HF:Studio

Et kompetansemiljø for digital og hybrid undervisning

HF:Studio tilrettelegger for at undervisere fra humaniora kan utvikle undervisningsopplegg med høy kvalitet og utveksle erfaringer og innovative løsninger med kolleger. 

Undervisningsstøtte

Vi driver HFs støtte innen IT i utdanning. Spesielt aktuelt er

Medieproduksjon (under oppbygging)

  • Vi kan etter hvert hjelpe deg med planlegging, opptak, etterarbeid og publisering av lyd og video. 
  • Vi bygger også opp kompetanse på skjermvideo, podcasting, konvertering, billedbehandling og digitalisering.
  • Vårt nye studio i Sophus Bugges er i drift fra mai 2021.

Teams

Her kan du stille spørsmål om bruk og planlegging av digital og hybrid undervisning, få svar av eksperter og kollegaer og søke opp problemer andre har fått hjelp med før. 

Teams-rommet er åpent for alle på UiO med pålogging.

Til HF:Studio på Teams

Kontakt

E-post: hf-studio@hf.uio.no

Telefon: 228 54050 (hverdager kl. 08 - 16)

Spørsmål om digital undervisning?