English version of this page

Studier

Senter for Ibsen-studier tilbyr et toårig masterprogram i Ibsen-studier i tillegg til en rekke kurs på bachelornivå.

Hvorfor studere Ibsen?

Ibsen-studier passer for deg som ønsker en dypere innsikt i Henrik Ibsens liv og verker, og se dem i en historisk og kulturell kontekst. Fagene gir en unik mulighet til å utvikle kompetansen innenfor humanistisk forskning, kritisk tenkning og i å skrive akademisk i et multikulturelt miljø.

Senteret har en sammensatt studentmasse fra hele verden, med ulik bakgrunn. Alle kurs holdes på engelsk, men studentene kan levere sine skriftlige arbeider på norsk, inkludert kvalifiseringsoppgaver, prøver og masteroppgaver.

Studietilbud

Masterprogram i Ibsen-studier (to år)

Les mer og søk

Som bachelor-student kan du også ta enkeltfag om Ibsen.

Lesesal

Masterstudenter tilknyttet Senter for Ibsen-studier, kan søke om lesesalsplass i 1. etasje, Henrik Wergelands hus.

Livet rundt studiene

Læringsressurser og bibliotekstjenester

Spørsmål om studier?

Kontakt vår studiekonsulent Thea Høiland ved spørsmål om:

  • Emner på Ibsen-studier: Bachelornivå og 2-årig masterprogram
  • Semesterregistrering
  • Timeplan
  • Innlevering av masteroppgaver