Hans-Olav Enger

Professor - Nordisk språk
Bilde av Hans-Olav Enger
English version of this page
Telefon +47 22856092
Rom HW 511
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 5. etasje Niels Henrik Abels vei 36 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser, kompetanseområder

Nordisk språkvitenskap, særlig grammatikk og (indre) språkhistorie.

Morfologi, særlig bøying. Kongruens, særlig genus. Grammatikalisering.

 

Undervisnings- og veiledningsområder

Etter at jeg tok til ved ILN, har jeg undervist blant annet

  • NOR 1100 Norsk grammatikk
  • NOR 1107 Sosiolingvistikk, talemålsvariasjon og språkkontakt i Norge (nå nedlagt)
  • NOR 2101/4103 Indre språkhistorie
  • NOR 2111 Morfologi og syntaks
  • NOR 4100 Vitenskapsteori
  • NOR 2119/4119 Grammatikalisering i skandinaviske språk (nå nedlagt)
  • NOR 4174 Morfologi

Her er noen forholdsvis ferske MA-oppgaver jeg har vært veileder på:

* Dette blir sikkert en masteroppgave. En korpusbasert undersøkelse av sikkert som setningsadverbial

* Kor held -a seg lengst, og er han genusmarkør? - Ei undersøking av suffiksbruken på bunden form eintal i oslomålet

* "Jeg pratær sånn som jeg pratær": En folkelingvistisk studie av vikværingers holdninger til dialekt 

* Den nordskandinaviske seg-formen - en analyse av det mediale systemet i norsk og svensk

 

Bakgrunn

Emneord: Språkvitenskap, Nordisk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Norsk språk
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. apr. 2021 08:59

Forskergrupper