Forside

Vår visjon

Vår visjon er å bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer kan få utvidet sitt kommunikative handlingsrom.

Sosiokognitiv lab

Vår sosiokognitive lab åpnet i 2018. Der finnes blant annet videostue, utstyr til EEG og eyetracking samt et analysekontor.