English version of this page

Andrespråksskriving i en nordisk kontekst (avsluttet)

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å lage en kunnskapsoversikt over studier av andrespråksskriving i Norge, Sverige og Danmark. Eksisterende studier kategoriseres og beskrives og resultatene sammenfattes. På den måten kan den kunnskapen som finnes om skriving på andrespråket i de skandinaviske landene i dag oppsummeres, og områder der det fortsatt finnes liten kunnskap, vil bli identifisert.

Varighet

2012–2017

Samarbeid

Rita Hvistendahl, ILS, Universitetet i Oslo

Ulrika Magnusson, Stockholm Universitet

 

Publikasjoner

Golden, Anne og Rita Hvistendahl. 2015. Forskning på andrespråksskriving i Skandinavia, med vekt på de norske studiene. I: Golden  & Selj. Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring, elevenes stemmer. Oslo: Cappelen, 231-250.

Golden, Anne og Rita Hvistendahl. 2013. Inndeling av et landskap: Hvordan kategorisere studier av skriving på andrespråket? NOA  2013 (1), 70-81.

Golden, Anne og Rita Hvistendahl. 2010. Skriveforskning i et andrespråksperspektiv. NOA 2010 (2), 33-66.

Publisert 10. okt. 2013 21:09 - Sist endret 21. nov. 2019 14:39

Kontakt

Anne Golden

(+47) 22854291

(+47) 90939590