English version of this page

Forskning

Ornamenter på en søyle, med bygg i bakgrunnen

Instituttet legger til rette for møter mellom forskere og studenter fra de humanistiske fagene ved Universitetet i Oslo og andre læresteder. Instituttet er en katalysator for samarbeid mellom de skandinaviske, italienske og internasjonale forskerfelleskapene.

Instituttets oppgave er å:

  • Starte og støtte forskning innen det humanistiske fagfeltet, slik det er representert ved UiO og våre andre samarbeidsinstitusjoner i Norge.
  • Være en del av de internasjonale forskningsmiljøene i Roma.
  • Ta vare på nettverk med italienske og internasjonale institusjoner.
  • Legge til rette for at norske forskere kan benytte seg av de rike forskningsressursene som er i Roma.

Forskningsprosjekter

Prosjektene våre dreier seg om:

  • Mobilitet og kunnskapsutvekslinger fra forhistorien til antikken, og renessansen til vår tid.
  • Kulturarv og konflikt. Særlig politisk bruk av kulturaven og ulovlig handel.
  • Monumentenes skyggesider. Problemer med og motstand mot byutvikling i antikkens Roma mellom 200 f.Kr og 300 e.Kr.

Forskere ved instituttet er med i prosjektet: 

Finn en forsker

Instituttet har til enhver tid tre til fem ansatte med distinkte forskningsprofiler, og i tillegg en jevn strøm av gjesteforskere fra norske institusjoner.

Stipend til yngre forskere

Yngre forskere kan søke stipend til forskningsopphold, og fordype seg i Italias og middelhavsområdenes arkeologi, kunst, språk, kultur og samfunnsforhold.
Søknadsfrister 15. mars og 15. september. 

L'Orange årlige forelesning

Det holdes en årlig forelesning til minne om Hans Peter L'Orange, grunnleggeren av Instituttet i Roma. Forelesningen er åpen for alle.

ACTA - instituttets eget tidskrift

ACTA er det norske institutt i Roma sitt tidsskrift som publiserer artikler om middelhavsområdets arkeologi og kunsthistorie innen instituttets bredere interdisiplinære virkeområde.