Publications

BOOKS

Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid  (Open Access) Elisabeth Oxfeldt (red.), 2016. 

Åpne dører mot verden. Norske ungdommers møte med fortellinger om skyld og privilegier (Open Access) Jonas Bakken og Elisabeth Oxfeldt (red.), 2017.

 

THEMED JOURNAL ISSUES

Framing Scandinavian Guilt (Open access). Guest edited by Elisabeth Oxfeldt. Journal of Aesthetics and Culture 2018 (vol. 10).

Skyld og skam i Skandinavien (Open access). Elisabeth Oxfeldt og Devika Sharma (red.). Kultur og klasse 2018 (nr. 125).

The Happiest People on Earth? Scandinavian Narratives of Guilt and Discontent. Guest Edited by Elisabeth Oxfeldt, Andrew Nestingen and Peter Simonsen. Scandinavian Studies 2017 89 (4). (Online Access through JSTOR and MUSE)

 

PH.D. THESES

Ylva Frøjd, "Hvem bryr seg?": Global solidaritet og skyld i Operasjon dagsverk, Universitet i Oslo, 2018.

Kristina Leganger Iversen, Når dikta tiltaler nasjonen: Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker, Universitetet i Oslo, 2018.

Kristian Lødemel Sandberg, Kapitalistisk skuld etter 1989: Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad, Universitetet i Oslo, 2018.

Julianne Yang, Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st-Century Scandinavian Film and Media, University of Oslo, 2018.

 

OTHER ARTICLES

Elisabeth Oxfeldt, "Managing Multicultural Tenants: Rental Agreements and Feminist Qualms in Auður Jónsdóttir’s Deposit and Vigdis Hjorth’s A House in Norway". In Eric Einhorn et al. (eds.)Migration and Multiculturalism in Scandinavia. University of Wisconsin Press 2022, pp. 170-190.

Elisabeth Oxfeldt, "The Mother, the Hero, and the Refugee: Gendered Framings of Vulnerability in Margreth Olin’s De andre (2012) and Leo Ajkic’s Flukt (2017)". In Adriana Margareta Dancus et al. (eds.). Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. Palgrave Macmillan 2020, pp. 33-53.

Elisabeth Oxfeldt, "War Veterans and Communal Guilt. Hans Christian Andersen's 'The Tinder Box' and 'The Steadfast Tin Soldier' in Contemporary Scandinavian Cinema and TV". In Anne Klara Bom et al. (eds.). Hans Christian Andersen and Community. University Press of Southern Denmark 2019, pp. 319-39.

Elisabeth Oxfeldt, "Memories of Crisis and Guilt: The Oslo Massacres (22 July 2011) and Margreth Olin's De andre (Nowhere Home, 2012)". In Alexander Drost et al. (eds.). Collapse of Memory - Memory of Collapse. Narrating Past, Presence and Future about Periods of Crisis. Vandenhoeck & Ruprecht 2019, pp. 27-41.

Elisabeth Oxfeldt, "Når skyldfølelser driver værket: Om (ikke) at føle sig kaldet i Kirsten Hammanns En dråbe i havet". I Stine Holte (red.). Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Oslo: Novus forlag 2018, pp. 117-38.

Ylva Frøjd, "Global dannelse i møte med Operasjon Dagsverks testimonials". Norsklæraren 2018 (2): 58-69. 

Elisabeth Oxfeldt, "The Happy Scandinavian and the Refugee 'Other' in Nordic Literature - Four Affective Strategies". In Gerhard Besier & Katarzyna Stoklosa (eds.). How to Deal with Refugees? Europe as a Continent of Dreams. Zürich: LIT Verlag 2018, pp. 109-29.

Elisabeth Oxfeldt, "Hverdagsskam og globale skyldfølelser i Skam". I Synnøve S. Lindtner og Dag Skarstein (red.). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Bergen: Fagbokforlaget, 2018, s. 93-109.

Elisabeth Oxfeldt, "'Gebrokken'. Refugees, Trauma, and Poetry in Aasne Linnestå's Morsmål (2012). Samlaren 2017: 5-22.

Elisabeth Oxfeldt, "'Vi som er oppvokst i verdens rikeste, frieste land.' Globale skyldfølelser i SKAM". Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling (NTIK) 2017 (2/3): 16-20.

Kristina Leganger Iversen, "'Sjå, ein perker!' Rasialisert interpellasjon i samtidspoesien ...eller kvifor vi treng å lese og å lese med Fanon i dag". AGORA 2017 (1): 69-93.

Elisabeth Oxfeldt, "Skandinavisk skyld: Fornuft og følelse i Margreth Olins De andre"Samtiden 2016 (3/4): 67-74. (Access through Idunn) 

Elisabeth Oxfeldt, "Horror and Postcolonial Guilt in Abo Rasul's Unfun". Edda 2016(1): 35-48. (Access through Idunn).

Ellen Rees, "Privilege, Innocence, and 'Petro-Guilt' in Maria Sødahl's Limbo". Scandinavian Studies 2016(1): 42-59. (Access through JSTOR - also MUSE)

Elisabeth Oxfeldt, "Global sisterhood". The History of Nordic Women's Literature, 2016 (også på dansk og svensk).

Elisabeth Oxfeldt, "Det fremmede barn i Lars Saabye Christensens Modellen og på Stian Holes forsideillustration". I Åse Marie Ommundsen et al. (Red.). Modernitet, barndom, historie. Festskrift til Harald Bache-Wiig.  Novus Forlag, 2016, s. 211-224.

Elisabeth Oxfeldt, "The Privileged Human: Global Inequity in Jørgen Leth and Lars von Trier's De fem benspænd (The Five Obstructions)". In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.). Perspectives on the Nordic. Novus Forlag, 2016, s. 55-71.

Kristian Lødemel Sandberg, "Connecting the Nordic Periphery to the Global World: Parallelisms and the World-System in Kjartan Fløgstad's Arbeidets lys and Grand Manila". In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.), Perspectives on the Nordic. Novus Forlag, 2016, s. 73-91.

Kristina Leganger Iversen, "Exceptionalism and Complicity: Tracing Whiteness in Contemporary Scandinavian Poetry". In Bente Larsen & Jakob Lothe (ed.). Perspectives on the Nordic. Novus Forlag, 2016, s. 93-108.

Elisabeth Oxfeldt, "At være blåøjet: Den globale livsløgn i Lars Saabye Christensens Modellen". I Ståle Dingstad et al. (Red.).  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag, 2014, s. 37-52.

 

Published Dec. 1, 2016 11:16 AM - Last modified Mar. 23, 2022 3:35 PM