Personer med emneord «Geologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Aagaard, Per Professor emeritus +47 22856644 +47 41651182 per.aagaard@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Geokjemi, CO2-lagring, Grunnvann, NCCS - FME
Alve, Elisabeth Professor +47 22857333 elisabeth.alve@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Andersen, Torgeir Bjørge Professor emeritus +47-95120453 (mob) t.b.andersen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Andresen, Arild Professor emeritus +47 22856689 arild.andresen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk
Austrheim, Håkon Olaf +47 22856485 h.o.austrheim@geo.uio.no Geologi, Metamorf petrologi, Miljøgeologi
Birkeland, Anne Førstelektor +47 22851797 +47 95113562 (mob) anne.birkeland@nhm.uio.no Museumslektor, Geologi, Museumspedagogikk, Forskningsformidling, Utstillinger, Etter- og videreutdanning (EVU)
Bjørklund, Kjell Rasmus Professor emeritus k.r.bjorklund@nhm.uio.no Taksonomi, Mikropaleontologi, Zoogeografi, Paleoøkologi, Miocen, Paleoseanografi, Radiolaria, Biostratigrafi, Pliocen, Stratigrafi, Holocen, Paleogen, Database for radiolarier, Eocen, Kvartær, Paleocen, Neogen, Oligocen, Pleistocen, Geologi
Bjørlykke, Knut Professor emeritus knut.bjorlykke@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Diagenese, Kompaksjon, Reservoargeologi
Braathen, Alvar Professor +47 22856664 alvar.braathen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Grunnvann, Petroleumgeologi, CO2-lagring
Castro, Nélia Senioringeniør +47 22851641 nelia.castro@nhm.uio.no Geologi, petrografi
Corfu, Fernando Professor emeritus +47 22856680 fernando.corfu@geo.uio.no Geologi, Mineralogi, Geokjemi, Geokronologi, Isotop geologi
Dale, Barrie Professor emeritus barrie.dale@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Palynologi, Stratigrafi
Dypvik, Henning Professor emeritus +47 22856659 henning.dypvik@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Nedslagskratre
Engelschiøn, Victoria Sjøholt Stipendiat +47 22851886 v.s.engelschion@nhm.uio.no Paleontologi, Geologi, Sedimentologi, Fossiler, Svalbard, Trias
Erambert, Muriel Marie Laure Senioringeniør +47 22856687 m.m.l.erambert@geo.uio.no Elektronmikrosonde, Metamorf petrologi, Geologi
Friis, Henrik Førsteamanuensis +47 22851622 henrik.friis@nhm.uio.no Alkaline forekomster, Luminescens, Deskriptiv mineralogi, Geologi, Krystalkjemi, Krystallografi, Beryllium, Sjeldne jordarter (REE)
Gabrielsen, Roy Helge Professor +47 22856600 r.h.gabrielsen@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Tektonikk, Petroleumsgeologi, Bassenganalyse, CO2-lagring, Energi
Haines, Emma Michie Postdoktor e.m.haines@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, CO2-lagring, Petroleumsgeologi
Hammer, Øyvind Professor +47-22851658 oyvind.hammer@nhm.uio.no Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Norsk sokkel, Kambrium, Ordovicium, Jura, Pleistocen, Holocen, Dataanalyse
Hellevang, Helge Professor +47 22857026 +47 90613526 helge.hellevang@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring, Mineral kinetikk, Gass-væske-mineral reaksjoner
Hess, Silvia Senioringeniør +47 48101157 (mob) silvia.hess@geo.uio.no Geologi, Miljøgeologi, Mikropaleontologi, Stratigrafi, Bentiske foraminiferer
Hestmark, Geir Professor +47 22854581 geir.hestmark@ibv.uio.no Økologi, Evolusjon, Biodiversitet, Bevaringsbiologi, Sopp, Lav, Geologi, Vitenskapshistorie, Vitenskapsfilosofi
Jahren, Jens Sigurd Professor +47 22856611 j.s.jahren@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Kompaksjon, Diagenese
Karlsen, Dag Arild Professor +47 22854147 +47 90034342 (mob) d.a.karlsen@geo.uio.no Geologi, Petroleumsgeologi, Organisk geokjemi, Petroleumssystemer
Kürschner, Wolfram Michael Professor +47 22856672 w.m.kurschner@geo.uio.no Geologi, Palynologi, Stratigrafi, Mikropaleontologi
Mair, Karen Professor +47 22856048 karen.mair@geo.uio.no Geologi, Geomekanikk, Geofarer
Midtkandal, Ivar Førsteamanuensis +47 22854011 ivar.midtkandal@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Sekvensstrategrafi, Tektonikk, Planetærgeologi, Petroleumsgeologi
Müller, Axel Professor +47-22851689 a.b.mueller@nhm.uio.no Geologi, Petrologi
Naguib, Nefissa Professor 22857560 91710778 (mob) +4791710778 nefissan@sai.uio.no Globalisering, historie, Identitet, Kjønn, Kultur/Natur, Geologi, Mat, Migrasjon, Humanitarismen, Middelhavet, Norge, Brasil
Nagy, Jenø Professor emeritus +47 22856648 jeno.nagy@geo.uio.no Geologi, Mikropaleontologi, Biostratigrafi, Foraminifer taxonomi, Paleoøkologi, Sekvensstrategrafi
Nakrem, Hans Arne Professor 92463785 Geologi, Paleontologi, Stratigrafi, Paleoøkologi, Svalbard, Oslofeltet, Ordovicium, Silur, Karbon, Perm, Trias, Jura, Paleontologiske samlinger, Paleontologiske databaser, Bryozoer, Conodonter
Nystuen, Johan Petter Professor emeritus +47 22856665 nystuen@geo.uio.no Geologi, Sedimentologi, Petroleumsgeologi, Reservoargeologi, Sekvensstrategrafi
Osmond, Johnathon Stipendiat johnathon.osmond@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi, Petroleum geology, CO2-lagring
Pozer, Edina Univ.bibliotekar +47 47057500 (mob) edina.pozer@geo.uio.no Geologi, Geokronologi
Renard, François Professor +47 22857740 francois.renard@geo.uio.no Geologi, Geofysikk, Geokjemi, Remote sensing, Geofarer, Hydrogeologi, Gemekanikk, Miljøgeologi, Materialvitenskap og -teknologi
Riber, Lars Forsker lars.riber@geo.uio.no Geologi
Schmid, Daniel Førstelektor +47 22856491 daniel.schmid@geo.uio.no Geologi, Strukturgeologi
Sundal, Anja Forsker anja.sundal@geo.uio.no Geologi, Geokjemi, CO2-lagring
Tsikalas, Filippos Professor II filippos.tsikalas@geo.uio.no Geofysikk, Geologi