IT-tilbud

Instituttet disponerer en PC-stue med 3 datamaskiner og har ellers trådløst nett.

PC, skrivere og kopimaskin

I instituttets PC-stue er 2 av maskinene tilknyttet UiO-nettet, og krever pålogging med UiO-brukernavn og passord. Disse er tilkoblet skriver/kopimaskin/scanner "Monteverde".  Skriver i kontoretasjen heter "Forum". Hver bruker må legge til skriver på sin profil. Dette gjøres slik: trykk på startknappen og skriv \\remus\monteverde i feltet og klikk enter.

På UiO-maskinene er det tilbud om programkiosk (https://kiosk.uio.no for Windows og https://view.uio.no for Linux, macOS og Windows). Maskinen til høyre for inngangsdøren i PC-stue har gjestepålogging og er ikke tilkoblet skriver. Biblioteket har også en gjeste-PC (utenfor bibliotekarens kontor) som kan brukes til bibliografiske søk og til utskrift for eksterne brukere.

Trådløst nett

Trådløst på DNIRInstituttet tilbyr eduroam, for konfigurasjon og bruk, kontakt IT-ansvarlig på din hjemmeinstitusjon. 

For seminarer og konferanser tilbys et eget konferansenett. Nettverksnøkkel fås ved henvendelse i administrasjonen. Det er god trådløs nettilgang i biblioteket. For korttidsopphold kan det gis gjestekontoer av administrasjonen. Disse gir kun tilgang til det trådløse nettet.

Brukere fra andre universiteter

Brukere som er tilknyttet andre universiteter, som ikke skal følge undervisning og skal ha et opphold på instituttet på over 2 ukers varighet, kan kontakte administrasjonen for søknad om UiO IT-gjestekonto. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta noe tid, og oppfordrer derfor om å søke via epost til Mona Johansen (m.e.johansen@roma.uio.no) i forkant av opphold ved instituttet.

Publisert 10. juni 2010 12:53 - Sist endret 19. sep. 2019 15:04