Siri Sande

Professor
Bilde av Siri Sande
Telefon +39 06 5839 1018
Rom Kontor 2
Brukernavn
Besøksadresse Istituto di Norvegia in Roma Viale Trenta Aprile 33 Gianicolo 00153 Roma
Postadresse Det norske institutt i Roma Viale Trenta Aprile 33 I-00153 Roma Italia

Faglige interesser

Siri Sande har hovedsakelig arbeidet med romersk kunst og arkitektur. Hun deltok i den skandinaviske utgravingen og publiseringen av Castor og Pollux-templet på Forum Romanum, og har blant annet publisert en katalog over antikke portretter i norsk eie. Hun har også skrevet artikler om det senantikke Roma.

Undervisning

Siri Sande underviser i emnet "Den augusteiske gullalder" (emnekode ANT2210/2211) som tilbys ved Det norske institutt i Roma hvert vårsemester. Emnet tar sikte på å gi studentene en innføring i den såkalte augusteiske gullalder. Under keiser Augustus (30 f.Kr. til 14. e. Kr.) nådde den romerske kultur et høydeunkt på det litterære, det arkitektoniske og det kunsthistoriske området. Undervisningen går over ca seks uker med intensiv undervisning i Roma, som i hovedsak er monumentbasert. Det legges også opp til en ekskursjon til Napoli, Pompeii og Herculaneum.  Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo er kursansvarlig for emnet, i samarbeid med Universitetet i Bergen og Det norske institutt i Athen.

www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ANT2210/ og www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/ANT2211/

Siri Sande bidrar også til undervisningen på emnet Roma - sted  og symbol I høstsemesteret, og ellers etter behov og etterspørsel.

Bakgrunn

Universitetslektor ved UiO fra 1975, amanuensis ved det norske institutt i Roma 1983-1990, professor ved Universitetet i Oslo fra 1996, bestyrer ved Det norske institutt i Roma 2003-2007. Emeritus fra 2010.

Emneord: Arkeologi, Antikken

Publikasjoner

 

 

 • Sande, Siri (2018). The "barbarian princes" in the ara pacis procession and the origin and development of the so-called camillus coiffure. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 28, s. 7–46.
 • Sande, Siri (2017). The Ludovisi "throne", the Boston "throne" and the Warren Cup: Retrospective works or forgeries? Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. XXIX(15), s. 23–51. doi: 10.5617/acta.6075.
 • Sande, Siri (2017). Il tempio dei Castori e la tradizione decorativa augustea. I Caprioli, Francesco (Red.), Decor. Decorazione e architettura nel mondo romano Atti del Convegno Internazionale Roma, 21-24 maggio 2014. Edizioni Quasar. ISSN 978-88-7140-754-8.
 • Sande, Siri (2017). Clementia. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2017(1), s. 4–29.
 • Sande, Siri (2015). "The Barbarian princes" in the Ara Pacis procession and the origin and development of the so-called Camillus coiffure. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 28(n.s. 14), s. 7–46. doi: 10.5617/acta.5830.
 • Sande, Siri (2014). Statue of a Woman. I Østby, Erik (Red.), Tegea II, Investigations in the sanctuary of Athena Alea at Tegea 1990-94 and 2004. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-2-2. s. 289–297.
 • Sande, Siri (2014). Keiser Augustus - det selvoppdagede geniet. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 53–73.
 • Sande, Siri (2014). Lucius Verus, Faustina minor, og (kanskje) Lucilla. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 4–21.
 • Sande, Siri (2014). The female portrait gallery in Pompey's theatre complex in Rome: Appearance and impact. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 27(13), s. 41–70. doi: 10.5617/acta.5806.
 • Sande, Siri (2014). Note on a torso in Vicolo dei Catenari in Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 27(13), s. 161–165. doi: 10.5617/acta.5811.
 • Sande, Siri (2014). Conclusion : iconclasm in history and present-day use of images. I Kolrud, Kristine & Prusac, Marina (Red.), Iconoclasm from antiquity to modernity, http://www.ashgate.com/isbn/9781409470335. Ashgate. ISSN 978-1-4094-7033-5. s. 171–188.
 • Sande, Siri (2013). Marcus Aurelius. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 5–25.
 • Sande, Siri (2013). En gammel amme : antikviteten. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 8–37.
 • Sande, Siri (2012). Evig hvile. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2012(2), s. 6–35.
 • Sande, Siri (2012). Landlivets gleder. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2012(1), s. 6–20.
 • Sande, Siri (2012). The Art of Memory and Roman Art. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 25(n.s. 11), s. 57–76. doi: 10.5617/acta.5787.
 • Sande, Siri (2011). Life and Art in the Countryside: Happiness and/or Roman Virtue? Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 85(1), s. 161–168. doi: 10.1080/00397679.2011.631366.
 • Sande, Siri (2011). Silvanus og andre fruktbarhetsguder. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 10–29.
 • Sande, Siri (2011). Smuler fra de rikes bord: antikviteten. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 10–26.
 • Sande, Siri (2010). Stili : antikviteten. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 6–22.
 • Sande, Siri (2010). Imperial Mausolea and Everyman's Grave? The Fourth-Century funerary Basilicas in the Roman suburbia. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. XXIII.
 • Sande, Siri (2010). The Female Hunter and other Examples of Change of Sex and gender on Roman Sarcophagus Reliefs. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. XXII, s. 56–86.
 • Sande, Siri (2010). Et håndverkerrelieff. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 6–25.
 • Sande, Siri (2009). Kvinnen i futteralet. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 6–27.
 • Sande, Siri (2008). Bone Objects. I Bilde, Pia Guldager & Poulsen, Birte (Red.), The Temple of Castor and Pollux, II.1. L'Erma di Bretschneider. ISSN 9788882654634. s. 301–307.
 • Sande, Siri (2008). The Facing of the Podium and the Tribunal. I Sande, Siri & Zahle, Jan (Red.), The Temple of Castor and Pollux III. L'Erma di Bretschneider. ISSN 9788882654979. s. 103–127.
 • Sande, Siri (2008). The Superstructure of the Temple. I Sande, Siri & Zahle, Jan (Red.), The Temple of Castor and Pollux III. L'Erma di Bretschneider. ISSN 9788882654979. s. 129–208.
 • Sande, Siri (2008). Catalogue of Fragents found during the Excavation. I Sande, Siri & Zahle, Jan (Red.), The Temple of Castor and Pollux III. L'Erma di Bretschneider. ISSN 9788882654979. s. 209–225.
 • Sande, Siri (2008). The Style. I Sande, Siri & Zahle, Jan (Red.), The Temple of Castor and Pollux III. L'Erma di Bretschneider. ISSN 9788882654979. s. 227–244.
 • Sande, Siri (2008). Workshop and Tradition. I Sande, Siri & Zahle, Jan (Red.), The Temple of Castor and Pollux III. L'Erma di Bretschneider. ISSN 9788882654979. s. 245–250.
 • Sande, Siri (2008). The Reconstruction Drawings of the August Temple. I Sande, Siri & Zahle, Jan (Red.), The Temple of Castor and Pollux III. L'Erma di Bretschneider. ISSN 9788882654979. s. 251–252.
 • Sande, Siri (2008). Conclusion. I Sande, Siri & Zahle, Jan (Red.), The Temple of Castor and Pollux III. L'Erma di Bretschneider. ISSN 9788882654979. s. 253–262.
 • Sande, Siri (2008). Funerary Altar. I Barbanera, M. & Freccero, A. (Red.), LA COLLEZIONE DI ANTICHITA' DI PALAZZO LANCELLOTTI AI CORONARI. L'Erma di Bretschneider. ISSN 978-88-8265-485-6. s. 244–245.
 • Sande, Siri (2008). Trench R. I Cullhed, M. & Slej, K. (Red.), The Temple of Castor & Pollux II:2. L'Erma di Bretschneider. ISSN 978-88-8265-498-6. s. 351–357.
 • Sande, Siri (2008). En fet silen antikviteten. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 6–27.
 • Sande, Siri (2008). En satyr. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2, s. 12–33.
 • Sande, Siri (2008). Egyptian and Other elements in the Fifth-Century Mosaics of S. Maria Maggiore. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. XXI, s. 65–94.
 • Sande, Siri (2007). Ariadne. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 6–28.
 • Sande, Siri (2007). The Getty Kouros and Other Anomalies. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. 20, s. 51–64.
 • Sande, Siri (2006). Argonaut eller trojaner? Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 11–30.
 • Sande, Siri (2006). En mann og brød. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 8–27.
 • Sande, Siri (2006). Una scena enigmatica su una colonna protobizantina. Arte Medievale. ISSN 0393-7267. s. 9–19.
 • Sande, Siri (2006). En bysantinsk emaljeplakett fra Sørenga i Oslo. Skrifter (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo). ISSN 1504-3258. 4.
 • Sande, Siri (2006). Petropighi. Bulletin de Correspondance Hellénique. ISSN 0007-4217. 2.
 • Sande, Siri (2005). Pagan Pinakes and Christian Icons. Continuity or Parallelism? Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. XVIII, s. 81–101.
 • Sande, Siri (2005). spionen i treet. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 10–31.
 • Sande, Siri (2005). Axel Boethius. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 6–22.
 • Sande, Siri (2005). Hans Peter L'Orange og Nasjonalgalleriet. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. 88(3), s. 141–151.
 • Sande, Siri (2004). The Petropigi Fortress: A Late Byzantine and Early Ottoman Statio on the Via Egnatia. Transactions. ISSN 1100-0333. 13, s. 89–99.
 • Sande, Siri (2004). En brytergruppe i Nasjonalgalleriet. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179.
 • Sande, Siri (2003). Romersk statskunst i senantikken - tradisjon og fornyelse. I Iddeng, Jon Wikene (Red.), Antikke samfunn i krig og fred: Festskrift til Johan Henrik Schreiner. Novus Forlag. ISSN 82-7099-378-6. s. 235–249.
 • Sande, Siri (2003). Ikonene og deres opprinnelse. I Johansen, Johannes (Red.), Ortodokse røster i nord. Hl. Silouan Forlag. ISSN 87-988460-1-9. s. 103–113.
 • Sande, Siri (2003). Romersk statskunst i senantikken - tradisjon og fornyelse. I Iddeng, Jon Wikene (Red.), Antikke samfunn i krig og fred: Festskrift til Johan Henrik Schreiner. Novus Forlag. ISSN 82-7099-378-6. s. 235–249.
 • Sande, Siri (2003). Old and New in old and New Rome. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. XVII, s. 103–116.
 • Sande, Siri (2001). The Iconography and Style of the Rothschild Cameo. Acta Hyperborea. ISSN 0904-2067. 8, s. 145–158.
 • Sande, Siri (2000). That's Entertainment! Athletics, Mime and Theatre in the Piazza Armerina Villa. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN 0065-0900. XI, s. 41–62.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sande, Siri & Ahrens, Sven (2014). Nasjonalmuseet. Antikk skulptur. Katalog. Antique Sculpture. Catalogue. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISBN 978-82-8154-098-9. 256 s.
 • Roggen, Vibeke; Ravnå, Per-Bjarne; Thorsen, Thea Selliaas & Sande, Siri (2010). Antikkens kultur. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-33743-7. 248 s.
 • Sande, Siri (2008). Antikviteten. Små ting, stor viten. Novus Forlag. ISBN 9788270994946. 292 s.
 • Sande, Siri & Zahle, Jan (2008). The Temple of Castor and Pollux III. L'Erma di Bretschneider. ISBN 9788882654979.
 • Hodne, Lasse & Sande, Siri (2008). Mater Christi. Bardi Editore. ISBN 978-88-88620-62-6. 244 s.
 • Hodne, Lasse & Sande, Siri (2006). Continuatio & Renovatio. Bardi Editore. ISBN 978-88-88620-38-1. XX(6). 265 s.
 • Sande, Siri (2004). Statua di Augusta o personificazione, i Daniela Candilio (red.), Moda, costume e bellezza nella Roma antica. Electa. 9 s.
 • Brandt, Johann Rasmus; Sande, Siri & Hodne, Lasse (2003). Rome AD 300-800. Power and Symbol � Image and Reality. Bardi Editore. 188 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sande, Siri (2004). En station på vejen. Sfinx. ISSN 0105-7618. 27(2), s. 88–92.
 • Sande, Siri (2004). Hans Peter L'Orange (1903-1983). Un ricordo. Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte in Roma: Annuario. 45, s. 187–192.
 • Sande, Siri (2004). Villsvinjakt. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2, s. 11– 30.
 • Sande, Siri (2003). Vinløv og annen hårpryd. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 7–21.
 • Sande, Siri (2003). Prins eller atlet? Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2, s. 7–22.
 • Sande, Siri (2002). Nøkkel, lås og segl. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 10–29.
 • Sande, Siri (2001). En Tanit-figurin(?). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 8–23.
 • Sande, Siri (2001). Den rasende Skylla. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 13–29.
 • Sande, Siri (2000). Anmeldelse av Geir Hellemo: Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder, Pax forlag 1999. Kunst og kultur. ISSN 0023-5415. s. 203–206.
 • Sande, Siri (2000). Om ikoner. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 185–192.
 • Sande, Siri (2000). Et underlig hode. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 10–19.
 • Sande, Siri (2000). Hadrian på sjokoladefabrikken. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 9–21.
 • Sande, Siri (1999). Utgraving i Petropigi, Kavala, Nord Hellas. x.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. sep. 2019 13:05