English version of this page

TIME - Musikk og mikrorytmikk

Hvilke aspekter ved musikalsk lyd er viktig for hvordan vi persiperer timing og rytme på mikronivå? Og hvordan varierer dette med kulturell bakgrunn og læring?

En parade med musikere.

Photo: Belo Horizonte, by Prefeitura de Belo Horizonte,(CC BY-SA 2.0)

Om prosjektet

Prosjektet Timing and Sound in Musical Micro-rhythm (TIME) skal undersøke mikrorytmiske forhold i fire rytmiske sjangre - jazz, elektronisk dansemusikk, R&B/hip-hop og skandinavisk folkemusikk. Vil du lese mer?

Finansiering

TIME er et TOPPFORSK-prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Varighet

Oktober 2016 - mars 2022.

Photo: Håkon Høgemo & Judith Vestreim, by David Zadig, (CC BY-SA 2.0)

Publikasjoner

 • Anne Danielsen (2018). Time and Time Again: Repetition and Difference in Repetitive Music, I: Olivier Julien & Christophe Levaux (red.),  Over and Over. Exploring Repetition in Popular Music.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781501324888.  kapittel 2.
 • Anne Danielsen (2018). Music, media and technological creativity in the digital age. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok.  ISSN 1504-5021.  18, s 9- 22
 • Kristian Nymoen; Anne Danielsen & Justin London (2017). Validating Attack Phase Descriptors Obtained by the Timbre Toolbox and MIRtoolbox, I: Tapio Lokki; Jukka Pätynen & Vesa Välimäki (red.),  Proceedings of the 14th Sound and Music Computing Conference 2017.  Aalto University.  ISBN 978-952-60-3729-5.  KAPITTEL.  s 214 - 219
 • Mari Romarheim Haugen (2017). Investigating Musical Meter as Shape: Two Case Studies of Brazilian Samba and Norwegian Telespringar, I: Edith Van Dyck (red.),  Proceedings of the 25th Anniversary Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music.  IPEM, University of Ghent, Belgium.  Article in proceedings.  s 67 - 74
 • Ragnhild Brøvig-Hanssen & Anne Danielsen (2017). Music Production: Recording Technology and Acousmatic Listening, I: Richard D Ashley & Renee Timmers (red.),  The Routledge Companion to Music Cognition.  Routledge.  ISBN 9781138721050.  kapittel 16.
 • Anne Danielsen (2017). Struktur og performativitet: mikrorytmikk i afroamerikansk populærmusikk. Svensk tidskrift för musikforskning.  ISSN 2002-021X.  99, s 3- 19

Se alle arbeider i Cristin

 • Anne Danielsen; Mats Sigvard Johansson & Mari Romarheim Haugen (2018). Presentasjon av TIME-prosjektet.
 • Anne Danielsen (2018). Analysing Popular Music in the Digital Age.
 •  (2018). Hva er en sommerhit?.
 • Anne Danielsen (2017). Kvalitet i rytmisk musikk.
 • Anne Danielsen (2017). Paneldeltakelse i serien Musikklære på Nasjonalbiblioteket, tema "Rytme".
 • Anne Danielsen (2017). Paneldeltakelse i serien Musikklære på Nasjonalbiblioteket, tema "Låten".
 • Anne Danielsen; Justin London & Kristian Nymoen (2017). Mapping the Beat Bin: The Effects of Rise Time, Duration, and Frequency Range on the Perceived Timing of Musical Sounds.
 • Anne Danielsen (2017). Experimental hip-hop and the meanings of glitched grooves.
 • Anne Danielsen (2017). Rhythm and Groove in African-American Popular Music.
 • Anne Danielsen; Kristian Nymoen; Mari Romarheim Haugen & Guilherme Schmidt Câmara (2017). Project presentation: Timing and Sound in Musical Microrhythm (TIME).
 • Anne Danielsen (2017). Digital Signatures. The Impact of Digitization on Popular Music Sound.
 • Anne Danielsen (2017). Populærmusikk og mediering i den digitale tidsalder.
 • Kristian Nymoen; Anne Danielsen & Justin London (2017). Validating Attack Phase Descriptors Obtained by the Timbre Toolbox and MIRtoolbox.
 • Mari Romarheim Haugen (2017). Investigating Musical Meter as Shape: Two Case Studies of Brazilian Samba and Norwegian Telespringar.
 • Anne Danielsen; Justin London & Kristian Nymoen (2017). Mapping the beat bin: Effects of rise time, duration and frequency range on the perceived timing (P-center) of musical sounds.
 • Justin London; Kristian Nymoen; Marc Thompson; David Loberg Code & Anne Danielsen (2017). Where is the beat in that note? Comparing methods for identifying the p-center of musical sounds.
 • Justin London; Kristian Nymoen; Marc Thompson; David Loberg Code & Anne Danielsen (2017). Where is the beat in that note? Comparing methods for identifying the p-center of musical sounds.
 • Anne Danielsen (2017). Timing and Sound in Musical Microrhythm: Theoretical, Aesthetic and Empirical Aspects.
 • Ragnhild Brøvig-Hanssen & Bjørnar Sandvik (2017). Does Compression Influence Timing? A Case Study in EDM Music.
 • Ragnhild Brøvig-Hanssen & Bjørnar Sandvik (2017). Dynamic Range Compression’s Influence on Perceived Timing in EDM Music.
 • Ragnhild Brøvig-Hanssen & Bjørnar Sandvik (2017). Dynamic Range Processing’s Influence on Perceived Timing.
 • Ragnhild Brøvig-Hanssen & Bjørnar Sandvik (2017). Dynamic Range Compression’s Influence on Perceived Timing.
 • Anne Danielsen (2017). The perception, aesthetics, and cultural values of 'glitched' grooves.
 • Anne Danielsen (2017). P-centres and beat bins - an introduction to the TIME project.
 • Anne Danielsen (2017). Methodologies in Record Production Research (Panel).
 • Anne Danielsen (2016). Investigating the perception of sound-timing relationships in recorded (real) music.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Rytmeforskning
Publisert 24. aug. 2016 10:13 - Sist endret 9. apr. 2018 08:15