English version of this page

Språk og affekt i baby-forelder-kommunikasjon (avsluttet)

Dette prosjektet finansieres av Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under Marie Skłodowska-Curie-ordningen, med prosjektnummer 798658.

Liquan Liu (foto: Mona Ødegård, UiO)

Liquan Liu.

Foto: Mona Ødegård, UiO.

Om prosjektet

Språk, gester of affekt er forelder-baby-kommunikasjonens "tre musketerer". Selv om affekt, altså vår hvordan vår opplevelse og oppfatning av følelser, spiller en nøkkelrolle i kommunikasjon, er det uklart hvordan mennesker utvikler dette tidlig i livet. 

Les mer på prosjektets engelskspråklige hjemmeside.

Samarbeid

  • Utrecht Institute of Linguistics OTS, Universitetet i Utrecht, Nederland
  • School of Social Sciences and Psychology, Western Sydney University, Australia
  • The MARCS Institute for Brain, Behaviour and Development, Western Sydney University, Australia

Varighet

2019–2021

Emneord: Flerspråklig kompetanse
Publisert 21. nov. 2019 13:36 - Sist endret 29. des. 2021 16:17

Kontakt