English version of this page

Forskning

Ornamenter på en søyle, med bygg i bakgrunnen

Instituttet legger til rette for møter mellom forskere og studenter fra de humanistiske fagene ved Universitetet i Oslo og andre læresteder. Instituttet er en katalysator for samarbeid mellom de skandinaviske, italienske og internasjonale forskerfelleskapene.

Instituttes oppgaver er å:

  • Ta vare på nettverk med italienske og internasjonale institusjoner.
  • Starte og støtte forskning innen det humanistiske fagfeltet, slik det er representert ved UiO og våre andre samarbeidsinstitusjoner i Norge.
  • Legge til rette for at norske forskere kan benytte seg av de rike forskningsressursene som er i Roma
  • Være en del av de internasjonale forskningsmiljøene i Roma.

Stipend til yngre forskere

Yngre forskere kan søke stipend til forskningsopphold.
Søknadsfrister 15. mars og 15. oktober. 

Forskerleilighet

Forskere ved partnerinstitusjonene, som skal være i Roma på lengre opphold, kan søke om å bo vederlagsfritt i instituttets sokkeletasje.

Forskningsprosjekter

Prosjektene våre dreier seg om:

  • Mobilitet og kunnskapsutvekslinger fra forhistorien til antikken, og renessansen til vår tid.
  • Monumentenes skyggesider. Problemer med og motstand mot byutvikling i antikkens Roma mellom 200 f.Kr og 300 e.Kr.

  • Kulturarv og konflikt. Særlig politisk bruk av kulturaven og ulovlig handel.

Forskere ved instituttet er med i følgende prosjekt og forskergrupper:

L'Orange årlige forelesning

Det holdes en årlig forelesning til minne om Hans Peter L'Orange, grunnleggeren av Instituttet i Roma. Forelesningen er åpen for alle.

ACTA - instituttets eget tidskrift

ACTA er det norske institutt i Roma sitt tidsskrift som publiserer artikler om middelhavsområdets arkeologi og kunsthistorie innen instituttets bredere interdisiplinære virkeområde.

Forskningsarrangementer

Finn en forsker

Instituttet har til enhver tid tre til fem ansatte med distinkte forskningsprofiler, og i tillegg en jevn strøm av gjesteforskere fra norske institusjoner.