HF:Studio

Hender i aktivitet, en person og en pc-skjerm i bakgrunnen. Foto.

Et kompetansemiljø for digital og hybrid undervisning

HF:Studio tilrettelegger for at undervisere fra humaniora kan utvikle undervisningsopplegg med høy kvalitet og utveksle erfaringer og innovative løsninger med kolleger. HF:Studio er også kontaktpunkt for førstelinje brukerstøtte innen bruk av IT og digitale verktøy i utdanning.

Teams

Her kan du stille spørsmål om bruk og planlegging av digital og hybrid undervisning, få svar av eksperter og kollegaer og søke opp problemer andre har fått hjelp med før. 

Teams-rommet er åpent for alle på UiO med pålogging.

Til HF:Studio på Teams

Kontakt

E-post: hf-studio@hf.uio.no

Telefon: 228 54050 (hverdager kl. 09 - 15)

Spørsmål om digital undervisning?