Mari Johanne Bordal Hertzenberg

Studiekonsulent for idéhistorie, antikk kultur og klassiske språk
Bilde av Mari Johanne Bordal Hertzenberg
English version of this page
Telefon +47 22 85 76 39
Rom 317 GM
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 (inngang fra Moltke Moes vei)
Postadresse Pb. 1020 Blindern 0315 Oslo

Før du kontakter meg

Du vil finne svar på svært mange spørsmål ved å orientere deg hos HF-studieinfo, andre sentrale kontaktpunkt, eller på UiOs sentrale studiesider.

Det er lettest å nå meg på e-post: m.j.b.hertzenberg@ifikk.uio.no

Spørsmål om obligatorisk aktivitet og eksamen i idéhistorie, antikk kultur og klassiske språk rettes til eksamenskonsulent Eirik Finne.

Hvis du kontakter meg med spørsmål som krever at jeg sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

 • Fullt navn
 • Studentnummer (dette finner du i StudentWeb)
 • Studieprogram

Arbeidsområder

Program- og studiekonsulent for idéhistorie, antikk kultur og klassiske språk

 • Oppbygging og gjennomføring av studiene
 • Studieveiledning
 • Permisjon, redusert studieprogresjon, utsatt studiestart
 • Masteroppgaver: progresjon, utsatt innlevering
 • Opptak til masterprogram i klassiske språk
 • Opptak til emner i utlandet (ANT- og ROMA-emner)
 • Faglig-sosiale midler for programstudenter
 • Undervisningsplanlegging

Veiledning

Ønsker du veiledning? Send meg en e-post for å avtale tid eller kom innom kontoret mitt kl. 13-14 på tirsdager.  Skriv i e-posten hvem du er (fullt navn), studentnummer og hva du ønsker å snakke om.

Emneord: Latin, Gresk, Idéhistorie, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekvalitet, Emner

Publikasjoner

 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2015). Habere + pp and the origin of the periphrastic perfect. Journal of Latin Linguistics.  ISSN 2194-8739.  14(1), s 33- 63
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2014). "The valley" or "that valley"? Ille and ipse in the Itinerarium Egeriae, In Piera Molinelli; Pierluigi Cuzzolin & Chiara Fedriani (ed.),  Latin vulgaire - Latin tardif X. Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Bergamo, 5-9 septembre 2012.  Sestante edizioni.  ISBN 9788866421603.  kapittel.  s 873 - 892
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2012). The use and development of habere + infinitive in Latin: an LFG approach, In Ans van Kemenade & Nynke de Haas (ed.),  Historical linguistics 2009: Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-14 August 2009.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978 90 272 4838 1.  artikkel.  s 373 - 398
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2011). Classical and Romance usages of ipse in the Vulgate. Oslo Studies in Language (OSLa).  ISSN 1890-9639.  3(3), s 173- 188
 • Haug, Dag Trygve Truslew; Jøhndal, Marius; Eckhoff, Hanne Martine; Welo, Eirik; Hertzenberg, Mari Johanne Bordal & Müth, Angelika (2009). Computational and Linguistic Issues in Designing a Syntactically Annotated Parallel Corpus of Indo-European Languages. Revue TAL.  ISSN 1965-0906.  50

Se alle arbeider i Cristin

 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2015). Third person reference in Late Latin: demonstratives, definite articles and personal pronouns in the Itinerarium Egeriae. Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-037836-8.  369 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2012). 'The valley' or 'that valley'? Ille and ipse in the Itinerarium Egeriae.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2012). 'The valley' or 'that valley': Ille and ipse in the Itinerarium Egeriae.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2012). Third person reference in the Itinerarium Egeriae: with a particular view to demonstratives, null pronouns and bare NPs.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2011). Distinguishing between ille and ipse as demonstratives,definite articles and personal pronouns in Late Latin.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2011). On the development of Latin llle and ipse into definite articles and personal pronouns.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2011). Towards definite articles: ille and ipse in the Peregrinatio Aetheriae.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2010). Ipse i Peregrinatio Aetheriae: personlig pronomen og bestemt artikkel?.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2009). The use and development of habere + infinitive in Latin.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2009). The use of demonstratives as a strategy for rendering the Greek definite article in the Vulgate.
 • Hertzenberg, Mari Johanne Bordal (2009). The use of ipse in the Vulgate.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 23. juni 2017 11:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter