English version of this page

Senter for Ibsen-studiers bibliotek

Vi er et fag- og forskningsbibliotek som gjør samlingen og kunnskapen om Henrik Ibsen tilgjengelig for intern og ekstern forskning. Biblioteket er åpent for alle.
Bokhyller fulle av bøker

Sommerstengt

Biblioteket har nå sommerstengt. 

Studenter og ansatte har fortsatt tilgang med UiO-kort og kode.

God sommer og velkommen tilbake 15. august!

Badebyen Kristiania

Foto: Ukjent fotograf/Oslo byarkiv

Besøk oss

  • Ordinære åpningstider er mandag–torsdag 10.00–15.00. Sommerstengt fra 13. juni 2022.
  • Ansatte og studenter har tilgang med UiO-kort + kode utenom åpningstiden.
  • Biblioteket er i Henrik Wergelands hus (rom 215)

Alle interesserte er velkommen til å besøke oss og sitte her og lese i bøker og artikler eller se en film, men vi har dessverre ikke hjemlån.

 

Arbeidsplasser

Det er fire arbeidsplasser og to PC-er for søking m.m. i biblioteket. Det er tilgang til kopimaskin og det er også mulighet for utskrift og skanning for studenter og ansatte ved UiO.

Tilgang hjemmefra

 tilgang til bibliotekressurser når du ikke er på UiOs nettverk.

Kontakt

Hvis du trenger hjelp eller veiledning, ta gjerne kontakt med vår fagbibliotekar Kristin Kosberg på e-post.

Om bibliotekets samling

Om samlingen

Den fysiske samlingen teller ca. 1800 bøker av og om Ibsen og hans verk. I biblioteket finner du også tidsskrifter, en stor filmsamling, teaterprogram og en unik samling av artikler. I tillegg gir biblioteket deg tilgang til elektroniske bøker, artikler, lyd, bilder. Du har også tilgang til digitale ordbøker av god kvalitet.

Finn bøker, artikler, film, teaterprogram, tidsskrifter m.m. - trykte & elektroniske: Gå til Oria

Av Ibsen

Samlingen omfatter de store norske utgavene (Folkeutgaven, Hundreårsutgaven og Henrik Ibsens skrifter) og de mest omfattende samlede verker på tysk, fransk og engelsk. Vi har også oversettelser av enkeltverker til mange språk i tillegg til filmadaptasjoner og forestillingsopptak til bruk i undervisningen.

 

 

Om Ibsen

Vi har en del skandinaviske og engelske teater- og litteraturtidsskrifter og en god samling med bl.a. dramateori og -historie, litteraturteori og -historie, håndbøker, ordbøker på mange språk, leksika m.m. Alle Ibsen-tidsskriftene finnes her, og samlingen inneholder også vel 15 000 trykte artikler om Ibsens liv og verk. Artiklene kan søkes opp i Den internasjonale Ibsen-bibliografien der også oppstillingssignaturen finnes. Samtlige artikler registrert etter 2015 er søkbare også i Oria. En stor andel er elektronisk tilgjengelig.
 

Hvordan søke i Oria?

Gå til søkeveiledning

 

Nyheter i biblioteket

Foreslå innkjøp til biblioteket

Savner du noe i samlingen? Her kan du foreslå innkjøp av bøker, tidsskrift, filmer, databaser, e-bøker etc.

Send innkjøpsforslag

Databaser, Ibsen-studier

En person arbeider på en PC ved siden av en stor bokhylle.

Þ = Tilgang kun fra campus eller hjemmefra med feidepålogging (ditt UiO-brukernavn og passord). Be gjerne bibliotekaren om innføring i databasene og hjelp til søking!
 

Atekst Þ 

Atekst fra Retriever gir arkivtilgang til norske papiraviser og fagblader i fulltekst

Britannica Academic Þ 

Encyclopaedia Britannica

Den flerspråklige Ibsen

En database som presenterer Ibsens verker på norsk sammen med oversettelser i ulike språk

Den internasjonale Ibsenbibliografien 

Internasjonal bibliografi med med referanser til dokumenter av og om Henrik Ibsen (bøker, tidsskriftartikler, teaterprogrammer, film m.m.). Søk i 37.000 innførsler. Ta gjerne en titt på den separate listen over termer for emner og den separate listen over termer for sjangre brukt i Ibsenbibliografien. Faglig ansvarlig for bibliografien er Senter for Ibsen-studier

Det virtuelle Ibsen-senteret 

Ibsensenterets nettportal med inngang til flere databaser og digitale ressurser som driftes/utvikles/utvides av ansatte ved senteret (inkl. Den internasjonale IbsenbibliografienIbsen-arkivetHenrik Ibsens skrifterIbsenStage og The Multilingual Ibsen)

Digitalt Museum 

Norske museumssamlinger: kunst, brukskunst, kulturhistorie og mye mer

DLB – Dansk litteraturhistorisk bibliografi 

En database med referanser til bøker og artikler innen dansk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Oppdateres av Det Kongelige Bibliotek

EFG – European Film Gateway

EFG-portalen tilbyr tilgang til hundretusener filmhistoriske dokumenter som er bevart i europeiske filmarkiv og cinematek: fotografier, plakater, programmer, tidsskrift, sensurkort, sjeldne dokumentar- og spillefilmer, reportasjefilm og annet materiale. Rettet mot fagkyndige så vel som det allmenne publikum, tilbyr EFG innblikk i den europeiske filmproduksjonen fra begynnelsen frem til i dag. I Norge er Nasjonalbiblioteket ansvarlig for EFG.

Europeana 

Utforsk 48,633,358 kunstverk, artefakter, bøker, videoer og lyder fra hele Europa. Europeana er et felles europeisk digitalt bibliotek, organisert av European Library. Det eurpoeiske digitale biblioteket fremhever europeisk kulturarv gjennom flere millioner digitale objekter som vises på nettet. Engelskspråklig ressurs. Nasjonalbiblioteket deltar i Europeana.

Google Arts & Culture 

Tilgang til høyoppløselige bilder av kunstverk i en rekke museer rundt om i verden. Du kan også bevege deg rundt i museene med Google Street View-teknologi. Det kan avgrenses på kategoriene Artists, Mediums, Art movements, Historical events, Historical figures, og Places

Google Scholar 

Akademisk litteratur og forskning. Vitenskapelige bøker, tidsskrifter, rapporter og avhandlinger

Hanske 

Nasjonalbibliotekets katalog over privatarkiver, enkeltmanuskripter og brev

Henrik Ibsens diktning (Harald Noreng) 

Søk i 26 av Ibsens skuespill og en samling dikt, totalt 630.000 ord. Bla i listen over ord og få en del statistikk over de hyppigste ord og ordklasser

Henrik Ibsens skrifter (e-utgave)

Den digitale utgaven inneholder alt bevart skriftlig materiale fra Henrik Ibsens hånd: skuespill, dikt, brev, sakprosa og øvrige tekster

IbsenStage 

Database med detaljert informasjon om Ibsen-oppsetninger over hele verden. Oppdateres av Senter for Ibsen-studier

International Bibliography of the Social Sciences - IBSS 

(ProQuest) IBSS indekserer artikler fra over 2600 samfunnsvitenskapelige tidsskrifter og mer enn 6000 bøker årlig. Databasen dekker artikler og kapitler fra over 100 land og mer enn 90 språk. Ca 70% av innførslene i databasen er på engelsk.

Internet Movie DataBase 

Søk i verdens største filmdatabase

JSTOR Þ

Mer enn 2000 tidsskrifter i fulltekst, hvorav ca 230 innen kunst og arkitektur. Tverrfaglig og god på scenekunst

Lantern

Den gratis søkeplattformen fra Media History Digital Library. Her finner du digitaliserte bøker og magasiner om film- og kringkastingshistorie. Ansvarlig for plattformen er Eric Hoyt og Wisconsin Center for Film and Theatre Research

Littforsk – Bibliografi over norsk litteraturforskning 

En database med referanser til norsk forskningslitteratur (bøker, avhandlinger og artikler m.m.) innen litteraturkritikk og litteraturteori. Oppdateres av Nasjonalbiblioteket

MLA – Modern Language Association International Bibliography Þ 

En indeks over forskningslitteratur (bøker og artikler) innen språk, litteratur, lingvistikk og folkloristikk. Drives av MLA

Nationaltheatrets arkiv (forestillinger og manus) 

Nationaltheatrets manusarkiv

NBdigital – Det nasjonale nettbiblioteket Þ

Logg inn med Feide for å få tilgang til digitalisert materiale som om du var på NB. Søk i bl.a. bøker, aviser og tidsskrifter

NORA – Norwegian Open Research Archives 

Akademiske utgivelser ved norske fag- og forskningsbibliotek. Søk blant artikler, konferansebidrag, avhandlinger, m.m.

Norart

En indeks til norske og nordiske tidsskriftsartikler. Oppdateres av Nasjonalbiblioteket

Norsk litteraturkritikk 

Tidligere kalt "Beyerbasen". Bibliografi over litteraturkritikk publisert i norske medier, og enkelte omtaler av norsk litteratur publisert i utenlandske medier

NYPL Digital Collections 

New York Public Library har skannet mer enn 840,000 bilder i høy oppløsning som kan benyttes lovlig. Databasen oppdateres daglig med nytt materiale, inkludert trykk, fotografier, kart, plakater, menyer, illustrasjoner, kataloger m.m.

Operabase 

Søk etter forestillinger, sangere og operahus i Europa

Ordnett Þ

Ordbøker fra Kunnskapsforlaget: Norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, svensk

Performing arts periodicals database Þ 

En indeks til mer enn 395 journaler – over 160 er tilgjengelige i fulltekst – inkludert American Theatre, Dance Chronicle, Dance Teacher, Theatre Journal, Theatre Survey, Opera News m.fl.

Playbill

Adgang til samtlige numre av det amerikanske teatertidsskriftet PLAYBILL. Dette er den største databasen om Broadway.

PressReader Þ 

Tjenesten lar deg lese over 7400 dagsaviser og magasiner fra store deler av verden

Project Muse 

Tverrfaglig base med Humaniora-tidsskrifter

Sakprosabibliografi

Forskningsmiljøet Norsk sakprosa

Scenekunstarkivet 

Et digitalt arkiv om teater i Danmark fra og med sesong 2009/2010. Finn informasjon om produksjoner, forestillinger og teatrenes virksomhet

Sceneweb 

Søk i Norges nasjonale database for dokumentasjon og arkivering av digitalisert materiale om all norsk profesjonell scenekunst

Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi 

En database med referanser til bøker og artikler innen svensk litteraturvitenskap og litteraturhistorie. Utviklet av Uppsala universitetsbibliotek, inngår nå i den nasjonale katalogen LIBRIS

The Ibsen Society of America
 

The Internet Archive 

Et åpent, ikke-kommersielt bibliotek på nett med over 6 mill. digitaliserte eldre bøker. Inkluderer "Wayback machin" – et arkiv av internettsider

Universitetsbiblioteket – Fagside for kunsthistorie og visuelle studier 

Fagdatabaser, tidsskrifter, emneord m.m

Universitetsbiblioteket – Fagside for nordisk språk og litteratur 

Fagdatabaser, tidsskrifter, emneord m.m

Web of Science 

Clarivate Analytics-basene er inndelt i tre fagområder: Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index og Science Citation Index. Her kan man søke etter artikler, bokanmeldelser og siteringer. Rangerer tidsskrifter etter siteringsfrekvens - såkalt "impact factor"