English version of this page

Studentassistentordningen ved HF

HF:Studio organiserer pedagogisk og teknisk opplæring for studentassistenter, samt oppfølging gjennom semesteret. 

Hva er en studentassistent?

På HF kan vi skille mellom to typer studentassistenter:  

 1. Læringsassistenter, som skal være en støtte for studentene i deres læringsarbeid. Mange studenter setter stor pris på å ha faglig kontakt med en som ganske nylig har vært student på faget. Læringsassistenter vil dermed ha friskt i minne hvordan det var å lære og hva som var vanskelig i faget.  
 2. Undervisningsassistenter, som støtter faglærer i gjennomføring av undervisningen. Eksempler på arbeidsoppgaver: teknisk bistand til studenter og underviser i Canvas eller i undervisningsrom, følge med på chat/håndsopprekning i Zoom. 

I noen tilfeller vil studentassistentene ha arbeidsoppgaver som både kan defineres som læringsassistent og undervisningsassistent.  

Ansvarsdeling (hvem gjør hva)

Instituttene står for rekruttering og tilsetting, og må sørge for at studentassistentene får informasjon om:  

 • Hvilke arbeidsoppgaver studentassistentene skal gjøre og hvilke emner de eventuelt skal virke i   

 • Hvilke forventninger instituttene har til arbeidet  

 • Hvilke kursmoduler studentassistentene skal melde seg på 

 • Kontaktperson ved instituttet 

 • Kontrakt og lønn  

 • Arbeidstid: omfang, tidspunkt, tidsramme   

HF:Studio:

 • Organiserer pedagogisk og teknisk opplæringstilbud
 • Noe oppfølging gjennom semesteret 

Hva bør instituttene tenke på når de skal bruke læringsassistenter? 

For at arbeidet skal lykkes, er det avgjørende at læringsassistentene og faglærerne har god kontakt, og at arbeidet i gruppene har en naturlig plass i læringsdesignet. 

Undersøkelser gjort blant studenter viser at en klar sammenheng mellom arbeidet i gruppene og øvrige aktiviteter i emnet er avgjørende for deres læringsutbytte. Likeledes forteller læringsassistenter at dette er avgjørende for at de kan gjøre en god jobb. Det er derfor viktig at instituttene gir læringsassistentene tilstrekkelig informasjon om emnene/programmene de skal virke i.  

Læringsassistentene får gjennom sitt arbeid vite mye om hvordan studentene opplever undervisningen, hva de synes er vanskelig, hva som er lett, hvilke aktiviteter som oppleves meningsfylt osv. Dette er verdifull informasjon for den som skal planlegge undervisning og læringsaktiviteter. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom hvordan den som underviser får tilgang på denne informasjonen. 

Opplæringstilbud

HF:Studio tilbyr opplæring av studentassistenter ved HF. Opplæringen har som som mål å:

 1. Gi læringsassistentene forståelse for rollen
 2. Gi dem verktøy til å jobbe med studentgrupper
 3. Opplæring i programmer og AV-utstyr for digital- og hybrid undervisning. 

HF:Studio gir ikke fagspesifikk opplæring/informasjon - dette må skje på enhetene og i dialog med faglærer/emneansvarlig. 

Høsten 2022 består opplæringen av fem deler: 

 • Teknisk kurs (innføring i bruk av Zoom, Zoom i undervisningen og bruk av utstyr i hybridrom): onsdag 17. august kl 13:15-16:00 i Sophus Bugges hus, seminarrom 2. 

 • Felles modul: torsdag 18. august kl 9:00-15:00 i P. A. Munchs hus, seminarrom 360. 
 • "Hvordan har jeg jobbet som læringsassistent på språkfag": fredag 19. august kl 9:00-10:00 i Sophus Bugges hus, seminarrom 3. Holdes av tidligere læringsassistent på tyrkisk.
 • "Hvordan har jeg jobbet som læringsassistent på teoretiske fag": fredag 19. august kl 10:15-11:15 i Sophus Bugges hus, seminarrom 3. Holdes av læringsassistent på allmenn litteraturvitenskap.
 • To samlinger i semesteret: 
  • Torsdag 22. september kl 14:15-15:15 i Sophus Bugges hus, seminarrom 2
  • Torsdag 27. oktober kl 12:15-13:15 i Sophus Bugges hus, seminarrom 5

Fyll ut nettskjema for påmelding. Frist for påmelding til kursene er 20. juni. Kursene foregår fysisk.

Praktiske spørsmål - FAQ

Ressurser

Presentasjoner fra opplæringskurs og nyttige lenker

Publisert 4. juni 2021 12:51 - Sist endret 12. sep. 2022 15:21