Astrid Sæther

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Astrid Sæther
English version of this page
Telefon +47-22858678
Mobiltelefon +47-92483828
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 2. etasje Niels Henrik Abels v. 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1166 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Norsk (nordisk) litteratur med hovedvekt på Henrik Ibsens forfatterskap og biografi
 • Sigrid Undset og Knut Hamsuns forfatterskap, særlig produksjonen i 1930-årene (narrativitet og ideologi)
 • Nyere nordisk feministisk litteratur, feministisk teori
 • Tverrfaglig orientert (kunsthistorie, psykologi og musikk) innen forskning og undervisning

Undervisning

Ibsen Studies (master's - 2 years)

Pågående prosjekter

 • Ibsen Re-Constructed: Translation, comments, introduction to Ibsens Et Dukkehjem (A Doll's House), Berkeley, CA, 2014-d.d.
 • Henrik Ibsens prinsesser: En studie av forholdet mellom Ibsen og hans fire kunstnervenninner Emilie Bardach, Helene Raff, Hildur Andersen og Rosa von Fitinghoff, 2013-d.d. (støttet av NFF)

Avsluttede prosjekter

 • Den biografiske Ibsen, 2010
 • Suzannah - Fru Ibsen, 2004-2008
 • Henrik Ibsen og Georg Brandes, 2003-2006
 • Ibsen, Tragedy and the Tragic, 2002
 • Ibsen and the Arts, Painting - Sculpture - Architecture, 2001
 • Henrik Ibsens skrifter (HIS), gjelder initiering, 1997-2000

Samarbeid

 • Deltatt i prosjektet Nordisk kvinnelitteraturhistorie, 1983 – 1989
 • Ledet ulike prosjekter, bl.a. Henrik Ibsen og Georg Brandes, 2004 – 2006
Emneord: Ibsen, Biografi, Feministisk teori, Undervisning

Publikasjoner

 • Sæther, Astrid (2016). Coming Home: Peer Gynt in its Native Setting. On the Annual Peer Gynt Performance at Lake Gålå Gudbrandsdalen, In Frode Helland & Julie Holledge (ed.),  Ibsen Between Cultures.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998630.  kapittel 10.  s 229 - 248
 • Sæther, Astrid (2016). Falling Men:an Intertextual Motif in Ibsen's Prose and Dramatic Writing. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia.  ISSN 1220-0484.  61(3), s 63- 79
 • Sæther, Astrid (2015). Woody Allen - Henrik Ibsen. Hedda and her sisters - on women and Space.. Nordlit.  ISSN 0809-1668.  (34), s 379- 391 . doi: 10.7557/13.3383
 • Sæther, Astrid (2012). Ibsens Kjærlighetens komedie. Noen momenter til en bigrafisk lesning, I: Eivind Tjønneland (red.),  Gloria amoris. Kjærlighetens komedie 150 år.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 978-82-90359-87-9.  Kapittel.
 • Sæther, Astrid (2012). On Peer Gynt: A Critical Review of the Annual Peer Gynt Performance in Golaa, Gudbrandsdalen, In Sun Jian; Chen Liang & Zhu Jianxin (ed.),  Ibsen Across Cultures.  Fudan University Press.  ISBN 978-7-309-08791-8.  Vitenskapelig artikkel.  s 29 - 44
 • Sæther, Astrid (2011). Hedda, or Aspiration Sky High, I: Claes-Göran Holmberg & Per Erik Ljung (red.),  IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010.  Lund University Open Access.  ISBN 978-91-7473-839-1.  http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/IASS2010/article/view/5124/4581.
 • Sæther, Astrid (2010). Fire biografers blikk på Ibsens fire prinsesser, I:  Den biografiske Ibsen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-11-5.  Del 2.  s 141 - 165
 • Sæther, Astrid (2010). "Reflections on the relationship between Ibsen's character Peer Gynt and Edward Munch's perception of the self, In Frode Helland; Kwok-kan Tam & Terry Siu-han Yip (ed.),  Ibsen and the Modern Self.  Open University of Hong Kong Press.  ISBN 9789627707738.  Kapittel 4.  s 47 - 61
 • Sæther, Astrid (2009). Hamsun og Undset, I:  Knut Hamsuns stier i Bjørnsons og Undsets rike.  Forlag1.  ISBN 978-82-92735-42-8.  Kapittel nr. 8.  s 137 - 149
 • Sæther, Astrid (2009). Henrik Ibsen, In  Dictionary of Literary Biography Vol. 354: Norweigen Writers.  Gale Cengage.  ISBN 9780787681722.  1500 to 1900.  s 136 - 150
 • Sæther, Astrid (2008). Ut av faderhuset. Om Sigrid Undsets selvbiografiske fortelling "Elleve år". Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet.  ISSN 0809-4225.  1, s 12- 19
 • Sæther, Astrid (2006). Suzannah - Fru Ibsen, I: Ellen Horn (red.),  Ibsens kvinner.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1768-3.  Kapittel 1.  s 12 - 23
 • Sæther, Astrid (2006). Skjønnhet og makt. Brandes' kritikk av Hedda og Hilde, I: Atle Kittang; Jørgen Dines Johansen & Astrid Sæther (red.),  Ibsen og Brandes. Studier i et forhold.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 8205358729.  Del III.  s 221 - 240

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæther, Astrid; Dingstad, Ståle; Kittang, Atle & Rekdal, Anne Marie (2010). Den biografiske Ibsen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-11-5.  288 s.
 • Isaacson, Lanae H. & Sæther, Astrid (2009). Dictionary of Literary Biography Vol. 354: Norweigen Writers. Gale Cengage.  ISBN 9780787681722.  423 s.
 • Sæther, Astrid (2009). Knut Hamsuns stier i Bjørnsons og Undsets rike. Forlag1.  ISBN 978-82-92735-42-8.  192 s.
 • Sæther, Astrid (2008). SUZANNAH Fru Ibsen. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-35366-4.  417 s. Vis sammendrag
 • Helland, Frode; Mollerin, Kaja S.; Nygaard, Jon & Sæther, Astrid (ed.) (2007). The Living Ibsen. Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-10-8.  556 s. Vis sammendrag
 • Sæther, Astrid (2007). On Suzannah Ibsen: the Dramatist's Wife. Edizionidipagina.  ISBN 9788874700479.  234 s.
 • Johansen, Jørgen Dines; Kittang, Atle & Sæther, Astrid (red.) (2006). Ibsen og Brandes. Studier i et forhold. Gyldendal.  ISBN 82-05-35872-9.  394 s.
 • Sæther, Astrid (2006). Little Eyolf. Grolier Educational.  2 s. Vis sammendrag
 • Sæther, Astrid (2006). Rosmersholm. Grolier Educational.  2 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Sæther, Astrid (2015). Eksilet, kunstneren og den intellektuelle: Om 'Det fremmede' som forutsetning for 'Det moderne gjennombrudd'..
 • Sæther, Astrid (2015). Ibsens Et Dukkehjem. Om kvinner, hus og hjem..
 • Sæther, Astrid (2015). Sigrid Undset og Sel.
 • Sæther, Astrid (2014). "Ibsen's Gendered Space: On Windows, Views, and Doors of Exit".
 • Sæther, Astrid (2013). "Falling Bodies in Ibsen's Prose and Dramatic Writing".
 • Sæther, Astrid (2013). Ibsen's New Women.
 • Sæther, Astrid (2013). "Modern Women: On Henrik Ibsen and Woody Allen".
 • Sæther, Astrid (2013). On Staging Landscape. Where is Peer Gynt? On the annual Peer Gynt performance at Lake Golaa.
 • Sæther, Astrid (2013). Selvframstilling og iscenesettelse. Ibsens "Barndomsminner" og brev til Georg Brandes.
 • Sæther, Astrid (2013). "The New Woman: Female Characters in Transgression; Ibsen's Nora Helmer and Rebecca West".
 • Sæther, Astrid (2012). Hedda and Her Sisters: On Woody Allen and Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2012, 15. september). Noen tips til Christian Ringnes.
 • Sæther, Astrid (2012). On Woody Allen and Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2012). Sigrid Undset på Dovre, I: Arnfinn Engen (red.),  Dovreboken.  Dovre historielag.  Kapittel.
 • Sæther, Astrid (2012). What Suzannah Saw: Fru Ibsen as source.
 • Sæther, Astrid (2011). Localizing Peer Gynt:The Annual Peer Gynt Performance at Gålå.
 • Sæther, Astrid (2011). “Peer Gynt from Gålå and Peer Gynt from Kerala. A Comparison of two Contemporary Peer Gynt Productions" Ibsen Between Cultures seminar, Adelaide, Australia; 2011-02.
 • Sæther, Astrid (2010). Comments on British - Norwegian Relations.
 • Sæther, Astrid (2010). "Hedda, or Aspiration Sky High".
 • Sæther, Astrid (2010). Innledning, I:  Den biografiske Ibsen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-91540-11-5.  Innledning.  s 7 - 15
 • Sæther, Astrid (2010). Om Ibsens fire prinsesser: Eventyr eller sant?.
 • Sæther, Astrid (2010). Om Suzannah Ibsen og hennes roller i Ibsens dramatikk.
 • Sæther, Astrid (2010, 26. august). "Rosmersholm" - A Sudden, Liberating Dance?.  Ballettforestilling.
 • Sæther, Astrid (2009, 24. mars). En introduksjon av Magdalene Thoresens brev I - III, i anledning utgivelse ved professor Jorunn Hareide, Emilia forlag. [Internett].  Observatoriet.
 • Sæther, Astrid (2009). Fra Ibsens verksted: Om Suzannah Ibsens innsats som dramatikerens kone.
 • Sæther, Astrid (2009). From Hunger to Victory? Hamsun's Victoria (1898) - a novel about the art of writing and about an author's crisis.
 • Sæther, Astrid (2009). Ibsen's Peer Gynt Staged at Gålå. A Local Lad Goes into the World.
 • Sæther, Astrid (2009). Obituary. Asbjørn Aarseth. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  IX(2), s 97- 99
 • Sæther, Astrid (2009). Om Henrik Ibsen og Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2009). Om Knut Hamsun og Sigrid Undset: Nobelprisvinnere og motpoler?.
 • Sæther, Astrid (2009). Om Magdalene Thoresen og Susanne Daae Thoresen i Herøy prestegard.
 • Sæther, Astrid (2009). On Ibsen and Dostojevskij in Dresden, A.D. 1870: Portrayed by their Wives, Suzannah Ibsen and Anna Dostojevskaja.
 • Sæther, Astrid (2009). On Peer Gynt: A Local Lad's Journey into the World.
 • Sæther, Astrid (2009). Preface. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  IX(2), s 95- 96
 • Sæther, Astrid (2009). Preface. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  VIII(1)
 • Sæther, Astrid (2009). Suzannah Ibsen - et foredrag om forfatterens hustru.
 • Sæther, Astrid (2009). Suzannah Ibsen - the Dramatist's Wife.
 • Sæther, Astrid (2008). Astrid Sæther om Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2008, 09. februar). Dame med vilje for to.  Dagbladet.
 • Sæther, Astrid (2008, 19. februar). Historien om Ibsens kone, Suzannah. [TV].  P2 God morgen, Norge.
 • Sæther, Astrid (2008). Historien om Suzannah.
 • Sæther, Astrid (2008). Hvem var Suzannah Ibsen?.
 • Sæther, Astrid (2008). Ibsen hustru Suzannah.
 • Sæther, Astrid (2008). Ibsens kvinne.
 • Sæther, Astrid (2008). Ibsens kvinner - om kvinnene i hans liv og Ibsenkvinner - de rolleskikkelser han skapte.
 • Sæther, Astrid (2008). Inga dokke i heimen. Om Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2008, 02. februar). Ingen dukke i hjemmet.  Gudbrandsdølen Dagningen.
 • Sæther, Astrid (2008). "Ingen makt kan endre vår skjebne nå - " Om forholdet mellom Suzannah og Henrik Ibsen. Vis sammendrag
 • Sæther, Astrid (2008, 04. februar). Om Ibsens kone, Suzannah Ibsen. [TV].  NRK 2 Frokost-TV.
 • Sæther, Astrid (2008, 19. februar). Om Suzannah Ibsen. [Radio].  Østlandssendingen. Lunsjgjest..
 • Sæther, Astrid (2008, 20. februar). Om Suzannah Ibsen og Emilie Bardach. [Radio].  NRK 1 9-timen.
 • Sæther, Astrid (2008). "Suzannah". Vis sammendrag
 • Sæther, Astrid (2008). Suzannah Ibsen og kvinnesaken.
 • Landsverk, Johanne & Sæther, Astrid (2007, 01. oktober). Kvinna bak Henrik Ibsen.  Apollon.
 • Sæther, Astrid (2007). Om "Ibsens ånd".
 • Sæther, Astrid (2007). Om Suzannah Ibsen, født Susanne Daae Thoresen.
 • Sæther, Astrid (2007). Suzannah Ibsen. Dramatikerens hustru.
 • Sæther, Astrid (2007). "Suzannah Ibsen. The Dramatist's Wife as a Co-Author".
 • Sæther, Astrid (2006). A Woman - Then a Human Being.
 • Sæther, Astrid (2006). Den evige andre/Damen i biblioteket. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sæther, Astrid (2006). En dikters hustru. Om Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2006). En presentasjon av Ibsen-forskningen i dag.
 • Sæther, Astrid (2006). Fire Ibsenbiografer. Et dypdykk i dikterens liv.
 • Sæther, Astrid (2006). "Fru Suzannah Ibsen og hennes innflytelse på Ibsens diktning".
 • Sæther, Astrid (2006). Henrik Ibsens Frauen.
 • Sæther, Astrid (2006). It is women who must solve humanity's dilemma.
 • Sæther, Astrid (2006). Medspilleren Suzannah. Om Henrik og Suzannah Ibsens forhold til boliger og møbler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Sæther, Astrid (2006). "Om Brandes' forståelse av Hedda Gabler og Hilde Wangel.".
 • Sæther, Astrid (2006). Om Ibsens kvinner.
 • Sæther, Astrid (2006). Om Ibsens kvinneskikkelser i livet og litteraturen.
 • Sæther, Astrid (2006, 08. mars). Om Suzannah Ibsen og hennes rolle for Ibsens dramatikk. [Radio].  NRK.
 • Sæther, Astrid (2006). Om Suzannah Ibsen. Dikterens hustru.
 • Sæther, Astrid (2006). "Peer Gynt" - "Keiser og Galilæer": Eksistens og historieforståelse.
 • Sæther, Astrid (2006). Portrait of the Dramatist's Wife. Madame Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2006). Suzannah Ibsen.
 • Sæther, Astrid (2006). Suzannah Ibsen. Dramatikerens hustru.
 • Sæther, Astrid (2006). Suzannah Ibsen. Eksil og hjemkomst.
 • Sæther, Astrid (2006). The Doll House Paintings. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. mai 2010 13:08 - Sist endret 29. nov. 2018 14:02