English version of this page

Sosioøkonomisk status og dens påvirkning på tidlig språkutvikling hos tospråklige: Et nord-sør-perspektiv

Dette multi-universitetsprosjektet vil gi sammenlignbare data fra det globale nord og sør om faktorer som påvirker språktilegnelse hos små tospråklige barn.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, hake, erme.

Michelle White (UiO / Nadia Frantsen)

Om prosjektet

For mer informasjon om prosjektet, vennligst se den engelske siden (venstre meny).

 

Publisert 21. jan. 2022 10:20 - Sist endret 21. jan. 2022 10:20