English version of this page

Studier ved Det norske institutt i Roma

Ved det norske institutt i Roma tilbys emner på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier, italiensk, samt et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid. I tillegg tilbys et årlig etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole.

Emnene holdes av lærere fra institutter ved Det humanistiske fakultet, og av ansatte ved Det norske institutt i Roma.

Studietilbud

Oversikt over alle studietilbud ved Det norske institutt i Roma: Emner, studieprogram som er relatert til instituttets fagområder og EVU-tilbud.