Studentassistentordningen ved HF

Hva er en studentassistent?

På HF kan vi skille mellom to typer studentassistenter:  

 1. Læringsassistenter, som skal være en støtte for studentene i deres læringsarbeid. Mange studenter setter stor pris på å ha faglig kontakt med en som ganske nylig har vært student på faget. Læringsassistenter vil dermed ha friskt i minne hvordan det var å lære og hva som var vanskelig i faget.  
 2. Undervisningsassistenter, som støtter faglærer i gjennomføring av undervisningen. Eksempler på arbeidsoppgaver: teknisk bistand til studenter og underviser i Canvas eller i undervisningsrom, følge med på chat/håndsopprekning i Zoom. 

I noen tilfeller vil studentassistentene ha arbeidsoppgaver som både kan defineres som læringsassistent og undervisningsassistent.  

Ansvarsdeling (hvem gjør hva)

Instituttene står for rekruttering og tilsetting, og må sørge for at studentassistentene får informasjon om:  

 • Hvilke arbeidsoppgaver studentassistentene skal gjøre og hvilke emner de eventuelt skal virke i   

 • Hvilke forventninger instituttene har til arbeidet  

 • Hvilke kursmoduler studentassistentene skal melde seg på 

 • Kontaktperson ved instituttet 

 • Kontrakt og lønn  

 • Arbeidstid: omfang, tidspunkt, tidsramme   

HF:Studio:

 • Organiserer pedagogisk og teknisk opplæringstilbud
 • Noe oppfølging gjennom semesteret 

Tilbud til læringsassistenter

Hva bør instituttene tenke på når de skal bruke læringsassistenter? 

For at arbeidet skal lykkes, er det avgjørende at læringsassistentene og faglærerne har god kontakt, og at arbeidet i gruppene har en naturlig plass i læringsdesignet. 

Undersøkelser gjort blant studenter viser at en klar sammenheng mellom arbeidet i gruppene og øvrige aktiviteter i emnet er avgjørende for deres læringsutbytte. Likeledes forteller læringsassistenter at dette er avgjørende for at de kan gjøre en god jobb. Det er derfor viktig at instituttene gir læringsassistentene tilstrekkelig informasjon om emnene/programmene de skal virke i.  

Læringsassistentene får gjennom sitt arbeid vite mye om hvordan studentene opplever undervisningen, hva de synes er vanskelig, hva som er lett, hvilke aktiviteter som oppleves meningsfylt osv. Dette er verdifull informasjon for den som skal planlegge undervisning og læringsaktiviteter. Det kan derfor være lurt å tenke gjennom hvordan den som underviser får tilgang på denne informasjonen. 

Opplæring av læringsassistenter

HF:Studio tilbyr opplæring i samarbeid med LINK. Opplæringen har som som mål å:

 1. Gi læringsassistentene forståelse for rollen
 2. Gi dem verktøy til å jobbe med studentgrupper

HF:Studio gir ikke fagspesifikk opplæring/informasjon - dette må skje på enhetene og helst i dialog med faglærer/emneansvarlig. I opplæringen vil vi bruke Læringsassistenter i aksjon - LINKs ressurs for læringsassistenter.  

Opplæringen består av tre deler: 

Frist for påmelding til kursene for læringsassistenter: 13. august kl 12.

Tilbud til undervisningsassistenter

Opplæring av undervisningsassistenter

HF:Studio tilbyr opplæring i programmer og AV-utstyr for digital- og hybrid undervisning. 

Kursene vil foregå i tidsrommet 12-15, og varer 30-60 minutter. Du vil få beskjed om eksakt tidspunkt ved påmelding.  

 • Utstyr i undervisningsrom og hybridrom (fysisk - begrenset antall plasser)

  • 18. august, 19. august, 23. august, 24. august
 • Zoom (digitalt)

  • 20. august, 25. august

 • Teams (digitalt) 

  • 20. august, 25. august

 • Canvas (digitalt) 

  • 20. august, 25. august

Påmelding til opplæring av undervisningsassistenter

Frist for påmelding: 15. august.

Praktiske spørsmål - FAQ

Ressurssider

Publisert 4. juni 2021 12:51 - Sist endret 10. sep. 2021 15:19