English version of this page

IbsenStage

IbsenStage er en database over alle kjente Ibsen-oppsetninger.

En sceneoppsetning av Når vi døde vågner
Når vi døde vaagner. Foto: Leif Gabrielsen

IbsenStage

Et kvantitativt forskningsverktøy som inneholder data om mer enn 25 000 oppsetninger av Ibsens skuespill.

Databasen er relasjonell, det vil si at dataene er koblet sammen slik at det er mulig å gå direkte fra informasjon om en oppsetning til skuespillere, teatre og organisasjoner som er knyttet til oppsetningene. Man kan hente ut datasett for lage nettverksanalyser og visualiseringer, og se Ibsen-forestillinger over hele verden spredt på kartet. Kartsøket finner du her.

Hvordan bruke databasen

Gjennom kartfunksjonen kan bevegelser i tid og rom visualiseres, slik at man kan se hvordan Ibsens skuespill har spredt seg globalt  fra de hadde premiere og fram til i dag.

Databasen er utviklet i samarbeid med AusStage, den store databasen over utøvende kunst i Australia, og Nasjonalbiblioteket.