IT-tilbud

Instituttet har for tiden ingen stasjonær PC til utlåns men tilbyr trådløse nett: eduroam og norwegianinstitute.

I PC-rom. En dame i kjole smiler og en mann sitter foran PC. Foto.

PC, skrivere og kopimaskin

Instituttet arbeider med å få på plass en stasjonær PC som kan benyttes av både UiO brukere og av eksterne.UiO brukere logger på med UiO-brukernavn og passord, og vil ha tilgang til nettverksskriver Monteverde. Hver bruker må legge til skriver på sin profil. Dette gjøres slik: trykk på startknappen og skriv \\remus\monteverde i feltet og klikk enter. Eksterne brukere vil ikke ha tilgang til skriver i PC-stue men kan benytte skriver i biblioteket.

På UiO-maskinene er det tilbud om programkiosk (https://kiosk.uio.no for Windows og https://view.uio.no for Linux, macOS og Windows). 

Trådløst nett

Instituttet tilbyr eduroam, for konfigurasjon og bruk, kontakt IT-ansvarlig på din hjemmeinstitusjon. 

For seminarer, konferanser og forskere som ikke er tilknyttet eduroam tilbys gjestenettet norwegianinstitute. Nettverksnøkkel fås ved henvendelse i administrasjonen. Det er god trådløs nettilgang i hele bygningen. 

Brukere fra andre universiteter

Brukere som er tilknyttet andre universiteter, som ikke skal følge undervisning og skal ha et opphold på instituttet på over 2 ukers varighet, kan kontakte administrasjonen for søknad om UiO IT-gjestekonto. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta noe tid, og oppfordrer derfor om å søke via epost til Mona Johansen (m.e.johansen@roma.uio.no) i forkant av opphold ved instituttet.

Publisert 10. juni 2010 12:53 - Sist endret 21. apr. 2020 22:22