English version of this page

Tjenester og verktøy

Bibliotek

Instituttet har et eget biblioteket med en stor boksamling og fotoarkiv.

IT-tjenester

Instituttet har en PC-stue og trådløst nettverk tilgjengelig for studenter og forskere.

Innbetaling til DNIR

IT- og AV-tjenester ved Det humanistiske fakultet

Få hjelp med programmer, e-post, med mer.