English version of this page

Den flerspråklige Ibsen

En database som presenterer Ibsens verker på norsk sammen med oversettelser i ulike språk.

En sceneoppsetning av Når vi døde våkner
Når vi døde vaagner. Foto: Chorus Repertory Theatre

Den flerspråklige Ibsen

Oversettelsene kan leses i fulltekst, eller setning for setning ved siden av originalteksten. Velg «Continuous text view» for parallellvisning av tekster i databasen.

Du kan også finne oversettelser av Ibsens tekster i tekstarkivet.

Tilgjengelige oversettelser