English version of this page

Ibsensenterets bibliotek

Bokhyller fulle av bøker

Senter for Ibsen-studier har et bibliotek med hovedvekt på bøker av og om Henrik Ibsen. Biblioteket er i Henrik Wergelands hus (rom 215). Alle interesserte er velkommen til å besøke oss og sitte her og lese i bøker og artikler eller se en film, men vi har dessverre ikke hjemlån.

Ordinære åpningstider

 • Man-fre 9.00–15.00, eller så lenge en bibliotekar er til stede

Biblioteket holder stengt i julen og alle offentlige høytids- og helligdager.

Endring av åpningstider

Biblioteket er midlertidig stengt som tiltak for å hindre smitte av korona-viruset.


Tilgang hjemmefra

tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Arbeidsplasser

Det er fire arbeidsplasser og to PC-er for søking m.m. i biblioteket. Det er tilgang til kopimaskin og det er også mulighet for utskrift og skanning.

Kontakt

Hvis du trenger hjelp eller veiledning, ta gjerne kontakt med spesialbibliotekar Kristin Kosberg på e-post eller ved å komme innom i kontortiden hennes (rom 209 i Henrik Wergelands hus).

 

Om samlingen

Ibsensenterets bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek med hovedvekt på Henrik Ibsen. Den fysiske samlingen omfatter de store norske utgavene (Folkeutgaven, Hundreårsutgaven og Henrik Ibsens skrifter) og de mest omfattende samlede verker på tysk, fransk og engelsk. Vi har også oversettelser av enkeltverker til mange språk i tillegg til film og videoopptak til bruk i undervisningen. Mye av litteraturen vi har er elektronisk, og du må søke den opp i søketjenesten Oria for å finne den.

Vi har en del skandinaviske og engelske teater- og litteraturtidsskrifter og en god samling med bl.a. dramateori og -historie, litteraturteori og -historie, håndbøker, ordbøker på mange språk, leksika m.m.

Alle Ibsen-tidsskriftene finnes her, og samlingen inneholder også vel 15 000 trykte artikler om Ibsens liv og verk. Artiklene kan søkes opp i Den internasjonale Ibsen-bibliografien (de som er registrert etter 2015 er søkbare også i Oria).

I tillegg gir biblioteket deg tilgang til digitale artikler, lyd og bilder gjennom en rekke databaseabonnementer i samarbeid med Universitetsbiblioteket. Du har også tilgang til digitale ordbøker av god kvalitet. 

Nyheter i biblioteket

Foreslå innkjøp til biblioteket

Savner du noe i samlingen? Her kan du foreslå innkjøp av bøker, tidsskrift, filmer, databaser, e-bøker etc.

Send innkjøpsforslag

Databaser for Ibsen-studier

Þ = Tilgang kun fra campus eller hjemmefra med feidepålogging (ditt UiO-brukernavn og passord)
 

 • Atekst Þ
  Atekst fra Retriever gir arkivtilgang til norske papiraviser og fagblader i fulltekst
   

 • Britannica Academic Þ
  Encyclopaedia Britannica
   

 • Den internasjonale Ibsen-bibliografien
  Internasjonal bibliografi med med referanser til dokumenter av og om Henrik Ibsen (bøker, tidsskriftartikler, teaterprogrammer, film m.m.). Søk i 37.000 innførsler. Termer for emner og sjangre brukt i Ibsen-bibliografien finnes her og her. Faglig ansvarlig for bibliografien er Senter for Ibsen-studier
   

 • Det virtuelle Ibsen-senteret
  Ibsensenterets nettportal for egne digitale ressurser (inkl. Den internasjonale Ibsen-bibliografienIbsen-arkivetHenrik Ibsens skrifterIbsenStage og The Multilingual Ibsen)
   

 • Digital theatre+ Þ
  Streamingtjeneste for teaterforestillinger m.m.
   
 • Digitalt Museum
  Norske museumssamlinger: kunst, brukskunst, kulturhistorie og mye mer
   

 • DLB – Dansk litteraturhistorisk bibliografi 
  En database med referanser til bøker og artikler innen dansk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Oppdateres av Det Kongelige Bibliotek
   
 • Doollee.com Þ
  Moderne dramatikere og teaterstykker skrevet på eller oversatt til engelsk (f.o.m. 1956–) Brukernavn og passord for prøvetilgang (november 2019) fås av bibliotekaren – her
   
 • Europeana
  Explore 48,633,358 artworks, artefacts, books, videos and sounds from across Europe
   
 • Google Arts & Culture
  Tilgang til høyoppløselige bilder av kunstverk i en rekke museer rundt om i verden. Du kan også bevege deg rundt i museene med Google Street View-teknologi. Det kan avgrenses på kategoriene Artists, Mediums, Art movements, Historical events, Historical figures, og Places
   

 • Google Scholar
  Akademisk litteratur og forskning. Vitenskapelige bøker, tidsskrifter, rapporter og avhandlinger
   
 • Hanske
  Nasjonalbibliotekets katalog over privatarkiver, enkeltmanuskripter og brev
   
 • Henrik Ibsens diktning (Harald Noreng)
  Søk i 26 av Ibsens skuespill og en samling dikt, totalt 630.000 ord. Bla i listen over ord og få en del statistikk over de hyppigste ord og ordklasser
   

 • IbsenStage
  Database med detaljert informasjon om Ibsen-oppsetninger over hele verden. Oppdateres av Senter for Ibsen-studier
   
 • International Bibliography of the Social Sciences - IBSS (ProQuest) IBSS indekserer artikler fra over 2600 samfunnsvitenskapelige tidsskrifter og mer enn 6000 bøker årlig. Databasen dekker artikler og kapitler fra over 100 land og mer enn 90 språk. Ca 70% av innførslene i databasen er på engelsk.
   
 • Internet Movie DataBase
  Søk i verdens største filmdatabase
   

 • JSTOR Þ
  Mer enn 2000 tidsskrifter i fulltekst, hvorav ca 230 innen kunst og arkitektur. Tverrfaglig og god på scenekunst 

   

 • Littforsk – Bibliografi over norsk litteraturforskning 
  En database med referanser til norsk forskningslitteratur (bøker, avhandlinger og artikler m.m.) innen litteraturkritikk og litteraturteori. Oppdateres av Nasjonalbiblioteket
   
 • Manusbanken Þ
  Ny norsk dramatikk  
  Brukernavn og passord for prøvetilgang fås av bibliotekaren – her
   

 • MLA – Modern Language Association International Bibliography Þ
  En indeks over forskningslitteratur (bøker og artikler) innen språk, litteratur, lingvistikk og folkloristikk. Drives av MLA
   

 • Nationaltheatrets arkiv (forestillinger og manus)
  Nationaltheatrets manusarkiv
   
 • NBdigital – Det nasjonale nettbiblioteket Þ
  Logg inn med Feide for å få tilgang til digitalisert materiale som om du var på NB. Søk i bl.a. bøker, aviser og tidsskrifter
   
 • NORA – Norwegian Open Research Archives
  Akademiske utgivelser ved norske fag- og forskningsbibliotek. Søk blant artikler, konferansebidrag, avhandlinger, m.m.
   
 • Norart 
  En indeks til norske og nordiske tidsskriftsartikler. Oppdateres av Nasjonalbiblioteket
   

 • Norsk litteraturkritikk (Tidligere kalt "Beyerbasen")
  Bibliografi over litteraturkritikk publisert i norske medier, og enkelte omtaler av norsk litteratur publisert i utenlandske medier
   

 • NYPL Digital Collections
  New York Public Library har skannet mer enn 840,000 bilder i høy oppløsning som kan benyttes lovlig. Databasen oppdateres daglig med nytt materiale, inkludert trykk, fotografier, kart, plakater, menyer, illustrasjoner, kataloger m.m.
   

 • Operabase
  Søk etter forestillinger, sangere og operahus i Europa
   
 • Ordnett Þ
  Ordbøker fra Kunnskapsforlaget: Norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk
   
 • Performing arts periodicals database Þ
  En indeks til mer enn 395 journaler – over 160 er tilgjengelige i fulltekst – inkludert American Theatre, Dance Chronicle, Dance Teacher, Theatre Journal, Theatre Survey, Opera News m.fl.
   
 • Playbill
  Adgang til samtlige numre av det amerikanske teatertidsskriftet PLAYBILL. Dette er den største databasen om BROADWAY
   

 • PressReader Þ
  Tjenesten lar deg lese over 7400 dagsaviser og magasiner fra store deler av verden
   

 • Project Muse
  Tverrfaglig base med Humaniora-tidsskrifter
   
 • Sakprosabibliografi (Forskningsmiljøet Norsk sakprosa)
   

 • Scenekunstarkivet
  Et digitalt arkiv om teater i Danmark fra og med sesong 2009/2010. Finn informasjon om produksjoner, forestillinger og teatrenes virksomhet
   

 • Sceneweb
  Søk i Norges nasjonale database for dokumentasjon og arkivering av digitalisert materiale om all norsk profesjonell scenekunst
   

 • Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi
  En database med referanser til bøker og artikler innen svensk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Utviklet av Uppsala universitetsbibliotek, inngår nå i den nasjonale katalogen LIBRIS
   

 • The Ibsen Society of America
   

 • The Internet Archive
  Et non-profit online-bibliotek med over 6 mill. digitaliserte eldre bøker. Inkluderer "Wayback machine" -– et arkiv af internettsider
   

 • UbuWeb
  Avantgardedokumentasjon på nettet. Visuell, konkret og lydpoesi, utvidet til å inkluderte film og lydkunst mp3-arkiver
   

 • Universitetsbiblioteket – Fagside for kunsthistorie og visuelle studier
  Fagdatabaser, tidsskrifter, emneord m.m
   

 • Universitetsbiblioteket – Fagside for nordisk språk og litteratur
  Fagdatabaser, tidsskrifter, emneord m.m
   
 • Web of Science
  Clarivate Analytics-basene er inndelt i tre fagområder: Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index og Science Citation Index. Her kan man søke etter artikler, bokanmeldelser og siteringer. Rangerer tidsskrifter etter siteringsfrekvens - såkalt "impact factor"

Be gjerne bibliotekaren om innføring i databasene og hjelp til søking!