Forside

Vi forsker på

Flerspråklig kompetanse

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne tilegner seg de språkene de kan, og hvordan kompetansen endrer seg gjennom livet.

 

Flerspråklig praksis

Hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, og hvordan bruken endrer seg gjennom livet.

 

Flerspråklighet, ideologier og språkpolitikk

Hvordan sosiale og politiske maktforhold påvirker flerspråklig tilegnelse og bruk gjennom livet.

Personer

Finn ansatte

Vi er et forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd som et Senter for fremragende forskning (SFF) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Aktuelle saker

 • Frykter for framtiden til 30 års forsknings- og utviklingssamarbeid 8. nov. 2019

  Et svar fra MultiLings forskere på Meld. St. 6, "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

 • masterstipendmottakere Masterstipend til tre spennende prosjekt 8. nov. 2019

  MultiLings masterstipend for 2019 gikk til de spennende masterprosjektene til Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter. MultiLing gratulerer!

 • 2019_06_17_multiling_konferanse0164 Visual prompts and visual methods 27. aug. 2019

  In June, MultiLing hosted a three-day workshop which aimed to reflect on visual prompts and methods in both psycho- and sociolinguistics, organized by Judith Purkarthofer and Pernille Hansen. The workshop was part of Colloquium B in MultiLing’s five-year-plan, “Engaging innovative methodologies in studying multilingualism across the lifespan”.

 • studenter_anderslienuio Masterstipend ved MultiLing 22. aug. 2019

  Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.