Forside

Mor og datter. Foto.
  • Et rødt tre med teksten "MultiLing" under. Logo.
  • SFF. Senter for fremragende forskning. Norges forskningsråd. Det står det. Logo.

Vår visjon er å bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer kan få utvidet sitt kommunikative handlingsrom.

Kvinne med en EEG hette, en annen kvinne tar den på. Foto.

Sosiokognitiv lab

Vår sosiokognitive lab åpnet i 2018. Der finnes blant annet videostue, utstyr til EEG og eyetracking samt et analysekontor.

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.