English version of this page

BARN: Tospråklige norsk-russiske barn i Norge (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på språkutvikling og språkbruk hos og blant tospråklige norsk-russiske barn.

Yulia Rodina (foto: Nadia Frantsen/UiO)

Yulia Rodina (foto: Nadia Frantsen/UiO)

Om prosjektet

Prosjektet Bilingual Acquisition: Russian-Norwegian children in Norway (BARN) undersøker hvordan tospråklig kompetanse hos russisk-norske barn blir påvirket av mønstre i hjemme-/foreldrespråk og andre inputfaktorer. BARN-prosjektet fokuserer blant annet på barnas lese- og skriveferdigheter i deres to språk.

Prosjektet anvender ulike empiriske metoder: observasjoner, analyse av språklige data og standard utviklingstester.

Publisert 15. mai 2014 09:59 - Sist endret 21. nov. 2019 14:11

Kontakt

Yulia Rodina