Forskning ved Det norske institutt i Roma

Instituttet har et aktivt og produktivt forskningsmiljø.

Utover et tradisjonelt tyngdepunkt innenfor kunsthistorie og klassisk arkeologi, preges forskningsmiljøet ved instituttet i dag av en mer omfattende og flerfaglig forskningsinteresse som omfatter antikke og tidligkristne studier, arkitekturteori og idehistorie, religion og teologi, språk og litteratur.

Med sine monumenter, museer, arkiver og biblioteker gir Roma en enestående mulighet for forskning i en rekke fag, og instituttet er del av et internasjonalt miljø i Roma med forskere fra mange land også utover Italia. Instituttet har tre ansatte med vitenskapelig kompetanse, men har en rekke forskerplasser som benyttes av forskere fra samtlige norske universiteter for kortere og lengre opphold.

Det arrangeres jevnlige fremleggseminarer for yngre forskere, og årlig arrangeres workshops og seminarer i regi av eller i samarbeid med instituttet. De siste par årene har tema knyttet til gjenbruk og resirkulering av Roma - i tankegods og bygningsmasse - vært en fellesnevner for flere prosjekter.

Aktuelt fra våre forskere

Se listen over aktuelle publikasjoner og prosjekter fra forskerne ved DNIR.

Faglige arrangementer i Roma

Konferanser, workshops og seminarer holdes ved instituttet, mange etter invitasjon og noen åpne for et bredere publikum. Interessante og fagspesifikke arrangementer holdes også i regi av andre.