Astrid Sæther

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Astrid Sæther
English version of this page
Telefon +47-22858678
Mobiltelefon +47-92483828
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 2. etasje Niels Henrik Abels v. 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1166 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Norsk (nordisk) litteratur med hovedvekt på Henrik Ibsens forfatterskap og biografi
 • Sigrid Undset og Knut Hamsuns forfatterskap, særlig produksjonen i 1930-årene (narrativitet og ideologi)
 • Nyere nordisk feministisk litteratur, feministisk teori
 • Tverrfaglig orientert (kunsthistorie, psykologi og musikk) innen forskning og undervisning

Undervisning

Ibsen Studies (master's - 2 years)

Pågående prosjekter

 • Ibsen Re-Constructed: Translation, comments, introduction to Ibsens Et Dukkehjem (A Doll's House), Berkeley, CA, 2014-d.d.
 • Henrik Ibsens prinsesser: En studie av forholdet mellom Ibsen og hans fire kunstnervenninner Emilie Bardach, Helene Raff, Hildur Andersen og Rosa von Fitinghoff, 2013-d.d. (støttet av NFF)

Avsluttede prosjekter

 • Den biografiske Ibsen, 2010
 • Suzannah - Fru Ibsen, 2004-2008
 • Henrik Ibsen og Georg Brandes, 2003-2006
 • Ibsen, Tragedy and the Tragic, 2002
 • Ibsen and the Arts, Painting - Sculpture - Architecture, 2001
 • Henrik Ibsens skrifter (HIS), gjelder initiering, 1997-2000

Samarbeid

 • Deltatt i prosjektet Nordisk kvinnelitteraturhistorie, 1983 – 1989
 • Ledet ulike prosjekter, bl.a. Henrik Ibsen og Georg Brandes, 2004 – 2006
Emneord: Ibsen, Biografi, Feministisk teori, Undervisning

Publikasjoner

 • Sæther, Astrid (2016). Falling Men:an Intertextual Motif in Ibsen's Prose and Dramatic Writing. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. ISSN 1220-0484. 61(3), s. 63–79.
 • Sæther, Astrid (2016). Coming Home: Peer Gynt in its Native Setting. On the Annual Peer Gynt Performance at Lake Gålå Gudbrandsdalen. I Helland, Frode & Holledge, Julie (Red.), Ibsen Between Cultures. Novus Forlag. ISSN 9788270998630. s. 229–248.
 • Sæther, Astrid (2015). Woody Allen - Henrik Ibsen. Hedda and her sisters - on women and Space. Nordlit. ISSN 0809-1668. s. 379–391. doi: 10.7557/13.3383.
 • Sæther, Astrid (2012). Ibsens Kjærlighetens komedie. Noen momenter til en bigrafisk lesning. I Tjønneland, Eivind (Red.), Gloria amoris. Kjærlighetens komedie 150 år. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISSN 978-82-90359-87-9.
 • Sæther, Astrid (2012). On Peer Gynt: A Critical Review of the Annual Peer Gynt Performance in Golaa, Gudbrandsdalen. I Jian, Sun; Liang, Chen & Jianxin, Zhu (Red.), Ibsen Across Cultures. Fudan University Press. ISSN 978-7-309-08791-8. s. 29–44.
 • Sæther, Astrid (2011). Hedda, or Aspiration Sky High. I Holmberg, Claes-Göran & Ljung, Per Erik (Red.), IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010. Lund University Open Access. ISSN 978-91-7473-839-1.
 • Sæther, Astrid (2010). Fire biografers blikk på Ibsens fire prinsesser, Den biografiske Ibsen. Unipub forlag. ISSN 978-82-91540-11-5. s. 141–165.
 • Sæther, Astrid (2010). "Reflections on the relationship between Ibsen's character Peer Gynt and Edward Munch's perception of the self. I Helland, Frode; Tam, Kwok-kan & Yip, Terry Siu-han (Red.), Ibsen and the Modern Self. Open University of Hong Kong Press. ISSN 9789627707738. s. 47–61.
 • Sæther, Astrid (2009). Henrik Ibsen, Dictionary of Literary Biography Vol. 354: Norweigen Writers. Gale Cengage. ISSN 9780787681722. s. 136–150.
 • Sæther, Astrid (2009). Hamsun og Undset, Knut Hamsuns stier i Bjørnsons og Undsets rike. Forlag1. ISSN 978-82-92735-42-8. s. 137–149.
 • Sæther, Astrid (2008). Ut av faderhuset. Om Sigrid Undsets selvbiografiske fortelling "Elleve år". Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet. ISSN 0809-4225. 1, s. 12–19.
 • Sæther, Astrid (2006). Skjønnhet og makt. Brandes' kritikk av Hedda og Hilde. I Kittang, Atle; Johansen, Jørgen Dines & Sæther, Astrid (Red.), Ibsen og Brandes. Studier i et forhold. Gyldendal Akademisk. ISSN 8205358729. s. 221–240.
 • Sæther, Astrid (2006). Suzannah - Fru Ibsen. I Horn, Ellen (Red.), Ibsens kvinner. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1768-3. s. 12–23.
 • Sæther, Astrid (2006). Skjønnhet og makt. Brandes' kritikk av Hedda og Hilde. I Johansen, Jørgen Dines; Kittang, Atle & Sæther, Astrid (Red.), Ibsen og Brandes. Studier i et forhold. Gyldendal. ISSN 82-05-35872-9. s. 221–239.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæther, Astrid (2022). I skyggen av Ibsen - dikterens unge kvinner - en historie om kunst, makt og begjær. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205556553. 311 s.
 • Sæther, Astrid; Dingstad, Ståle; Kittang, Atle & Rekdal, Anne Marie (2010). Den biografiske Ibsen. Unipub forlag. ISBN 978-82-91540-11-5. 288 s.
 • Isaacson, Lanae H. & Sæther, Astrid (2009). Dictionary of Literary Biography Vol. 354: Norweigen Writers. Gale Cengage. ISBN 9780787681722. 354(2). 423 s.
 • Sæther, Astrid (2009). Knut Hamsuns stier i Bjørnsons og Undsets rike. Forlag1. ISBN 978-82-92735-42-8. 192 s.
 • Sæther, Astrid (2008). SUZANNAH Fru Ibsen. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-35366-4. 417 s.
 • Sæther, Astrid (2007). On Suzannah Ibsen: the Dramatist's Wife. Edizionidipagina. ISBN 9788874700479. 234 s.
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (2007). The Living Ibsen. Unipub forlag. ISBN 978-82-91540-10-8. 2007(V). 556 s.
 • Sæther, Astrid; Kittang, Atle & Dines JOhansen, Jørgen (2006). Ibsen og Brandes. Studier i et forhold. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35872-9. 394 s.
 • Johansen, Jørgen Dines; Kittang, Atle & Sæther, Astrid (2006). Ibsen og Brandes. Studier i et forhold. Gyldendal. ISBN 82-05-35872-9. 394 s.
 • Sæther, Astrid (2006). Rosmersholm. Grolier Educational. 2 s.
 • Sæther, Astrid (2006). The Lady from the Sea. Grolier Educational. 2 s.
 • Sæther, Astrid (2006). Little Eyolf. Grolier Educational. 2 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæther, Astrid (2015). Sigrid Undset og Sel.
 • Sæther, Astrid (2015). Ibsens Et Dukkehjem. Om kvinner, hus og hjem.
 • Sæther, Astrid (2015). Eksilet, kunstneren og den intellektuelle: Om 'Det fremmede' som forutsetning for 'Det moderne gjennombrudd'.
 • Sæther, Astrid (2014). "Ibsen's Gendered Space: On Windows, Views, and Doors of Exit".
 • Sæther, Astrid (2013). "Modern Women: On Henrik Ibsen and Woody Allen".
 • Sæther, Astrid (2013). "The New Woman: Female Characters in Transgression; Ibsen's Nora Helmer and Rebecca West".
 • Sæther, Astrid (2013). "Falling Bodies in Ibsen's Prose and Dramatic Writing".
 • Sæther, Astrid (2013). Selvframstilling og iscenesettelse. Ibsens "Barndomsminner" og brev til Georg Brandes.
 • Sæther, Astrid (2013). On Staging Landscape. Where is Peer Gynt? On the annual Peer Gynt performance at Lake Golaa.
 • Sæther, Astrid (2013). Ibsen's New Women.
 • Sæther, Astrid (2012). Sigrid Undset på Dovre. I Engen, Arnfinn (Red.), Dovreboken. Dovre historielag.
 • Sæther, Astrid (2012). On Woody Allen and Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2012). Noen tips til Christian Ringnes.
 • Sæther, Astrid (2012). Hedda and Her Sisters: On Woody Allen and Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2012). What Suzannah Saw: Fru Ibsen as source.
 • Sæther, Astrid (2011). “Peer Gynt from Gålå and Peer Gynt from Kerala. A Comparison of two Contemporary Peer Gynt Productions" Ibsen Between Cultures seminar, Adelaide, Australia; 2011-02.
 • Sæther, Astrid (2011). Localizing Peer Gynt:The Annual Peer Gynt Performance at Gålå.
 • Sæther, Astrid (2010). Innledning, Den biografiske Ibsen. Unipub forlag. ISSN 978-82-91540-11-5. s. 7–15.
 • Sæther, Astrid (2010). "Rosmersholm" - A Sudden, Liberating Dance? [Avis]. Ballettforestilling.
 • Sæther, Astrid (2010). Om Ibsens fire prinsesser: Eventyr eller sant?
 • Sæther, Astrid (2010). Om Suzannah Ibsen og hennes roller i Ibsens dramatikk.
 • Sæther, Astrid (2010). Comments on British - Norwegian Relations.
 • Sæther, Astrid (2010). "Hedda, or Aspiration Sky High".
 • Sæther, Astrid (2009). Obituary. Asbjørn Aarseth. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. IX(2), s. 97–99.
 • Sæther, Astrid (2009). Preface. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. IX(2), s. 95–96.
 • Sæther, Astrid (2009). Preface. Ibsen Studies. ISSN 1502-1866. VIII(1).
 • Sæther, Astrid (2009). En introduksjon av Magdalene Thoresens brev I - III, i anledning utgivelse ved professor Jorunn Hareide, Emilia forlag. [Internett]. Observatoriet.
 • Sæther, Astrid (2009). Ibsen's Peer Gynt Staged at Gålå. A Local Lad Goes into the World.
 • Sæther, Astrid (2009). On Peer Gynt: A Local Lad's Journey into the World.
 • Sæther, Astrid (2009). Suzannah Ibsen - the Dramatist's Wife.
 • Sæther, Astrid (2009). On Ibsen and Dostojevskij in Dresden, A.D. 1870: Portrayed by their Wives, Suzannah Ibsen and Anna Dostojevskaja.
 • Sæther, Astrid (2009). From Hunger to Victory? Hamsun's Victoria (1898) - a novel about the art of writing and about an author's crisis.
 • Sæther, Astrid (2009). Om Henrik Ibsen og Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2009). Suzannah Ibsen - et foredrag om forfatterens hustru.
 • Sæther, Astrid (2009). Om Knut Hamsun og Sigrid Undset: Nobelprisvinnere og motpoler?
 • Sæther, Astrid (2009). Om Magdalene Thoresen og Susanne Daae Thoresen i Herøy prestegard.
 • Sæther, Astrid (2009). Fra Ibsens verksted: Om Suzannah Ibsens innsats som dramatikerens kone.
 • Sæther, Astrid (2008). Historien om Ibsens kone, Suzannah. [TV]. P2 God morgen, Norge.
 • Sæther, Astrid (2008). Om Suzannah Ibsen og Emilie Bardach. [Radio]. NRK 1 9-timen.
 • Sæther, Astrid (2008). Om Suzannah Ibsen. [Radio]. Østlandssendingen. Lunsjgjest..
 • Sæther, Astrid (2008). Dame med vilje for to. [Avis]. Dagbladet.
 • Sæther, Astrid (2008). Ingen dukke i hjemmet. [Avis]. Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Sæther, Astrid (2008). Om Ibsens kone, Suzannah Ibsen. [TV]. NRK 2 Frokost-TV.
 • Sæther, Astrid (2008). Astrid Sæther om Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2008). Ibsen hustru Suzannah.
 • Sæther, Astrid (2008). Suzannah Ibsen og kvinnesaken.
 • Sæther, Astrid (2008). "Ingen makt kan endre vår skjebne nå - " Om forholdet mellom Suzannah og Henrik Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2008). "Suzannah".
 • Sæther, Astrid (2008). Ibsens kvinne.
 • Sæther, Astrid (2008). Ibsens kvinner - om kvinnene i hans liv og Ibsenkvinner - de rolleskikkelser han skapte.
 • Sæther, Astrid (2008). Hvem var Suzannah Ibsen?
 • Sæther, Astrid (2008). Inga dokke i heimen. Om Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2008). Historien om Suzannah.
 • Landsverk, Johanne & Sæther, Astrid (2007). Kvinna bak Henrik Ibsen. [Avis]. Apollon.
 • Sæther, Astrid (2007). Om Suzannah Ibsen, født Susanne Daae Thoresen.
 • Sæther, Astrid (2007). "Suzannah Ibsen. The Dramatist's Wife as a Co-Author".
 • Sæther, Astrid (2007). Suzannah Ibsen. Dramatikerens hustru.
 • Sæther, Astrid (2007). Om "Ibsens ånd".
 • Sæther, Astrid (2006). En presentasjon av Ibsen-forskningen i dag.
 • Sæther, Astrid (2006). Et Dukkehjem. Oljemalerier.
 • Sæther, Astrid (2006). Medspilleren Suzannah. Om Henrik og Suzannah Ibsens forhold til boliger og møbler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sæther, Astrid (2006). Den evige andre/Damen i biblioteket. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sæther, Astrid (2006). Om Suzannah Ibsen og hennes rolle for Ibsens dramatikk. [Radio]. NRK.
 • Sæther, Astrid (2006). Portrait of the Dramatist's Wife. Madame Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2006). "Fru Suzannah Ibsen og hennes innflytelse på Ibsens diktning".
 • Sæther, Astrid (2006). "Peer Gynt" - "Keiser og Galilæer": Eksistens og historieforståelse.
 • Sæther, Astrid (2006). It is women who must solve humanity's dilemma.
 • Sæther, Astrid (2006). A Woman - Then a Human Being.
 • Sæther, Astrid (2006). Henrik Ibsens Frauen.
 • Sæther, Astrid (2006). Om Suzannah Ibsen. Dikterens hustru.
 • Sæther, Astrid (2006). Fire Ibsenbiografer. Et dypdykk i dikterens liv.
 • Sæther, Astrid (2006). "Om Brandes' forståelse av Hedda Gabler og Hilde Wangel.".
 • Sæther, Astrid (2006). En dikters hustru. Om Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2006). Om Ibsens kvinner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. mai 2010 13:08 - Sist endret 29. nov. 2018 14:02