Hans-Olav Enger

Professor - Nordisk språk
Bilde av Hans-Olav Enger
English version of this page
Telefon +47 22856092
Rom HW 511
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 5. etasje Niels Henrik Abels vei 36 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser, kompetanseområder

Nordisk språkvitenskap, særlig grammatikk og (indre) språkhistorie.

Morfologi, særlig bøying. Kongruens, særlig genus. Grammatikalisering.

 

Undervisnings- og veiledningsområder

Etter at jeg tok til ved ILN, har jeg undervist blant annet

 • NOR 1100 Norsk grammatikk
 • NOR 1107 Sosiolingvistikk, talemålsvariasjon og språkkontakt i Norge (nå nedlagt)
 • NOR 2101/4103 Indre språkhistorie
 • NOR 2111 Morfologi og syntaks
 • NOR 4100 Vitenskapsteori
 • NOR 2119/4119 Grammatikalisering i skandinaviske språk (nå nedlagt)
 • NOR 4174 Morfologi

Her er noen forholdsvis ferske MA-oppgaver jeg har vært veileder på:

* Dette blir sikkert en masteroppgave. En korpusbasert undersøkelse av sikkert som setningsadverbial

* Kor held -a seg lengst, og er han genusmarkør? - Ei undersøking av suffiksbruken på bunden form eintal i oslomålet

* "Jeg pratær sånn som jeg pratær": En folkelingvistisk studie av vikværingers holdninger til dialekt 

* Den nordskandinaviske seg-formen - en analyse av det mediale systemet i norsk og svensk

 

Bakgrunn

Emneord: Språkvitenskap, Nordisk språk, Grammatikk, Språkhistorie, Norsk språk

Publikasjoner

 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2021). The loss of inflection as grammar complication: Evidence from Mainland Scandinavian. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  38(1), s 111- 150
 • Enger, Hans-Olav (2020). Det gamle Kristiania var nok vakkert, men er Oslo fin eller fint? Om genus ved noen stedsnavnNamn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  37, s 7- 36 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2019). The semantics of Scandinavian pancake constructions. Linguistics.  ISSN 0024-3949.  57(3), s 531- 575 . doi: 10.1515/ling-2019-0008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset & Sameien, Marianne Brodahl (2018). Making sense of grammatical variation in Norwegian, In Antje Dammel; Matthias Eitelmann & Mirjam Schmuck (ed.),  Reorganising Grammatical Variation: Diachronic studies in the retention, redistribution and refunctionalisation of linguistic variants.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201645.  Ch 7.  s 209 - 230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Vocabular Clarity and insular Scandinavian: A response to Ϸorgeirsson. Folia linguistica.  ISSN 0165-4004.  51(3), s 527- 536 . doi: 10.1515/flin-2017-0019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav & Conzett, Philipp (2016). Morfologi, I: Helge Sandøy (red.),  Mønster. Norsk språkhistorie I.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-847-0.  Kapittel 3.  s 213 - 316
 • Enger, Hans-Olav (2013). Inflectional change, 'sound laws' and the autonomy of morphology The case of Scandinavian case and gender reduction. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  30(1), s 1- 26 . doi: 10.1075/dia.30.1.01eng
 • Enger, Hans-Olav & Corbett, Greville G. (2012). Definiteness, Gender, and Hybrids: Evidence from Norwegian Dialects. Journal Of Germanic Linguistics.  ISSN 1470-5427.  24(4), s 287- 324 . doi: 10.1017/S1470542712000098
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve; Lind, Marianne & Enger, Hans-Olav (2011). "Vi skal på kino" : modalverb i norsk med og uten infinitt verb. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 65- 86 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav & Nesset, Tore (2011). Constraints on diachronic development: the Animacy Hierarchy and the Relevance Constraint. Sprachtypologie und Universalienforschung.  ISSN 0942-2919.  64, s 193- 213 . doi: 10.1524/stuf.2011.0015
 • Enger, Hans-Olav (2009). The role of core and non-core semantic rules in gender assignment. Lingua.  ISSN 0024-3841.  119(9), s 1281- 1299 . doi: 10.1016/j.lingua.2009.02.004
 • On the relation between gender and declension: a diachronic perspective from Norwegian. Studies in Language 28 (2004), 51–82.
 • Scandinavian pancake sentences as semantic agreement. Nordic Journal of Linguistics 27 (2004), 5–34.
 • Enger, Hans-Olav; Höder, Steffen & Vindenes, Urd (2021). Old Nordic, In Götz Keydana; Wolfgang Hock & Paul Widmer (ed.),  Comparison and Gradation in Indo-European.  De Gruyter Mouton.  ISBN 9783110537666.  Ch 11.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2021). The loss of inflection as grammar complication: Evidence from Mainland Scandinavian. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  38(1), s 111- 150
 • Enger, Hans-Olav (2020). Det gamle Kristiania var nok vakkert, men er Oslo fin eller fint? Om genus ved noen stedsnavn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking.  ISSN 0800-4684.  37, s 7- 36 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vindenes, Urd & Enger, Hans-Olav (2020). Det umulige er mulig, I: Janne Bondi Johannessen & Kristin Hagen (red.),  Leksikografi og korpus. En hyllest til Ruth Vatvedt Fjeld.  Universitetet i Oslo.  ISBN 9788291398129.  Artikkel.  s 61 - 75 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enger, Hans-Olav (2019). In defence of morphomic analyses. Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics.  ISSN 0374-0463.  51(1), s 31- 59 . doi: 10.1080/03740463.2019.1594577 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav (2019). Thoughts on morphomes, on a Scandinavian background, In Antje Dammel & Oliver Schallert (ed.),  Morphological Variation: Theoretical and empirical perspectives.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027262561.  Kapittel.  s 159 - 196
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2019). The semantics of Scandinavian pancake constructions. Linguistics.  ISSN 0024-3949.  57(3), s 531- 575 . doi: 10.1515/ling-2019-0008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav (2018). Why traces of the feminine survive where they do, in Oslo and Istria: How to circumvent some “troubles with lexemes”, In Olivier Bonami; Gilles Boyé; Georgette Dal; Hélène Giraudo & Fiammetta Namer (ed.),  The lexeme in descriptive and theoretical morphology.  Language Science Press.  ISBN 978-3-96110-110-8.  Chapter 10.  s 235 - 255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset & Sameien, Marianne Brodahl (2018). Making sense of grammatical variation in Norwegian, In Antje Dammel; Matthias Eitelmann & Mirjam Schmuck (ed.),  Reorganising Grammatical Variation: Diachronic studies in the retention, redistribution and refunctionalisation of linguistic variants.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027201645.  Ch 7.  s 209 - 230 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Vocabular Clarity and insular Scandinavian: A response to Ϸorgeirsson. Folia linguistica.  ISSN 0165-4004.  51(3), s 527- 536 . doi: 10.1515/flin-2017-0019 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2017). Styrking og svekking av genussemantikk - ei diakron drøfting av (in)animathet ved pannekakesetninger og anaforisk den. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 43- 72 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav (2016). The No Blur Principle and Faroese conjugation. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur.  ISSN 0005-8076.  138(1), s 1- 29 . doi: 10.1515/bgsl-2016-0001 Vis sammendrag
 • Enger, Hans-Olav & Conzett, Philipp (2016). Morfologi, I: Helge Sandøy (red.),  Mønster. Norsk språkhistorie I.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-847-0.  Kapittel 3.  s 213 - 316
 • Enger, Hans-Olav (2015). When friends and teachers become hybrids (even more than they were), In Jürg Fleischer; Elisabeth Rieken & Paul Widmer (ed.),  Agreement from a diachronic perspective.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-037334-9.  (Part 3: Mismatch constellations and resolution contexts).  s 215 - 235
 • Enger, Hans-Olav (2014). Reinforcement in inflection classes. Word Structure.  ISSN 1750-1245.  7(2), s 153- 181 . doi: 10.3366/word.2014.0064 Vis sammendrag
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2014). Scandinavian pancake constructions as a family of constructions. Cognitive Linguistic Studies.  ISSN 2213-8722.  1(2), s 171- 196 . doi: 10.1075/cogls.1.2.01hau
 • Enger, Hans-Olav (2013). Andrespråksforskningens relevans for språkvitenskapelig teori. NOA - Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  29(1), s 5- 27
 • Enger, Hans-Olav (2013). Inflectional change, 'sound laws' and the autonomy of morphology The case of Scandinavian case and gender reduction. Diachronica.  ISSN 0176-4225.  30(1), s 1- 26 . doi: 10.1075/dia.30.1.01eng
 • Enger, Hans-Olav (2013). Morphological theory and grammaticalisation: the role of meaning and local generalisations. Language Sciences.  ISSN 0388-0001.  36, s 18- 31 . doi: 10.1016/j.langsci.2012.03.017
 • Enger, Hans-Olav (2013). Scandinavian pancake sentences revisited. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  36(3), s 275- 301 . doi: 10.1017/S0332586513000280 Vis sammendrag
 • Enger, Hans-Olav (2013). Vocabular Clarity meets Faroese noun declensions. Folia linguistica.  ISSN 0165-4004.  47(2), s 345- 373 . doi: 10.1515/flin.2013.014 Vis sammendrag
 • Enger, Hans-Olav (2012). Fire kroppsdelssubstantiver og en sammensvergelse, I: Rolf Theil; Tom Schmidt & John Ole Askedal (red.),  Germansk filologi og norske ord. Festskrift til Harald Bjorvand på 70-årsdagen den 30. juli 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-700-8.  (kapittel 6).  s 94 - 108
 • Enger, Hans-Olav & Corbett, Greville G. (2012). Definiteness, Gender, and Hybrids: Evidence from Norwegian Dialects. Journal Of Germanic Linguistics.  ISSN 1470-5427.  24(4), s 287- 324 . doi: 10.1017/S1470542712000098
 • Enger, Hans-Olav (2011). Gender and contact - a Natural Morphology perspective on Scandinavian examples, In Peter Siemund (ed.),  Linguistic Universals and Language Variation.  De Gruyter Mouton.  ISBN 978-3-11-023805-1.  Part 2 Contact-induced variation.  s 171 - 204
 • Enger, Hans-Olav (2011). Nordisk språkvitenskap, I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars Sigurdsson Vikør (red.),  Nordiskfaget - tradisjon og fornying.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-623-0.  Del I Faget.  s 21 - 37
 • Enger, Hans-Olav & Nesset, Tore (2011). Constraints on diachronic development: the Animacy Hierarchy and the Relevance Constraint. Sprachtypologie und Universalienforschung.  ISSN 0942-2919.  64, s 193- 213 . doi: 10.1524/stuf.2011.0015
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve; Lind, Marianne & Enger, Hans-Olav (2011). "Vi skal på kino" : modalverb i norsk med og uten infinitt verb. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 65- 86 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Enger, Hans-Olav (2010). How do words change inflection class? Diachronic evidence from Norwegian. Language Sciences.  ISSN 0388-0001.  32, s 366- 379
 • Enger, Hans-Olav (2010). Kasusbortfallet enda en gang - og morfologisk teori, I: Maj Reinhammar (red.),  Studier i svenska språkets historia 11: Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23-24 april 2010.  Reinhammar, Maj et al..  ISBN 978-91-85352-87-6.  kapittel.  s 9 - 30
 • Enger, Hans-Olav (2010). Partial and competing motivations in gender assignment. Germanistische Linguistik.  ISSN 0072-1492.  206-209, s 673- 693
 • Enger, Hans-Olav (2010). /æpɽede/ i Gudbrandsdalen - grammatikalisering og homonymiunngåelse?. Folkmålsstudier.  ISSN 0356-1771.  48, s 77- 95
 • Enger, Hans-Olav (2009). The role of core and non-core semantic rules in gender assignment. Lingua.  ISSN 0024-3841.  119(9), s 1281- 1299 . doi: 10.1016/j.lingua.2009.02.004
 • Enger, Hans-Olav (2009). Åse Wetås: Kasusbortfallet i mellomnorsk....Opposisjonsinnlegg ved disputas. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  s 328- 339
 • Enger, Hans-Olav; Fridell, Staffan & Wetås, Åse (2009). Åse Wetås: Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Dr. art.-disputas ved Universitetet i Oslo, 29. august 2008. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  27(2), s 328- 362
 • Enger, Hans-Olav (2008). Unitary Base Hypothesis og norsk avledningsmorfologi. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Enger, Hans-Olav & Holmes, Philip (2018). Norwegian: A comprehensive grammar. Routledge.  ISBN 978-0-415-83136-9.  550 s.
 • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (red.) (2016). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  331 s.
 • Enger, Hans-Olav; Faarlund, Jan Terje & Vannebo, Kjell Ivar (red.) (2012). Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  349 s.
 • Røyneland, Unn & Enger, Hans-Olav (red.) (2012). Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  424 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nesset, Tore & Enger, Hans-Olav (2021). Er politiet sikker, sikkert eller sikre? Kongruensmønstre ved kollektive subjekter i norsk.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2020). Norske adjektiver er ikke så enkle som før (?).
 • Enger, Hans-Olav (2019). Baerman, Matthew (Ed): The Oxford Handbook of Inflection. Morphology.  ISSN 1871-5621. . doi: 10.1007/s11525-018-09338-7
 • Enger, Hans-Olav (2019). Briana Van Epps: Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender -- with focus on Jamtlandic.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2019). Pannekakekonstruksjonar i skandinavisk.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2019). Loss of inflection in North Germanic adjectives -- or is it?.
 • Enger, Hans-Olav & Sims-Williams, Helen (2019). Norske adjektiver er ikke så enkle som de en gang var (?).
 • Sims-Williams, Helen & Enger, Hans-Olav (2019). Loss of inflection in North Germanic adjectives – or is it?.
 • Vindenes, Urd & Enger, Hans-Olav (2019). Umulig eller kanskje bare uvanlig?.
 • Enger, Hans-Olav (2018). Hvorfor holder spor etter etter et bestemt genus seg best der de gjør det? – i Oslo, i Jämtland og Istria.
 • Enger, Hans-Olav (2018). Kongruenshierarkiet, grammatikalisering og forklaring.
 • Enger, Hans-Olav (2018). Skilnader mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys.
 • Enger, Hans-Olav & Vindenes, Urd (2018). Det umulige er mulig.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Genus og transfer når norsk er andrespråk Opposisjonsinnlegg (andreopponent).
 • Enger, Hans-Olav (2017). Thoughts on morphomes, also in the light of variation.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Tilfeldig? Neppe! Eller kanskje litt... Eller: Hvordan kunne Olav Næs si det han faktisk sier om genus?.
 • Enger, Hans-Olav (2017). Why remnants of the feminine survives where they do – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (A possible modification of the Agreement Hierarchy).
 • Enger, Hans-Olav (2016). In defence of autonomous morphology.
 • Enger, Hans-Olav (2016). Til forsvar for autonom morfologi - men hva betyr autonom?.
 • Enger, Hans-Olav (2016). Why feminine agreement survives where it does – in Oslo Norwegian and Istro-Romanian (a possible modification of the Agreement Hierarchy).
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2016). Pannekakesetninger i grammatikaliseringsperspektiv/er.
 • Haugen, Tor Arne & Enger, Hans-Olav (2016). Den semantiske strukturen til pannekakekonstruksjonar i norsk.
 • Enger, Hans-Olav (2015). Book review: Analogy and morphological change, by David Fertig. Edinburgh University Press. Folia linguistica.  ISSN 0165-4004.  49(1), s 287- 292
 • Enger, Hans-Olav (2015). Hvordan kan noen skrive ei lærer, ei venn?.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2015). Pannekakesetninger og grammatikalisering.
 • Enger, Hans-Olav & Haugen, Tor Arne (2015). Pannekakesetninger og grammatikalisering.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Cruschina, Silvio, Martin Maiden & John Charles Smith (eds.). 2013. The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Oxford: Oxford University Press. Studies in Language.  ISSN 0378-4177.  38(4), s 995- 1004
 • Enger, Hans-Olav (2014). Cruschina, Silvio, Martin Maiden & John Charles Smith (eds.). 2013.The Boundaries of Pure Morphology: Diachronic and Synchronic Perspectives. Studies in Language.  ISSN 0378-4177.  38(4)
 • Enger, Hans-Olav (2014). Hybrider og kjønn.
 • Enger, Hans-Olav (2014). Hybrider og kjønn.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle and Faroese verb conjugation.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøysk verbbøying.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøysk verbbøying.
 • Enger, Hans-Olav (2014). No Blur Principle og færøyske verb.
 • Enger, Hans-Olav (2013). The No Blur Principle (Vocabular Clarity) and Faroese verb conjugation.
 • Enger, Hans-Olav (2013). Vocabular Clarity and Faroese conjugation.
 • Enger, Hans-Olav; Spilling, Eivor Finset & Nilsen, Marianne Brodahl (2013). Reorganising grammatical variation in Norwegian.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Andrespråksforskning og språkvitenskapelig teori.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Antje Dammel: Konjugationsklassenwandel. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur.  ISSN 0005-8076.  134(2), s 251- 258
 • Enger, Hans-Olav (2012). Conjugation Class Change: Principles of the Ab-, Um- and Expansion verbal-flexible Allomorphy in GErmany Language. Beiträge zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur.  ISSN 0005-8076.  134(2), s 251- 257
 • Enger, Hans-Olav (2012). Nedbygging av kasus i norsk og svensk.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Number, definiteness, irregularity: East Norwegian body part nouns.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Scandinavian pancake sentences - again.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Skilnader mellom norsk og svensk i språkhistorisk lys.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Vocabular Clarity and Faroese Inflection.
 • Enger, Hans-Olav (2012). Vocabular Clarity and Faroese Inflection.
 • Enger, Hans-Olav (2012). When friends and teachers become hybrids.
 • Enger, Hans-Olav (2011). Pannekakesetninger enda en gang.
 • Enger, Hans-Olav (2011). Pannekakesetninger enda en gang.
 • Enger, Hans-Olav (2011). What happens to inflection classes?.
 • Enger, Hans-Olav (2010). What happens to inflection classes?.
 • Enger, Hans-Olav (2010). What happens to inflection classes?.
 • Enger, Hans-Olav (2009). Comments on Jenny Audring's dissertation "Reinventing pronoun gender".
 • Enger, Hans-Olav (2009). Kasusbortfall enda en gang - og morfologisk teori.
 • Enger, Hans-Olav (2009). Morphological theory and grammaticalisation: Meaning, local generalisations and frequency.
 • Enger, Hans-Olav (2009). Sound change, inflectional change and the autonomy of morphology.
 • Enger, Hans-Olav (2008). How do words change inflection class? The case of Norwegian. Vis sammendrag
 • Enger, Hans-Olav (2008). Rabb, Viveca: Genuskongruens på reträtt. Folkmålsstudier.  ISSN 0356-1771.  46, s 99- 104
 • Enger, Hans-Olav (2008). Rabb, Viveca: Genuskongruens på reträtt: Variation i nominalfrasen i Kvevlax-dialekten. Folkmålsstudier.  ISSN 0356-1771.  46, s 99- 103
 • Enger, Hans-Olav (2008). Sture Ureland (red.): Studies in Eurolinguistics. Bd. 1 og 2. Berlin: Logos Verlag, 2005. 400 og 630 + 12 s. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  26(1), s 73- 79 Vis sammendrag
 • Enger, Hans-Olav (2008). Svein Lie: Norsk morfologi. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  26(2), s 87- 94

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 20. apr. 2021 08:59

Forskergrupper