenter, Norsk litteratur i flerkulturell kontekst, Norsk medisinsk fagspråk

Publikasjoner

  • Ellingsen, Anne Elisabeth & Gedde, Tone Greve (1996). Et åpent eller skjult frieri? Om andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284.

Se alle arbeider i Cristin

  • Gedde, Tone Greve (2017). Lave språkkrav til leger fra utlandet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(12). doi: 10.4045/tidsskr.17.0368.
  • Gedde, Tone Greve & Ryen, Else (2014). Godt nok norsk? - språkkrav for sykepleierstudenter.
  • Gedde, Tone Greve & Ryen, Else (2013). Skriftlig produksjon på et andrespråk innenfor en faglig kontekst.
  • Gedde, Tone Greve (2007). Kollegaer fra andre land: språkkrav og kommunikasjon.
  • Gedde, Tone Greve (2002). Bildet av "den fremmede" i norsk litteratur etter 1970.
  • Gedde, Tone Greve (2002). Bilder av "den fremmede" i norsk litteratur etter 1970.
  • Ellingsen, Anne Elisabeth & Gedde, Tone Greve (1995). Andrespråksleserens forståelse og tolkning av skjønnlitterær tekst.
  • Ryen, Else & Gedde, Tone Greve (2003). Kompendium i norsk språk og kommunikasjon for utenlandske leger. ILF.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 8. nov. 2018 09:55