Astrid Sæther

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Astrid Sæther
English version of this page
Telefon +47-22858678
Mobiltelefon +47-92483828
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus 2. etasje Niels Henrik Abels v. 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1166 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Norsk (nordisk) litteratur med hovedvekt på Henrik Ibsens forfatterskap og biografi
 • Sigrid Undset og Knut Hamsuns forfatterskap, særlig produksjonen i 1930-årene (narrativitet og ideologi)
 • Nyere nordisk feministisk litteratur, feministisk teori
 • Tverrfaglig orientert (kunsthistorie, psykologi og musikk) innen forskning og undervisning

Undervisning

Ibsen Studies (master's - 2 years)

Pågående prosjekter

 • Ibsen Re-Constructed: Translation, comments, introduction to Ibsens Et Dukkehjem (A Doll's House), Berkeley, CA, 2014-d.d.
 • Henrik Ibsens prinsesser: En studie av forholdet mellom Ibsen og hans fire kunstnervenninner Emilie Bardach, Helene Raff, Hildur Andersen og Rosa von Fitinghoff, 2013-d.d. (støttet av NFF)

Avsluttede prosjekter

 • Den biografiske Ibsen, 2010
 • Suzannah - Fru Ibsen, 2004-2008
 • Henrik Ibsen og Georg Brandes, 2003-2006
 • Ibsen, Tragedy and the Tragic, 2002
 • Ibsen and the Arts, Painting - Sculpture - Architecture, 2001
 • Henrik Ibsens skrifter (HIS), gjelder initiering, 1997-2000

Samarbeid

 • Deltatt i prosjektet Nordisk kvinnelitteraturhistorie, 1983 – 1989
 • Ledet ulike prosjekter, bl.a. Henrik Ibsen og Georg Brandes, 2004 – 2006
Emneord: Ibsen, Biografi, Feministisk teori, Undervisning
Publisert 28. mai 2010 13:08 - Sist endret 29. nov. 2018 14:02