Hans-Olav Enger

Professor - Nordisk språk
Bilde av Hans-Olav Enger
English version of this page
Telefon +47 22856092
Rom HW 511
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 5. etasje Niels Henrik Abels vei 36 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser, kompetanseområder

Nordisk språkvitenskap, særlig grammatikk og (indre) språkhistorie.

Morfologi, særlig bøying. Kongruens, særlig genus. Grammatikalisering.

 

Undervisnings- og veiledningsområder

Etter at jeg tok til ved ILN, har jeg undervist blant annet

 • NOR 1100 Norsk grammatikk
 • NOR 1107 Sosiolingvistikk, talemålsvariasjon og språkkontakt i Norge (nå nedlagt)
 • NOR 2101/4103 Indre språkhistorie
 • NOR 2111 Morfologi og syntaks
 • NOR 4100 Vitenskapsteori
 • NOR 2119/4119 Grammatikalisering i skandinaviske språk (nå nedlagt)
 • NOR 4174 Morfologi

Her er noen forholdsvis ferske MA-oppgaver jeg har vært veileder på:

* Dette blir sikkert en masteroppgave. En korpusbasert undersøkelse av sikkert som setningsadverbial

* Kor held -a seg lengst, og er han genusmarkør? - Ei undersøking av suffiksbruken på bunden form eintal i oslomålet

* "Jeg pratær sånn som jeg pratær": En folkelingvistisk studie av vikværingers holdninger til dialekt 

* Den nordskandinaviske seg-formen - en analyse av det mediale systemet i norsk og svensk

 

Bakgrunn

Emneord: Språkvitenskap, Nordisk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Norsk språk

Publikasjoner

 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2021). The loss of inflection as grammar complication: Evidence from Mainland Scandinavian. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  38(1), s 111- 150
 • Enger, Hans-Olav (2020). Det gamle Kristiania var nok vakkert, men er Oslo fin eller fint? Om genus ved noen stedsnavnNamn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  37, s 7- 36 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2019). The semantics of Scandinavian pancake constructions. Linguistics.  ISSN 0024-3949.  57(3), s 531- 575 . doi: 10.1515/ling-2019-0008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset & Sameien, Marianne Brodahl (2018). Making sense of grammatical variation in Norwegian, In Antje Dammel; Matthias Eitelmann & Mirjam Schmuck (ed.),  Reorganising Grammatical Variation: Diachronic studies in the retention, redistribution and refunctionalisation of linguistic variants.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201645.  Ch 7.  s 209 - 230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Vocabular Clarity and insular Scandinavian: A response to Ϸorgeirsson. Folia linguistica.  ISSN 0165-4004.  51(3), s 527- 536 . doi: 10.1515/flin-2017-0019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav & Conzett, Philipp (2016). Morfologi, I: Helge Sandøy (red.),  Mønster. Norsk språkhistorie I.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-847-0.  Kapittel 3.  s 213 - 316
 • Enger, Hans-Olav (2013). Inflectional change, 'sound laws' and the autonomy of morphology The case of Scandinavian case and gender reduction. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  30(1), s 1- 26 . doi: 10.1075/dia.30.1.01eng
 • Enger, Hans-Olav & Corbett, Greville G. (2012). Definiteness, Gender, and Hybrids: Evidence from Norwegian Dialects. Journal Of Germanic Linguistics.  ISSN 1470-5427.  24(4), s 287- 324 . doi: 10.1017/S1470542712000098
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve; Lind, Marianne & Enger, Hans-Olav (2011). "Vi skal på kino" : modalverb i norsk med og uten infinitt verb. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 65- 86 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav & Nesset, Tore (2011). Constraints on diachronic development: the Animacy Hierarchy and the Relevance Constraint. Sprachtypologie und Universalienforschung.  ISSN 0942-2919.  64, s 193- 213 . doi: 10.1524/stuf.2011.0015
 • Enger, Hans-Olav (2009). The role of core and non-core semantic rules in gender assignment. Lingua.  ISSN 0024-3841.  119(9), s 1281- 1299 . doi: 10.1016/j.lingua.2009.02.004
 • On the relation between gender and declension: a diachronic perspective from Norwegian. Studies in Language 28 (2004), 51–82.
 • Scandinavian pancake sentences as semantic agreement. Nordic Journal of Linguistics 27 (2004), 5–34.
 • Enger, Hans-Olav (2022). Type frequency is not the only factor that determines productivity, so the Tolerance Principle is not enough. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN 0005-8076. 144(2), s. 161–187. doi: 10.1515/bgsl-2022-0013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav (2022). Kvifor spora etter eit tredje genus held seg der dei gjer - i Oslo og andre stader. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 40(1), s. 57–85. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav; Höder, Steffen & Vindenes, Urd (2021). Old Nordic. I Keydana, Götz; Hock, Wolfgang & Widmer, Paul (Red.), Comparison and Gradation in Indo-European. De Gruyter Mouton. ISSN 9783110537666. doi: 10.1515/9783110641325-011.
 • Sims-Williams, Helen & Enger, Hans-Olav (2021). The loss of inflection as grammar complication: Evidence from Mainland Scandinavian. Diachronica. ISSN 0176-4225. 38(1), s. 111–150. doi: 10.1075/dia.19050.sim. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav (2020). Det gamle Kristiania var nok vakkert, men er Oslo fin eller fint? Om genus ved noen stedsnavn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. 37, s. 7–36. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vindenes, Urd & Enger, Hans-Olav (2020). Det umulige er mulig. I Johannessen, Janne Bondi & Hagen, Kristin (Red.), Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld. Universitetet i Oslo. ISSN 9788291398129. s. 61–75. doi: 10.5617/osla.8168. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav (2019). In defence of morphomic analyses. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics. ISSN 0374-0463. 51(1), s. 31–59. doi: 10.1080/03740463.2019.1594577. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav (2019). Thoughts on morphomes, on a Scandinavian background. I Dammel, Antje & Schallert, Oliver (Red.), Morphological Variation: Theoretical and empirical perspectives. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027262561. s. 159–196. doi: 10.1075/slcs.207.06eng.
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2019). The semantics of Scandinavian pancake constructions. Linguistics. ISSN 0024-3949. 57(3), s. 531–575. doi: 10.1515/ling-2019-0008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset & Sameien, Marianne Brodahl (2018). Making sense of grammatical variation in Norwegian. I Dammel, Antje; Eitelmann, Matthias & Schmuck, Mirjam (Red.), Reorganising Grammatical Variation: Diachronic studies in the retention, redistribution and refunctionalisation of linguistic variants. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027201645. s. 209–230. doi: 10.1075/slcs.203.08sam. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav (2018). Why traces of the feminine survive where they do, in Oslo and Istria: How to circumvent some “troubles with lexemes”. I Bonami, Olivier; Boyé, Gilles; Dal, Georgette; Giraudo, Hélène & Namer, Fiammetta (Red.), The lexeme in descriptive and theoretical morphology. Language Science Press. ISSN 978-3-96110-110-8. s. 235–255. doi: 10.5281/zenodo.1407005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2017). Styrking og svekking av genussemantikk - ei diakron drøfting av (in)animathet ved pannekakesetninger og anaforisk den . Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 43–72. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav (2017). Vocabular Clarity and insular Scandinavian: A response to Ϸorgeirsson. Folia linguistica. ISSN 0165-4004. 51(3), s. 527–536. doi: 10.1515/flin-2017-0019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav & Conzett, Philipp (2016). Morfologi. I Sandøy, Helge (Red.), Mønster. Norsk språkhistorie I. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-847-0. s. 213–316.
 • Enger, Hans-Olav (2016). The No Blur Principle and Faroese conjugation. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN 0005-8076. 138(1), s. 1–29. doi: 10.1515/bgsl-2016-0001.
 • Enger, Hans-Olav (2015). When friends and teachers become hybrids (even more than they were). I Fleischer, Jürg; Rieken, Elisabeth & Widmer, Paul (Red.), Agreement from a diachronic perspective. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-037334-9. s. 215–235. doi: 10.1515/9783110399967-011.
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2014). Scandinavian pancake constructions as a family of constructions. Cognitive Linguistic Studies. ISSN 2213-8722. 1(2), s. 171–196. doi: 10.1075/cogls.1.2.01hau.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Reinforcement in inflection classes. Word Structure. ISSN 1750-1245. 7(2), s. 153–181. doi: 10.3366/word.2014.0064.
 • Enger, Hans-Olav (2013). Morphological theory and grammaticalisation: the role of meaning and local generalisations. Language Sciences. ISSN 0388-0001. 36, s. 18–31. doi: 10.1016/j.langsci.2012.03.017.
 • Enger, Hans-Olav (2013). Vocabular Clarity meets Faroese noun declensions. Folia linguistica. ISSN 0165-4004. 47(2), s. 345–373. doi: 10.1515/flin.2013.014.
 • Enger, Hans-Olav (2013). Andrespråksforskningens relevans for språkvitenskapelig teori. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 29(1), s. 5–27.
 • Enger, Hans-Olav (2013). Scandinavian pancake sentences revisited. Nordic Journal of Linguistics. ISSN 0332-5865. 36(3), s. 275–301. doi: 10.1017/S0332586513000280.
 • Enger, Hans-Olav (2013). Inflectional change, 'sound laws' and the autonomy of morphology The case of Scandinavian case and gender reduction. Diachronica. ISSN 0176-4225. 30(1), s. 1–26. doi: 10.1075/dia.30.1.01eng.
 • Enger, Hans-Olav & Corbett, Greville G. (2012). Definiteness, Gender, and Hybrids: Evidence from Norwegian Dialects. Journal Of Germanic Linguistics. ISSN 1470-5427. 24(4), s. 287–324. doi: 10.1017/S1470542712000098.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Fire kroppsdelssubstantiver og en sammensvergelse. I Theil, Rolf; Schmidt, Tom & Askedal, John Ole (Red.), Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-700-8. s. 94–108.
 • Enger, Hans-Olav & Nesset, Tore (2011). Constraints on diachronic development: the Animacy Hierarchy and the Relevance Constraint. Sprachtypologie und Universalienforschung. ISSN 0942-2919. 64, s. 193–213. doi: 10.1524/stuf.2011.0015.
 • Enger, Hans-Olav (2011). Gender and contact - a Natural Morphology perspective on Scandinavian examples. I Siemund, Peter (Red.), Linguistic Universals and Language Variation. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-023805-1. s. 171–204. doi: 10.1515/9783110238068.171.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve; Lind, Marianne & Enger, Hans-Olav (2011). "Vi skal på kino" : modalverb i norsk med og uten infinitt verb. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 65–86. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enger, Hans-Olav (2011). Nordisk språkvitenskap. I Jørgensen, Jon Gunnar & Vikør, Lars Sigurdsson (Red.), Nordiskfaget - tradisjon og fornying. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-623-0. s. 21–37.
 • Enger, Hans-Olav (2010). Kasusbortfallet enda en gang - og morfologisk teori. I Reinhammar, Maj (Red.), Studier i svenska språkets historia 11: Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23-24 april 2010. Reinhammar, Maj et al.. ISSN 978-91-85352-87-6. s. 9–30.
 • Enger, Hans-Olav (2010). How do words change inflection class? Diachronic evidence from Norwegian. Language Sciences. ISSN 0388-0001. 32, s. 366–379.
 • Enger, Hans-Olav (2010). /æpɽede/ i Gudbrandsdalen - grammatikalisering og homonymiunngåelse? Folkmålsstudier. ISSN 0356-1771. 48, s. 77–95.
 • Enger, Hans-Olav (2010). Partial and competing motivations in gender assignment. Germanistische Linguistik. ISSN 0072-1492. 206-209, s. 673–693.
 • Enger, Hans-Olav (2009). Åse Wetås: Kasusbortfallet i mellomnorsk....Opposisjonsinnlegg ved disputas. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. s. 328–339.
 • Enger, Hans-Olav (2009). The role of core and non-core semantic rules in gender assignment. Lingua. ISSN 0024-3841. 119(9), s. 1281–1299. doi: 10.1016/j.lingua.2009.02.004.
 • Enger, Hans-Olav; Fridell, Staffan & Wetås, Åse (2009). Åse Wetås: Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Dr. art.-disputas ved Universitetet i Oslo, 29. august 2008. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 27(2), s. 328–362.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enger, Hans-Olav & Holmes, Philip (2018). Norwegian: A comprehensive grammar. Routledge. ISBN 978-0-415-83136-9. 550 s.
 • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (2016). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-859-3. 331 s.
 • Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (2012). Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-704-6. 424 s.
 • Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje & Vannebo, Kjell Ivar (2012). Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-681-0. 349 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Enger, Hans-Olav (2022). Samisk påvirkning på skandinavisk grammatikk?
 • Enger, Hans-Olav (2022). NP-internal agreement can be meaningful: Evidence from Norwegian.
 • Enger, Hans-Olav (2022). Adam Horn af Åminne: Från person till person.
 • Enger, Hans-Olav (2021). Multifunctional indexes.
 • Enger, Hans-Olav (2021). Meta-morphomes in Norwegian.
 • Nesset, Tore & Enger, Hans-Olav (2021). Er politiet sikker, sikkert eller sikre? Kongruensmønstre ved kollektive subjekter i norsk .
 • Enger, Hans-Olav (2020). Gode genusstudier. Anmeldelse av Briana van Epps’ avhandling: Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender. Svenska landsmål och svenskt folkliv. ISSN 0347-1837. 143, s. 23–35.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2020). Norske adjektiver er ikke så enkle som før (?).
 • Vindenes, Urd & Enger, Hans-Olav (2019). Umulig eller kanskje bare uvanlig?
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2019). Pannekakekonstruksjonar i skandinavisk.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2019). Loss of inflection in North Germanic adjectives -- or is it?
 • Enger, Hans-Olav (2019). Briana Van Epps: Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender -- with focus on Jamtlandic.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2019). Norske adjektiver er ikke så enkle som de en gang var (?).
 • Sims-Williams, Helen & Enger, Hans-Olav (2019). Loss of inflection in North Germanic adjectives – or is it? .
 • Enger, Hans-Olav (2019). Baerman, Matthew (Ed): The Oxford Handbook of Inflection. Morphology. ISSN 1871-5621. doi: 10.1007/s11525-018-09338-7.
 • Enger, Hans-Olav (2018). Skilnader mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys.
 • Enger, Hans-Olav (2018). Hvorfor holder spor etter etter et bestemt genus seg best der de gjør det? – i Oslo, i Jämtland og Istria .
 • Enger, Hans-Olav & Vindenes, Urd (2018). Det umulige er mulig.
 • Enger, Hans-Olav (2018). Kongruenshierarkiet, grammatikalisering og forklaring.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Tilfeldig? Neppe! Eller kanskje litt... Eller: Hvordan kunne Olav Næs si det han faktisk sier om genus?
 • Enger, Hans-Olav (2017). Why remnants of the feminine survives where they do – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (A possible modification of the Agreement Hierarchy) .
 • Enger, Hans-Olav (2017). Genus og transfer når norsk er andrespråk Opposisjonsinnlegg (andreopponent).
 • Enger, Hans-Olav (2017). Thoughts on morphomes, also in the light of variation.
 • Enger, Hans-Olav (2016). Why feminine agreement survives where it does – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (a possible modification of the Agreement Hierarchy).
 • Enger, Hans-Olav (2016). In defence of autonomous morphology.
 • Enger, Hans-Olav (2016). Til forsvar for autonom morfologi - men hva betyr autonom?
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2016). Den semantiske strukturen til pannekakekonstruksjonar i norsk.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2016). Pannekakesetninger i grammatikaliseringsperspektiv/er .
 • Enger, Hans-Olav (2015). Hvordan kan noen skrive ei lærer, ei venn?
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2015). Pannekakesetninger og grammatikalisering.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2015). Pannekakesetninger og grammatikalisering.
 • Enger, Hans-Olav (2015). Book review: Analogy and morphological change, by David Fertig. Edinburgh University Press. Folia linguistica. ISSN 0165-4004. 49(1), s. 287–292.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle and Faroese verb conjugation.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Cruschina, Silvio, Martin Maiden & John Charles Smith (eds.). 2013. The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Oxford: Oxford University Press. Studies in Language. ISSN 0378-4177. 38(4), s. 995–1004.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Hybrider og kjønn.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøysk verbbøying.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Cruschina, Silvio, Martin Maiden & John Charles Smith (eds.). 2013.The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Studies in Language. ISSN 0378-4177. 38(4).
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøyske verb.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Hybrider og kjønn.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøysk verbbøying.
 • Enger, Hans-Olav (2013). The No Blur Principle (Vocabular Clarity) and Faroese verb conjugation.
 • Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset & Nilsen, Marianne Brodahl (2013). Reorganising grammatical variation in Norwegian.
 • Enger, Hans-Olav (2013). Vocabular Clarity and Faroese conjugation.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Andrespråksforskning og språkvitenskapelig teori.
 • Enger, Hans-Olav (2012). When friends and teachers become hybrids.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Antje Dammel: Konjugationsklassenwandel. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN 0005-8076. 134(2), s. 251–258.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Vocabular Clarity and Faroese Inflection.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Number, definiteness, irregularity: East Norwegian body part nouns.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Nedbygging av kasus i norsk og svensk.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Skilnader mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Scandinavian pancake sentences - again.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Vocabular Clarity and Faroese Inflection.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Conjugation Class Change: Principles of the Ab-, Um- and Expansion verbal-flexible Allomorphy in GErmany Language. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur. ISSN 0005-8076. 134(2), s. 251–257.
 • Enger, Hans-Olav (2011). Pannekakesetninger enda en gang.
 • Enger, Hans-Olav (2011). Pannekakesetninger enda en gang.
 • Enger, Hans-Olav (2011). What happens to inflection classes?
 • Enger, Hans-Olav (2010). What happens to inflection classes?
 • Enger, Hans-Olav (2010). What happens to inflection classes?
 • Enger, Hans-Olav (2009). Comments on Jenny Audring's dissertation "Reinventing pronoun gender".
 • Enger, Hans-Olav (2009). Morphological theory and grammaticalisation: Meaning, local generalisations and frequency.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 17. feb. 2022 09:25

Forskergrupper