Hans-Olav Enger

Professor - Nordic Language
Image of Hans-Olav Enger
Norwegian version of this page
Phone +47-22856092
Room HW 635
Username
Visiting address ILN Henrik Wergelands hus 6. etasje Niels Henrik Abels vei 36 OSLO
Postal address Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Publications

 • Inflectional change, ‘sound laws’, and the autonomy of morphology. Diachronica 30 (2013), 1–26.
 • With Grev Corbett:Definiteness, gender and hybrids: Evidence from Norwegian dialects.  Journal of Germanic Linguistics 24 (2012), 287–324.
 • With Kristian E. Kristoffersen, Marianne Lind and Ålov S. Runde: Modalverb med og uten infinitiv.  Maal og Minne (2011), 65–86.
 • WithTore Nesset: Cognitive constraints on diachronic development. Sprachtypologie und Universalienforschung 64 (2011), 193–212.
 • /æplede/ i Gudbrandsdalen - grammatikalisering og homonymiunngåelse? Folkmålsstudier 48 (2010), 75–92.
 • The role of core and non-core semantic rules in gender assignment. Lingua 119 (2009), 1281–1299.
 • Do affixes have meaning? Polarity in the Toten dialect of Norwegian meets morphological theory. Yearbook of Morphology 2005, 27–47.
 • On the relation between gender and declension: a diachronic perspective from Norwegian. Studies in Language 28 (2004), 51–82.
 • Scandinavian pancake sentences as semantic agreement. Nordic Journal of Linguistics 27 (2004), 5–34.
 • Verbendelsen -s i norsk bokmål: Bøying eller avledning? Norsk Lingvistisk Tidsskrift 18 (2000), 9–37.
 • With Kristian E. Kristoffersen: Innføring i norsk grammatikk: morfologi og syntaks.Oslo. 2000.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Vocabular Clarity and insular Scandinavian: A response to Ϸorgeirsson. Folia linguistica.  ISSN 0165-4004.  51(3), s 527- 536 . doi: 10.1515/flin-2017-0019 Full text in Research Archive.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2017). Styrking og svekking av genussemantikk: Ei diakron drøfting av (in)animathet ved pannekakesetninger og anaforisk den. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 43- 72
 • Enger, Hans-Olav (2016). The No Blur Principle and Faroese conjugation. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur.  ISSN 0005-8076.  138(1), s 1- 29 . doi: 10.1515/bgsl-2016-0001 Show summary
 • Enger, Hans-Olav & Conzett, Philipp (2016). Morfologi, I: Helge Sandøy (red.),  Mønster. Norsk språkhistorie I.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-847-0.  Kapittel 3.  s 213 - 316
 • Enger, Hans-Olav (2015). When friends and teachers become hybrids (even more than they were), In Jürg Fleischer; Elisabeth Rieken & Paul Widmer (ed.),  Agreement from a diachronic perspective.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-037334-9.  (Part 3: Mismatch constellations and resolution contexts).  s 215 - 235
 • Enger, Hans-Olav (2014). Reinforcement in inflection classes. Word Structure.  ISSN 1750-1245.  7(2), s 153- 181 . doi: 10.3366/word.2014.0064 Show summary
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2014). Scandinavian pancake constructions as a family of constructions. Cognitive Linguistic Studies.  ISSN 2213-8722.  1(2), s 171- 196
 • Enger, Hans-Olav (2013). Andrespråksforskningens relevans for språkvitenskapelig teori. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  29(1), s 5- 27
 • Enger, Hans-Olav (2013). Inflectional change, 'sound laws' and the autonomy of morphology The case of Scandinavian case and gender reduction. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  30(1), s 1- 26 . doi: 10.1075/dia.30.1.01eng
 • Enger, Hans-Olav (2013). Morphological theory and grammaticalisation: the role of meaning and local generalisations. Language sciences (Oxford).  ISSN 0388-0001.  36, s 18- 31 . doi: 10.1016/j.langsci.2012.03.017
 • Enger, Hans-Olav (2013). Scandinavian pancake sentences revisited. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  36(3), s 275- 301 . doi: 10.1017/S0332586513000280 Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2013). Vocabular Clarity meets Faroese noun declensions. Folia linguistica.  ISSN 0165-4004.  47(2), s 345- 373 . doi: http://dx.doi.org/10.1515/flin.2013.014 Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2012). Fire kroppsdelssubstantiver og en sammensvergelse, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  (kapittel 6).  s 94 - 108
 • Enger, Hans-Olav & Corbett, Greville G. (2012). Definiteness, Gender, and Hybrids: Evidence from Norwegian Dialects. Journal Of Germanic Linguistics.  ISSN 1470-5427.  24(4), s 287- 324 . doi: 10.1017/S1470542712000098
 • Enger, Hans-Olav (2011). Gender and contact - a Natural Morphology perspective on Scandinavian examples, In Peter Siemund (ed.),  Linguistic Universals and Language Variation.  Mouton de Gruyter.  ISBN 978-3-11-023805-1.  Part 2 Contact-induced variation.  s 171 - 204
 • Enger, Hans-Olav (2011). Nordisk språkvitenskap, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  Del I Faget.  s 21 - 37
 • Enger, Hans-Olav & Nesset, Tore (2011). Constraints on diachronic development: the Animacy Hierarchy and the Relevance Constraint. Sprachtypologie und Universalienforschung.  ISSN 0942-2919.  64, s 193- 213
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve; Lind, Marianne & Enger, Hans-Olav (2011). "Vi skal på kino" : modalverb i norsk med og uten infinitt verb. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 65- 86 Full text in Research Archive.
 • Enger, Hans-Olav (2010). How do words change inflection class? Diachronic evidence from Norwegian. Language sciences (Oxford).  ISSN 0388-0001.  32, s 366- 379
 • Enger, Hans-Olav (2010). Kasusbortfallet enda en gang - og morfologisk teori, I: Maj Reinhammar (red.),  Studier i svenska språkets historia 11: Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23-24 april 2010.  Reinhammar, Maj et al..  ISBN 978-91-85352-87-6.  kapittel.  s 9 - 30
 • Enger, Hans-Olav (2010). Partial and competing motivations in gender assignment. Germanistische Linguistik.  ISSN 0072-1492.  206-209, s 673- 693
 • Enger, Hans-Olav (2010). /æpɽede/ i Gudbrandsdalen - grammatikalisering og homonymiunngåelse?. Folkmålsstudier.  ISSN 0356-1771.  48, s 77- 95
 • Enger, Hans-Olav (2009). The role of core and non-core semantic rules in gender assignment. Lingua.  ISSN 0024-3841.  119(9), s 1281- 1299 . doi: 10.1016/j.lingua.2009.02.004
 • Enger, Hans-Olav (2009). Åse Wetås: Kasusbortfallet i mellomnorsk....Opposisjonsinnlegg ved disputas. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  s 328- 339
 • Enger, Hans-Olav; Fridell, Staffan & Wetås, Åse (2009). Åse Wetås: Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Dr. art.-disputas ved Universitetet i Oslo, 29. august 2008. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(2), s 328- 362
 • Enger, Hans-Olav (2008). Unitary Base Hypothesis og norsk avledningsmorfologi. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2) Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2007). Grammaticalisation due to homonymy avoidance in Gudbrandsdalen /ae prede/?. Transactions of the Philological Society.  ISSN 0079-1636.  105 Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2007). Semantisk kjerne og kva så?, I:  Å sjå samfunnet gjennom språket : heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007 / redigert av Gunnstein Akselberg og Johan Myking.  Novus Forlag.  s 53 - 61
 • Enger, Hans-Olav (2007). The No Blur Principle meets Norwegian Dialects. Studia Linguistica.  ISSN 0039-3193.  61(3), s 278- 309 Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2005). Do affixes have meaning? Polarity in the Toten dialect of Norwegian meets morphological theory. Yearbook of morphology.  ISSN 0922-3495.  s 27- 47
 • Enger, Hans-Olav (2005). The Nordic Languages in the 19th century (II): Morphology, In  The Nordic Languages: An International Handbook of the History of the North Germanic Languages.  Walter de Gruyter.  s 1437 - 1442

View all works in Cristin

 • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (red.) (2016). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  331 s.
 • Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje & Vannebo, Kjell Ivar (red.) (2012). Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  349 s.
 • Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (red.) (2012). Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  424 s.

View all works in Cristin

 • Enger, Hans-Olav (2018). Kongruenshierarkiet, grammatikalisering og forklaring.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Genus og transfer når norsk er andrespråk Opposisjonsinnlegg (andreopponent).
 • Enger, Hans-Olav (2017). Thoughts on morphomes, also in the light of variation.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Tilfeldig? Neppe! Eller kanskje litt... Eller: Hvordan kunne Olav Næs si det han faktisk sier om genus?.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Why remnants of the feminine survives where they do – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (A possible modification of the Agreement Hierarchy).
 • Enger, Hans-Olav (2016). In defence of autonomous morphology.
 • Enger, Hans-Olav (2016). Til forsvar for autonom morfologi - men hva betyr autonom?.
 • Enger, Hans-Olav (2016). Why feminine agreement survives where it does – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (a possible modification of the Agreement Hierarchy).
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2016). Pannekakesetninger i grammatikaliseringsperspektiv/er.
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2016). Den semantiske strukturen til pannekakekonstruksjonar i norsk.
 • Enger, Hans-Olav (2015). Book review: Analogy and morphological change, by David Fertig. Edinburgh University Press. Folia linguistica.  ISSN 0165-4004.  49(1), s 287- 292
 • Enger, Hans-Olav (2015). Hvordan kan noen skrive ei lærer, ei venn?.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2015). Pannekakesetninger og grammatikalisering.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2015). Pannekakesetninger og grammatikalisering.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Cruschina, Silvio, Martin Maiden & John Charles Smith (eds.). 2013. The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Oxford: Oxford University Press. Studies in Language.  ISSN 0378-4177.  38(4), s 995- 1004
 • Enger, Hans-Olav (2014). Cruschina, Silvio, Martin Maiden & John Charles Smith (eds.). 2013.The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Studies in Language.  ISSN 0378-4177.  38(4)
 • Enger, Hans-Olav (2014). Hybrider og kjønn.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Hybrider og kjønn.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle and Faroese verb conjugation.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøysk verbbøying.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøysk verbbøying.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøyske verb.
 • Enger, Hans-Olav (2013). The No Blur Principle (Vocabular Clarity) and Faroese verb conjugation.
 • Enger, Hans-Olav (2013). Vocabular Clarity and Faroese conjugation.
 • Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset & Nilsen, Marianne Brodahl (2013). Reorganising grammatical variation in Norwegian.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Andrespråksforskning og språkvitenskapelig teori.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Antje Dammel: Konjugationsklassenwandel. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur.  ISSN 0005-8076.  134(2), s 251- 258
 • Enger, Hans-Olav (2012). Conjugation Class Change: Principles of the Ab-, Um- and Expansion verbal-flexible Allomorphy in GErmany Language. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur.  ISSN 0005-8076.  134(2), s 251- 257
 • Enger, Hans-Olav (2012). Nedbygging av kasus i norsk og svensk.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Number, definiteness, irregularity: East Norwegian body part nouns.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Scandinavian pancake sentences - again.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Skilnader mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Vocabular Clarity and Faroese Inflection.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Vocabular Clarity and Faroese Inflection.
 • Enger, Hans-Olav (2012). When friends and teachers become hybrids.
 • Enger, Hans-Olav (2011). Pannekakesetninger enda en gang.
 • Enger, Hans-Olav (2011). Pannekakesetninger enda en gang.
 • Enger, Hans-Olav (2011). What happens to inflection classes?.
 • Enger, Hans-Olav (2010). What happens to inflection classes?.
 • Enger, Hans-Olav (2010). What happens to inflection classes?.
 • Enger, Hans-Olav (2009). Comments on Jenny Audring's dissertation "Reinventing pronoun gender".
 • Enger, Hans-Olav (2009). Kasusbortfall enda en gang - og morfologisk teori.
 • Enger, Hans-Olav (2009). Morphological theory and grammaticalisation: Meaning, local generalisations and frequency.
 • Enger, Hans-Olav (2009). Sound change, inflectional change and the autonomy of morphology.
 • Enger, Hans-Olav (2008). How do words change inflection class? The case of Norwegian. Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2008). Rabb, Viveca: Genuskongruens på reträtt. Folkmålsstudier.  ISSN 0356-1771.  46, s 99- 104
 • Enger, Hans-Olav (2008). Rabb, Viveca: Genuskongruens på reträtt: Variation i nominalfrasen i Kvevlax-dialekten. Folkmålsstudier.  ISSN 0356-1771.  46, s 99- 103
 • Enger, Hans-Olav (2008). Sture Ureland (red.): Studies in Eurolinguistics. Bd. 1 og 2. Berlin: Logos Verlag, 2005. 400 og 630 + 12 s. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  26(1), s 73- 79 Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2008). Svein Lie: Norsk morfologi. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  26(2), s 87- 94
 • Enger, Hans-Olav (2007). "Genuskongruens på reträtt". Opposisjon ved disputas for graden fil. dr. for Viveca Rabb.
 • Enger, Hans-Olav (2007). How do words change inflection class? The case of Norwegian. Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2007). The Unitary Base Hypothesis meets Norwegian derivation.
 • Enger, Hans-Olav (2006). Fins det et særskilt ungdomsspråk?. Rogalands Avis.
 • Enger, Hans-Olav (2006). Gulbrand Alhaug et al: Mot rikare mål å trå. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  24(1), s 105- 113
 • Enger, Hans-Olav (2006). Semantic assignment rules, especially the crazy ones.
 • Enger, Hans-Olav (2006). "The No Blur Principle (NBP): One of the reasons why languages don't always behave as Natural Morphology (NM) would predict". Show summary
 • Enger, Hans-Olav (2006). W.U. Dressler, D. Kastovsky, O.E. Pfeiffer & F. Rainer (eds): Morphology and its demarcations: selected papers from the 11th morphology meeting..... Morphology.  ISSN 1871-5621.  16(-2), s 337- 340
 • Enger, Hans-Olav & Nesset, Tore (2006). Grammatikalisering og animathetshierarkiet. Show summary
 • Enger, Hans-Olav; Nesset, Tore & Rice, Curt (2006). Editorial Introduction: The Grammar of Gender. Lingua.  ISSN 0024-3841.  116(9), s 1343- 1345
 • Enger, Hans-Olav (2005). An apparent exception to the agreement hierarchy.
 • Enger, Hans-Olav (2005). [Anmeldelse]Jan Svanlund: Metaforen som konvention. Graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  (Årg. 23, nr 1), s 127- 129
 • Enger, Hans-Olav (2005). Grammaticalisation due to homonymy avoidance?.
 • Enger, Hans-Olav (2005). Grammaticalisation due to homonymy avoidance?.
 • Enger, Hans-Olav (2005). Jan Svanlund: Metaforen som konvention. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  23(1), s 127- 129
 • Enger, Hans-Olav (2005). Regioner og regionalisering - et språkvitenskapelig perspektiv.
 • Enger, Hans-Olav (2005). Semantisk kjerne - og hva så?.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:15 PM - Last modified May 13, 2013 5:17 PM

Research groups