English version of this page

Folkelingvistikken i språkpolitikk (avsluttet)

Å kjenne, føle og gjennomføre maorisk språkrevitalisering

Nathan Albury (Foto: Nadia Frantsen)

Nathan Albury (Foto: Nadia Frantsen)

Om prosjektet

Dette prosjektet legger frem folkelingvistikken i språkpolitikk som et paradigme for forskning på språkpolitikk, for å utforske hva ikke-lingvister vet og mener om saker språkpolitikken, og hvordan de utfører eller skaper språkpolicyer.

Prosjektet kommer spesielt til å avsløre og analysere folkekunnskap og folketro om maorisk språkrevitalisering blant innfødte og ikke-innfødte ungdommer på New Zealand. 

Prosjektets forskningsspørsmål er:

  1. Hvordan kan folkelingvistiske teorier og språkpolitikkteori i større grad forenes til en koherent teoretisk tilnærming, og er dette nyttig?
  2. Hva er de folkelingvistiske perspektivene til innfødte og ikke-innfødte ungdommer på New Zealand når det gjelder marisk språkrevitalisering som en policy og politisk forsøk? Spesielt:
    • hva mener ungdom at de vet sikkert om språkrevitalisering som policy og sosiolingvistisk fenomen?
    • hvilke holdninger til, overbevisninger om og ambisjoner for maorisk språkrevitalisering har disse ungdommene?
Publisert 24. mai 2017 16:04 - Sist endret 21. nov. 2019 14:12

Kontakt

Nathan Albury