Kontakt IFIKK

Ekspedisjonen

Åpningstid: 10:00 - 12:00 mandag, onsdag og fredag

Telefonen er betjent kvardagar 12:30 - 14:30

 

Telefon: 22 85 69 11

Faks: 22 85 75 51

Epost: henvendelser@ifikk.uio.no

Adresse

Besøksadresse:

Blindernveien 31
Georg Morgenstiernes hus 3. et.
Inngang frå Moltke Moes vei
 

Postadresse:

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk
Postboks 1020 Blindern
0315 Oslo

Sende faktura til UiO

Er du student?

Ynskjer du å kontakte ein av våre tilsette?

Ynskjer du å kontakte bestemde fagmiljø eller studentgrupper?