English version of this page

Studier

To kvinnelige studenter sitter ute på i en trapp og kikker på et ark.

Ved Instituttet i Roma tilbys undervisning på bachelor- og masternivå i kunsthistorie, antikke studier, italiensk, historie, samt et flerfaglig emne om Roma fra antikken til moderne tid. Vi tilbyr også etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole. 

Emner

Undervisning foregår ved Instituttet i Roma både i vår- og høstsemesteret, med studenter fra hele Norge. Tre emner har hele sin undervisning i Roma, mens mange andre har undervisning i Norge med ekskursjoner til Roma.

Vær oppmerksom på at søknadsfrister- og prosedyrer kan avvike fra det er som er vanlig ved HFs øvrige institutter. Spørsmål angående opptak og annen studieadministrasjon må rettes til instituttet i Norge som er emneansvarlig.

Emner med all undervisning i Roma

Vår og sommer

 • ANT2210/ANT2211 - Antikkens Roma
  Emnet utforsker antikkens Roma fra et tverrfaglig perspektiv. Antikkens Roma var sentrum for den romerske kulturen gjennom hele sin historie og undervisningen skjer derfor nettopp i tilknytning til sentrale antikke steder, museer og minnesmerker primært i byen Roma.
  Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)/UiO. Søknad via Studentweb
 • ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma.
  Undervisning i språk med utgangspunkt i italiensk samfunn og kultur. Emnet tar sikte på å forbedre studentenes ferdigheter i muntlig og skriftlig italiensk
  Emneansvarlig: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)/UiO. Søknad via Studentweb
 • ITA2317R/4317R - La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma
  Sommerkurs om italiensk bildemedium, med særlig vekt på film og fjernsyn. Emnet gjennomgår de ulike epokene, genrene og de viktigste filmskaperne.
  Emneansvarlig: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)/UiO. Søknad via Studentweb
 • Etterutdanningskurs for lærere i den videregående skolen
  Det vil ikke holdes kurs i 2022. Program for 2023 vil bli lagt ut på instituttets nettsider i oktober/november. 
  Kursansvarlig: Det norske institutt i Roma.
  Kontakt: epost: post@roma.uio.no eller telefon +39 0658391008. 

Høst

 • ROMA2020 - Roma – sted og symbol. 
  Emnet er en flerfaglig tilnærming til Roma som sted og symbol fra antikken til moderne tid, med spesielt fokus på kulturelle, politiske og religiøse endringer. Emnet er rettet mot studenter fra Universitetet i Agder, Bergen, Oslo, Tromsø, og Trondheim.
  Emneansvarlig: Det norske institutt i Roma har det faglige ansvaret, men opptak skjer ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), UiO. Søknad via Studentweb
 • ROMA2021 - Romas idehistorie
  Leseemne som gir en fordypning i Roma som arnested for noen av Europas viktigste idéhistoriske tradisjoner og strømninger. For å få tilgang til dette emnet må du ha søkt om og fått opptak til ROMA2020.

Emner med ekskursjon til Roma

Vår og sommer

 • HIS4215 - Roma Caput Mundi. Historiske perspektiver på topografi, religion og makt
  Emneansvarlig: Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH/UiO). Søknad via Studentweb  
 • KUN2500/4500 - Aktuelle temaer i kunsthistorie. Tema vår 2022: Medieval religious objects and images (ca. 1050-1500).
  Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)/UiO. Søknad via Studentweb. NB! Samkoordinering med KUN2015/4015
 • KUN2015/4015 - Temaer i klassisk kunst. Tema vår 2022: Kunst, visuell retorikk og urbaniseringsprosesser i senmiddelalder og den tidligmoderne perioden. 
  Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)/UiO. Søknad via Studentweb. NB! Samkoordinering med KUN2500/4500
 • ITA2103/4105 - Italiensk språk: skriftlige øvelser
  Emneansvarlig: Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)/UiO. Søknad via Studentweb

Høst

 • KUN2016/4016 - Tid og visualitet i den tidlig moderne periode
  Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)/UiO. Søknad via Studentweb  
 • EKUL4003 - Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur
  Emneansvarlig: Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)/UiO. Søknad via Studentweb

Instituttets studenter i sosiale medier

Studenter ved instituttet har laget en egen Facebookgruppe for studenter og forskere: