Christopher Stephen Siwicki

Bilde av Christopher Stephen Siwicki
English version of this page
Telefon +447982234482
Brukernavn
Besøksadresse Viale Trenta Aprile 33 00153 Roma
Postadresse Viale Trenta Aprile 33 00153 Roma

Faglige interesser

Jeg er opptatt av klassisk arkitektur i byen Roma, hvordan mennesker oppfattet bygninger og byggevirksomhet i antikken, og kulturell identitet knyttet til fysiske bygninger. Min forskning fokuserer på arkitektur som kulturelt fenomen, og jeg ser spesielt på fire sammenflettede temaer: oppfatning av arkitektur og arkitekter i antikken, hvordan kulturell identitet kom til uttrykk i bygninger, konflikten om det offentlige rom i byer, og holdningen til materiell arv i fortiden.

I stedet for å studere de tekniske sider ved byggeprosessen, ønsker jeg å undersøke nye sider ved arkitekturens plass, og dens verdi i samfunnet. Jeg er ikke bare interessert i hvordan byggverk ble til, men hva folk som stod utenfor byggeprosessen mente om disse byggverkene. Min tilnærming er flerfaglig: både antikk litteratur og materiell kultur er nyttige verktøy for å undersøke disse spørsmålene. Jeg ønsker å samarbeide bredt, også med forskere innen arkitektur og kulturarv.

Mitt forskningsprosjekt ved Det norske institutt, ‘The Dark Side of Monuments’ ser på byggeaktivitet og byutvikling i antikkens Roma fra det 2. århundre f. Kr. til det 3. århundre e. Kr, og hvilke innvendinger dette ble møtt med i befolkningen. Det stiller spørsmål om  offentlige monumentale arbeider nødvendigvis kom alle til gode, slik den gjengse oppfatning er. Jeg forsøker å forstå motstand mot byggevirksomheten, og konsekvensene for de som tapte ved oppføring av nye byggverk.

Undervisning

Roma - sted og symbol (ROMA2020)

Bakgrunn

Før jeg startet på Det norske institutt i Roma var jeg Grete Sondheimer Fellow ved The Warburg Institute i London med prosjektet Who built Rome’s monuments? A comparative approach to architectural authorship in Ancient and Early Modern Italy. Jeg har også vært Rome Fellow ved British School at Rome med prosjektet What's Greek about Roman architecture? Building identity in the Roman empire. Jeg har undervist ved Department of Classics ved John Cabot University (Rome), Department of Classics and Ancient History ved University of Exeter (UK), hvor jeg også tok min PhD, og ved School of Architecture ved University of Lincoln (UK).

Samarbeid

Medlem av Circolo Gianicolense

Emneord: Arkeologi, Klassisk arkeologi, Arkitektur, Antikken, Kulturhistorie

Publikasjoner

Books

Architectural Restoration and Heritage in Imperial Rome, 2019, Oxford University Press: Oxford Studies in Ancient Culture and Representation Series. This book examines how historic buildings were treated in ancient Rome and the attitudes that lay behind this. It is the first monograph-length study of the concept of built heritage in ancient thought, presenting new ways of understanding how historical associations were invested in buildings in antiquity, and challenging ideas that heritage is a purely modern phenomenon.

Chapters, Articles, Reviews

The Roman Cult of Hercules, in Ogden D. (ed) The Oxford Handbook to Heracles, Oxford, forthcoming.

Architectural Criticism in the Roman World and the Limits of Literary Interaction, in König, A., Langlands R., and Uden J. (eds) Literature and Culture in the Roman Empire, 96-235, Cambridge. 2020: 247-268

Notes from Rome 2018-2019, The Papers of the British School at Rome 87 2019: 309-316 (co-author with Amanda Claridge).

Defining Rome’s PantheumJournal of Ancient History 7.2: 269-315, 2019.

Roman Architects and the Struggle for Fame in an Unequal Society, in Damon C. and Pieper C. (eds) Eris vs. aemulatio: Competition in Classical Antiquity, Leiden (Brill: Mnemosyne Supplement), 2018: 208-229.

The Restoration of the Hut of Romulus, in Emmons P., Hendrix J., and Lomholt J. (eds)   The Cultural Role of Architecture: Contemporary and Historical Perspectives, Routledge, 2012: 18-26.

(Review) A. Carandini (ed), The Atlas of Ancient Rome: Biography and Portraits of the CityJournal of Roman Studies 2019: 315-16

(Review) J. D. Evans (ed), A Companion to the Archaeology of the Roman RepublicJournal of Roman Studies, 2014: 250-51.

I have also contributed articles on the ancient world to History TodayLondon Review of BooksArt&Object, and Pegasus (Exeter).

 • Siwicki, Christopher Stephen (2020). Architectural Restoration and Heritage in Imperial Rome. Oxford University Press.  ISBN 9780198848578.  320 s.
 • Siwicki, Christopher (2020). Architectural Criticism in the Roman World and the Limits of Literary Interaction, In Rebecca Langlands; Alice König & James Uden (ed.),  Literature and Culture in the Roman Empire, 96-235: Cross-Cultural Interactions.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108493932.  Chapter 11.  s 247 - 268
 • Siwicki, Christopher (2020). Bring Looted Etruscan Art Home (exhibition review). Art & Object.
 • Siwicki, Christopher (2020). Fascist Archeology in Mussolini’s Rome. Art & Object.
 • Siwicki, Christopher (2020). Finding Wonderful Things: What the media missed while covering the discovery of two statues in Rome. History Today.  ISSN 0018-2753.  70(4)
 • Siwicki, Christopher (2020). Moving Ancient Egyptian Obelisks. Art & Object.
 • Siwicki, Christopher (2020). Opposition to Public Building in the Ancient World.
 • Siwicki, Christopher (2020). Piranesi’s Visions of Rome (exhibition review). Art & Object.
 • Siwicki, Christopher (2020). Roman Aqueducts: An Overlooked Ancient Wonder. Art & Object.
 • Siwicki, Christopher (2020). Roman letters: discoveries and exhibitions in the Eternal City. The Norwegian Institute in Rome Online.
 • Siwicki, Christopher (2020). Rome’s Torlonia Marbles Go on View After Seven Decades (exhibition review). Art & Object.
 • Siwicki, Christopher (2020). Uncovering the History Behind the Myth of Troy. Art & Object.
 • Siwicki, Christopher (2020). Who built Rome's monuments? A comparative approach to architectural authorship in Ancient and Early Modern Italy.
 • Siwicki, Christopher & Pileberg, Silje (2020, 09. november). Who lost when the ancient wonders of Rome were built?. [Internett].  https://partner.sciencenorway.no/university-of-oslo/who-lost.
Publisert 12. aug. 2020 09:51 - Sist endret 8. mars 2021 14:05