English version of this page

Studier

Senter for Ibsen-studier tilbyr et toårig masterprogram i Ibsen-studier i tillegg til en rekke kurs på bachelornivå.

En ung mann sitter i en stol og leser i et lite bibliotek. Foto
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Hvorfor studere Ibsen?

Ibsen-studier passer for deg som ønsker en dypere innsikt i Henrik Ibsens liv og verker, og se dem i en historisk og kulturell kontekst. Fagene gir en unik mulighet til å utvikle kompetansen innenfor humanistisk forskning, kritisk tenkning og i å skrive akademisk i et multikulturelt miljø.

Senteret har en sammensatt studentmasse fra hele verden, med ulik bakgrunn. Alle kurs holdes på engelsk, men studentene kan levere sine skriftlige arbeider på norsk, inkludert kvalifiseringsoppgaver, prøver og masteroppgaver.

Læringsressurser og bibliotekstjenester

Lesesal

Masterstudenter tilknyttet Senter for Ibsen-studier, kan søke om lesesalsplass i 1. etasje, Henrik Wergelands hus.

Livet rundt studiene

Kontakt oss

Kontakt vår studiekonsulent Thea Høiland ved spørsmål om

  • emner på Ibsen-studier: Bachelornivå og 2-årig masterprogram
  • semesterregistrering
  • timeplan
  • innlevering av masteroppgaver

Si fra

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.