Christopher Stephen Siwicki

Bilde av Christopher Stephen Siwicki
English version of this page
Telefon +447982234482
Brukernavn
Besøksadresse Viale Trenta Aprile 33 00153 Roma
Postadresse Viale Trenta Aprile 33 00153 Roma

Faglige interesser

Jeg er opptatt av klassisk arkitektur i byen Roma, hvordan mennesker oppfattet bygninger og byggevirksomhet i antikken, og kulturell identitet knyttet til fysiske bygninger. Min forskning fokuserer på arkitektur som kulturelt fenomen, og jeg ser spesielt på fire sammenflettede temaer: oppfatning av arkitektur og arkitekter i antikken, hvordan kulturell identitet kom til uttrykk i bygninger, konflikten om det offentlige rom i byer, og holdningen til materiell arv i fortiden.

I stedet for å studere de tekniske sider ved byggeprosessen, ønsker jeg å undersøke nye sider ved arkitekturens plass, og dens verdi i samfunnet. Jeg er ikke bare interessert i hvordan byggverk ble til, men hva folk som stod utenfor byggeprosessen mente om disse byggverkene. Min tilnærming er flerfaglig: både antikk litteratur og materiell kultur er nyttige verktøy for å undersøke disse spørsmålene. Jeg ønsker å samarbeide bredt, også med forskere innen arkitektur og kulturarv.

Mitt forskningsprosjekt ved Det norske institutt, ‘The Dark Side of Monuments’ ser på byggeaktivitet og byutvikling i antikkens Roma fra det 2. århundre f. Kr. til det 3. århundre e. Kr, og hvilke innvendinger dette ble møtt med i befolkningen. Det stiller spørsmål om  offentlige monumentale arbeider nødvendigvis kom alle til gode, slik den gjengse oppfatning er. Jeg forsøker å forstå motstand mot byggevirksomheten, og konsekvensene for de som tapte ved oppføring av nye byggverk.

Undervisning

Roma - sted og symbol (ROMA2020)

Bakgrunn

Før jeg startet på Det norske institutt i Roma var jeg Grete Sondheimer Fellow ved The Warburg Institute i London med prosjektet Who built Rome’s monuments? A comparative approach to architectural authorship in Ancient and Early Modern Italy. Jeg har også vært Rome Fellow ved British School at Rome med prosjektet What's Greek about Roman architecture? Building identity in the Roman empire. Jeg har undervist ved Department of Classics ved John Cabot University (Rome), Department of Classics and Ancient History ved University of Exeter (UK), hvor jeg også tok min PhD, og ved School of Architecture ved University of Lincoln (UK).

Samarbeid

Medlem av Circolo Gianicolense

Emneord: Arkeologi, Klassisk arkeologi, Arkitektur, Antikken, Kulturhistorie
Publisert 12. aug. 2020 09:51 - Sist endret 8. mars 2021 14:05